Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAJNA-ZYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Biochemiczne markery niedokrwienia mięśnia sercowego w diagnostyce okołooperacyjnego uszkodzenia serca.
Tytuł angielski: Biochemical markers in diagnostics of perioperative cardiac injury.
Autorzy: Stępień Ewa, Śnieżek-Maciejewska Maria, Szajna-Zych Marta, Sadowski Jerzy
Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.135-142, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,471

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Mechanizmy uszkodzenia mięśnia sercowego w związku z operacją kardiochirurgiczną mogą być różnorodne i wynikać z samej techniki operacyjnej, niepełnej ochrony kardiomiocytów lub anoksji podczas krążenia pozaustrojowego, zatorów do tętnic wińcowych i pomostów oraz zaawansowania procesu chorobowego pacjenta. Następstwem tych zjawisk jest uszkodzenie kardiomiocytów, co przejawia się uwolnieniem z komórek ich zawartości, w tym także białek będący markerami niedokrwienia mięśnia sercowego. Żaden z markerów biochemicznych nie pozwala na jednoznaczne odróżnienie uszkodzenia spowodowanego ostrym zawałem od uszkodzenia związanego z samym zabiegiem operacyjnym. Jednak poznana zależność między większym stężeniem markera sercowego a obszarem uszkodzonego miokardium pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia, niezależnie od jego mechanizmów. W pracy omówiono przydatność biochemicznych markerów uszkodzenia serca w diagnostyce zawału okołooperacyjnego z podkreśleniem cech, jakimi powinien się charakteryzować idealny marker. Omówiono akutalne piśmiennictwo w tej dziedzinie oraz odwołano się do własnych doświadczeń.

    Streszczenie angielskie: There are several mechanisms responsible for perioperative cardiac injury: operative procedure, insufficient cardiac protection by cardioplegia, anoxia during cardiopulmonary bypass perfusion, arterial emboli and individual case history. These factors may induce ischemic myocardial damage resulting in irreversible injury and observed as cell content leakage e.g. cardiac proteins. The specific cardiac proteins released after myocardial damage are commonly used as biochemical markers of cardiac injury. However, these markers are not specific to distinguish perioperative acute myocardial infarction from perioperative cardiac injury. Given these features, the quantitation of cardiac markers and their correlation with rate and size of myocardial injury is crucial for postoperative diagnosis. The present study presents clinical requirements for ideal cardical markers and their value in the diagnosis of perioperative acute myocardial infarction.

    stosując format: