Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAJDA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych: CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Kiluk Marek, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych na raka płuca i przełyku w stopniu zaawansowania III a-b przed radioterapią oraz 6 tygodni i 2 miesiące po radioterapii. Wykonano również wstępne określenie aktywności CP w surowicy krwi badanych chorych przed leczeniem. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie CEA w przypadkach raka płuca i przełyku jest podwyższone przed i 6 tygodni po leczeniu i powraca do wartości prawidłowych 2 miesiące po radioterapii. Stężenie AFP i aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych z rakiem płuca i przełyku, zarówno przed radioterapią, jak i po radioterapii nie różnią się istotnie od wartości prawidłowych. W badanych przypadkach stwierdzono znaczną aktywność CP w surowicy krwi przed leczeniem. Z badanych markerów wartość diagnostyczną w przypadkach raka płuca i przełyku posiada oznaczanie stężenia CEA i aktywność CP.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic markers used in oncological diagnosis are useful in detection and determination of clinical stages of cancer and radicalism of operative procedure and in monitoring of therapy. Until now it is little known about the possibility of using such markers as cathepsin D and cancer procoagulant in oncological diagnosis. The aim of the study was to measure and evaluate the clinical utility of the concentration of canceroembrionic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein and activity of cathepsin D in serum of patients with lung and oesophagus cancer before radiotherapy, however 6 weeks and 2 months after the preliminary determination of cancer procoagulant activity was carried out. Examinations were carried out on serum obtained from 30 patients with lung planoepitheliale cancer and 16 patients with oesophagus planoepitheliale cancer in III a-b clinical stages (according to generally accepted classification - TNM) before radiotherapy, 6 weeks and 2 months after radiotherapy. Blood was taken from the elbow vein in the typical way and CEA, CFP, cathepsin D and procoagulant determination were determined in the obtained serum. CEA and AFP markers were determined by IMX Abbot analyzator. Activity of cathepsin D was determined by Folin-Ciocalteau method. Cancer procoagulant activity was examined by the coagulation method of Gordon and Benson. Results of the examination show that CEA concentration in cases of lung and oesophageal cancer was more than twice times higher before radiotherapy in comparison to control values...


  2/2

  Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP) w surowicy krwi w przypadkach nowotworów narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.
  Tytuł angielski: The serum activity of cancer procoagulant in cases of uterine and ovarian neoplasia.
  Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Jóźwik Maciej, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.571-574, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prokoagulant nowotworowy (cancer procoagulant, CP) - nowy biochemiczny marker choroby nowotworowej jest enzymem występującym w tkankach nowotworowych i w surowicy krwi ludzi z nowotworami złośliwymi. Przydatność badania aktywności CP w diagnostyce onkologicznej narządów płciowych wewnętrznych u kobiet jest dotychczas mało poznana, dlatego celem pracy była ocena aktywności tego enzymu w przypadkach raka trzonu macicy, raka jajnika oraz mięśniaków macicy. Aktywność CP w surowicy krwi chorych z tymi nowotworami oceniano metodą koagulacyjną wg Gordona i Bensona i wyrażano ją czasem krzepnięcia w sekundach. Zbadano 5 chorych z rakiem trzonu macicy, 7 chorych z rakiem jajnika oraz 10 chorych z mięśniakami macicy. Grupę oddniesienia stanowiło 11 kobiet zdrowych. Aktywność CP w surowicy krwi badanych kobiet z rakiem trzonu macicy, rakiem jajnika oraz mięśniakami macicy była znamiennie wyższa (P 0,001) niż w surowicy krwi kobiet zdrowych i wynosiła w przypadku raka trzonu macicy: 55 ń 3,6 s, raka jajnika: 72 ń 10,4 s, mięśniaków: 161 ń 23,9 s, a u kobiet zdrowych: 294 ń 19,2 s. Powyższa wstępna ocena aktywności CP w surowicy krwi w badanych przypadkach sugeruje możliwość wykorzystania tego enzymu w diagnostyce onkologicznej narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Cancer procoagulant (CP), a biochemical marker of neoplasia, is an enzyme found in neoplastic tissue and in the blood of patients with malignant diseases. The usefullness of the assessment of CP activity in an oncological diagnosis of female reproductive organs has not been explored. The aim of the present study was to determine the activity of CP in cases of endometrial and ovarian carcinoma, as well as leiomyomas. The CP activities in the serum of patients with these neoplasms were measured by the coagulative method according to Gordon and Benson, and expressed as the coagulation time. We examined 5 patients with endometrial carcinoma. 7 with ovarian carcinoma, and 10 with leiomyomas. The reference group consisted of 11 healthy women. The CP activity in the serum of patients with endometrial and ovarian carcinoma, as well as in the cases of leiomyoma was significantly higher (P 0,001) than in the serum of healthy subjects. The results were 55 ń 3,6; 72 ń 10.4 and 161 ń 23.9 s for endometrial carcinoma, ovarian carcinoma and leiomyoma respectively. In healthy women, this value worked out to be 294 ń 19.2 s. Our evaluation of CP activity indicates an increased level of serum CP in cases of malignant tumors and suggests the applicability of this enzyme in the monitoring of female reproductive organ cancer.

  stosując format: