Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Czy odpowiedź metaboliczna i wzrastanie wcześniaków żywionych hydrolizatami białkowymi odbiegają od obserwowanych u karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym?
Tytuł angielski: Are metabolic responses and growth rates in preterm infants fed protein hydrolysate preterm formulas different from those observed in preterm infants fed standard preterm formula?
Autorzy: Szajewska Hanna, Albrecht Piotr, Stoińska Bogumiła, Prochowska Anna, Gawecka Agnieszka, Laskowska-Klita Teresa
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.569-577, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wskaźników wzrastania oraz odpowiedzi metabolicznej w zakresie przemiany białkowej u wcześniaków żywionych przez 12 tygodni hydrolizatami białkowymi o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy w porównaniu z karmionymi standardowym mlekiem modyfikowanym dla wcześniaków. Badaniem z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie śłepej próby, objęto 45 noworodków z małą urodzeniową masą ciała ( 2000 g) i odpowiadającym jej wiekiem ciążowym. Otrzymywały one jedną z trzech mieszanek: hydrolizat o znacznym (n = 15) lub nieznacznym (n = 15) stopniu hydrolizy albo standardowe mleko modyfikowane dla wcześniaków (n = 15). W końcu 4, 8 i 12 tygodniu w surowicy oznaczano stężenia mocznika, prealbumin, albumin, transferyny oraz poszczególnych aminokwasów. Nie stwierdzono różnic we wskaźnikach wzrastania, stężeniach mocznika, prealbumin, albumin, transferyny i poszczególnych aminokwasów we krwi (z okazjonalnym wyjątkiem dotyczącym tyrozyny), które wiązać by można ze stopniem hydrolizy białka. Nie wykazano także żadnych różnic pomiędzy dziećmi żywionymi hydrolizatami a standardowym mlekiem modyfikowanym. Wyniki badania wskazują, że wartość odżywcza eksperymentalnych hydrolizatów jest co najmniej równoważna standardowemu mleku przeznaczonemu dla wcześniaków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the rate of growth and indices of protein metabolism in low-birth weight infants fed extensive and partial protein hydrolysate preterm formula followed for 12 weeks. A total of 45 low-birth weight infants were assigned randomly to receive extensive protein hydrolysate preterm formula (n - 15), partial oprotein hydrolysate preterm formula (n = 15), or standard preterm formula (n = 15). The infants were investigated at study entry, and at 4, 8, and 12 weeks afterwards. There were no differences with respects to growth rate (weight gain, increments in length and head circumference), urea, prealbumin, albumin, transferrin, and plasma amino acid concentrations (except for tyrosine on a single occasion) depending on the degree of hydrolysis. There were also no differences between groups fed hydrolysed formulas and standard preterm formula. This study suggests that experimental extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas are at least nutrionally equivalent to standard preterm formula.


  2/12

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę u dzieci - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea - systematic review.
  Autorzy: Mrukowicz Jacek Z., Szajewska Hanna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.71-77, tab., bibliogr. 33 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: Przeszukiwanie komputrerowych baz piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials Register i piśmiennictwa do wyszukanych artykułów. Dobór badań: Metaanalizy i badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub profilaktyce ostrej biegunki u dzieci. Wyniki: Metaanaliza (10 badań, 731 dzieci) wykazała, że probiotyki (zwłaszcza Lactobacillus GG) zmniejszają ryzyko utrzymywania się biegunki ň 3 dni (RR: 0,40; 95 proc. Cl: 0,34 - 0,53) oraz skracają czas jej trwania (różnica średnich ważonych [WMD]: -19,1 h; 95 proc. Cl: 24,1 do -14,2), a największy efekt uzyskiwano u chorych na biegunkę rotawirusową (WMD: -24,8 h; 95 proc. Cl: -31,8 do -17,9). Ze względu na różnorodność kliniczną i statystyczną badań dotyczących zapobiegania biegunkom infekcyjnym (4 badania, 853 dzieci) nie można było sformułować jednoznacznych wniosków o skuteczności probiotyków w profilaktyce. Wyniki 2 badań (307 dzieci) sugerują natomiast umiarkowaną korzyść ze stosowania Lactobacillus GG w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków, a zwłaszcza Lactobacillus GG, w leczeniu ostrej biegunki o prawdopodobnej lub potwierdzonej etiologii wirusowej u dzieci i umiarkowane korzyści w profilaktyce ...

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea in children. Search strategy: Electronic searches of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials Register and cross references. Selection criteria: Meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea in children. Main results: Meta-analysis (10 publications, 731 children) revealed, that probiotics (particularly Lactobacillus GG) significantly reduced a risk of gastroenteritis lasting ň 3 days (RR: 0.40; 95 p.c. Cl: 0.34 - 0.53) and reduced duration of diarrhea (weight mean difference [WMD]: -19.1 h; 95 p.c. Cl; -24.1 to -14.2); the largest effect was evident in rotavirus gastrenteritis (WMD: -24.8 h; 95 p.c. Cl: -31.8 to -17.9). Four publications (853 children) on prevention of gastroenteritis have been identified, but significant clinical and statistical heterogeneity preclude drawing any firm conclusion about the efficacy of probiotics. The results of two trials (307 children) suggest modest clinical benefit from Lactobacillus GG in the prevention of antibioticassociated diarrhea. Conclusion: There is evidence of the efficacy of probiotics, particularly Lactobacillus GG, in the treatment of gastroenteritis of presumed or confirmed viral etiology in children and modest clinical benefit in prevention of antibiotic-associated diarrhea. ...


  3/12

  Tytuł oryginału: Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Probiotics in the treatment and prevention of food allergy - systematic review.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek Z.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.79-83, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej na podstawie wyników prawidłowo przeprowadzonych badań klinicznych. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: W celu identyfikacji oryginalnych badań przeszukano posługując się z góry określonym zestawem słów kluczowych komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials register, a także piśmiennictwo do wyszukiwanych artykułów i artykuły przeglądowe innych autorów. Dobór badań: Do badań zakwalifikowano badania z randomizacją, wykonane metodą podwojnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub zapobieganiu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Wyniki: Leczenie. Kryteria kwalifikacji do analizy spełniały tylko 2 badania obejmujące 64 niemowląt. W obu nie opisano szczegółowo metody randomizacji i sposobu przeprowadzenia ślepej próby. Wyniki badań wskazują, że stosowanie Lactobacillus GG lub Bifidobacterium lactitis Bb-12 powoduje zmniejszenie nasilenia i rozległości atopowego zapalenia skóry. Zapobieganie. Wyniki jedynego wiarygodnego pod względem metodologicznym badania wskazują, że przewlekłe podawanie Lactobacillus GG zmniejsza ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry u niemowląt z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku atopii. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej, konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne obejmujące większa liczbę pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Objective: This systemic review was designed to assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of food allergy in infants and children. Search strategy: Electronic searches using predefined set of key words of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials register and previous reviews including cross reference. Selection criteria: randomized double blind controlled trials comparing a specified probiotic agents to placebo or no probiotic in infants and children in the treatment and prevention of food allergy. Main results: Treatment. Two therapeutic randomized trials involving 64 infants were identified. None provided details on a method of randomization and blinding. These preliminary data suggest the efficacy of Lactobacillus GG and Bifidobacterium lactis Bb-12 in reducing the intensity and extension of the atopic dermatitis in infants with food allergy. Prophylaxis. based on the single trial of high methodological quality prophylactic administration of lactobacillus GG was associated with a significant reduction in the risk of atopic dermatitis at 2 years. Conclusions: There is some evidence of a clinically significant benefit of probiotics in the treatment and prevention of food allergy, but better and larger trials are needed.


  4/12

  Tytuł oryginału: Analiza dowodów skuteczności klinicznej preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce w leczeniu i zapobieganiu ostrej biegunce infekcyjnej u niemowląt i małych dzieci.
  Tytuł angielski: Analysis of evidence for clinical efficacy of probiotic products registered in Poland in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and young children.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek Z.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.495-500, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badania była analiza dowodów skuteczności klinicznej dostępnych w Polsce farmaceutycznych preparatów probiotycznych oraz mlek modyfikowanych wzbogaconych w probiotyki w leczeniu i zapobieganiu ostrej biegunce u niemowląt i młodszych dzieci. Punktem odniesienia były wyniki przeprowadzonej przez nas wcześniej metaanalizy badń z randomizacją (J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001; 33: S17-S25). Analiza wykazała, że większość preparatów farmaceutycznych zarejestrowanych w Polsce zawiera drobnoustroje o nieudokumentowanej skuteczności klinicznej w leczeniu i zapobieganiu ostrej biegunce u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the evidence for clinical efficacy of probiotic products approved in Poland in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and young children. The results of our previously published meta-analysis (J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001, 33; S17-S25) were used as a reference. Most of the probiotic products approved in Poland contain microorganisms of unproven clinical efficacy in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea.


  5/12

  Tytuł oryginału: Kolka niemowlęca - skuteczność różnych mtod leczenia.
  Tytuł angielski: Effectiveness of treatments for infantile colic.
  Autorzy: Szajewska Hanna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.110-112, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: This papers summarizes the evidences from meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of treatments for infantile colic.


  6/12

  Tytuł oryginału: Ocena mikrobiologiczna preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce (badanie wstępne).
  Tytuł angielski: Microbiological qualitative and quantitative analysis of probiotic products registered in Poland for medicinal purposes (pilot study).
  Autorzy: Szajewska Hanna, Fordymacka Anna, Banaszkiewicz Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.941-944, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzone w innych krajach wykazały, że informacje na etykietach preparatów lub produktów probiotycznych są często mylące lub wręcz nieprawdziwe. Celem badania była wstępna analiza mikrobiologiczna preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce jako leki. Przynależność gatunkową drobnoustrojów określano metodą fenotypową za pomocą testu API 50 CH, API 20A, API rapid ID 32A. Żywotność bakterii (liczbę drobnoustrojów) zawartych w preparatach probiotycznych oznaczano metodą płytkową seryjnych rozcieńczeń i metodą probówkową pozwalającą na określenie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii. Ocenie poddano 5 preparatów. W jednym z nich liczba bakterii była znacząco mniejsza niż podana przez producenta. W składzie kolejnego preparatu nie wykazano obecności deklarowanego Bifidobacterium bifidum, stwierdzono natomiast obecność innego szczepu z rodzaju Bifidobacterium. Wyniki analizy czterech pozostałych preparatów były zgodne ze specyfikacją podaną przez producentów. Wszystkie preparaty spełniały wymagania dla leków doustnych zawierających surowce pochodzenia naturalnego. Wstępna analiza mikrobiologiczna bakteryjnych preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce jako leki wykazała, że tylko część z nich zawierała drobnoustroje gatunkowo i ilościowo zgodne ze specyfikacją przez producenta.


  7/12

  Tytuł oryginału: Otyłość u dzieci.
  Tytuł angielski: Obesity in childhood.
  Autorzy: Szajewska Hanna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.209-211, tab.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The prevalence of overweight and obesity in children is increasing significantly. Decreasing sedentary patimes and improving diet seem promising for prevention but more data are needed. Comprehensive treatment programs for obesity include behavioral modification, nutritional counseling, physical activity. Treatment effects are limited. More research is required to establish effective strategies.


  8/12

  Tytuł oryginału: Ostra biegunka - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek, Albrecht Piotr
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.28-36, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostra biegunka to trwający nie dłużej niż 10-14 dni stan znamiennego zwiększenia liczby wypróżnień w ciągu doby w porównaniu do poprzedniego okresu u danego dziecka i(lub) zmiana konsystencji stolca na płynną lub półpłynną. Do najczęstrzych jej przyczyn należą wirusowe i bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego oraz zatrucie egzotoksynami bakterii; rzadziej choroba wynika z zarażenia pierwotniakami. U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna nie jest konieczna. Podstawowym sposobem leczenia jest nawadnianie dożylne i/lub doustne (w zależności od stopnia odwodnienia) oraz wczesna realimentacja z zastosowaniem pożywienia podawanego przed zachorowaniem. W większości przypadków ostra biegunka ustępuje samoistnie i nie wymaga stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Nieuzasadnione jest stosowanie u dzieci leków przeciwbiegunkowych.


  9/12

  Tytuł oryginału: Profilaktyka alergii pokarmowej - badanie GINI.
  Autorzy: Szajewska Hanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.342, 344, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Probiotyki w leczeniu i profilaktyce ostrej biegunki i alergii pokarmowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhoea and food allergy in children.
  Autorzy: Szajewska Hanna
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (2) s.3-8, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podsumowano dane dotyczące skuteczności probiotyków w leczeniu i profilaktyce zachorowań na ostrą biegunkę oraz alergię pokarmową u dzieci, na podstawie opublikowanych metaanaliz i badań z randomizacją, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z placebo. Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków, zwłaszcza Lactobacillus GG, w leczeniu ostrej biegunki o prawdopodobnej lub potwierdzonej etiologii wirusowej u dzieci i umiarkowane korzyści w zapobieganiu biegunce związanej z antybiotykoterapią. Dostępne aktualnie dane nie sa wystarczające do oceny skuteczności probiotyków w zapobieganiu chorobom biegunkowym u dzieci. Wyniki badań klinicznych sugerują również skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej. Konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne, obejmujące większą liczbę pacjentów.

  Streszczenie angielskie: This reveiw was designed to present the data from meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhoea and food allergy in children. There is evidence of the efficacy of probiotics, particularly Lactobacillus GG, in the treatment of gastroenteritis of presumed or confirmed viral etiology in children and modest clinical benefit in prevention of antibiotic-associated diarrhoea. There is some evidence of a clinically significant benefit of probiotics in the treatment and prevention of food allergy. Further well designed and larger clinical trials are still needed.


  11/12

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia i żywienie.
  Autorzy: Szajewska Hanna
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.91, 93-94, 96-97, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Evidence-based medicine w praktyce lekarza pediatry].
  Autorzy: Szajewska Hanna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.77 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  stosując format: