Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAFRANIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie
Autorzy: Krasoń Katarzyna, Szafraniec Grażyna
Źródło: - Kraków, Oficyna Wydaw. "Impuls" 2002, 230 s. : il., tab., bibliogr. s. 180-187, 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,745

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Hyperinsulinemia as predictor and risk factor for unknown type 2 diabetes. Polish multicenter study on diabetes epidemiology (PMSDE), 1998-2000.
  Autorzy: Szybiński Zbigniew, Szurkowska Magdalena, Placzkiewicz Ewa, Szafraniec Krystyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.381-393, il., tab., bibliogr. 40 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Increasing diabetes prevalence requires new strategies for its prevention, early diagnosis and prompt treatment. Apart from glucose in OGTT insulin is considered a possible metabolic marker in early diagnosis of type 2 diabetes. The study was performed to determine in cross-sectional investigation plasm ainsulin concentrations in subjects with diffreent phases of glucose intolerance and to assess the clinical usefulness of insulinemia in identification of the individuals at risk and in early diagnosis of type 2 diabetes. Insulinemia in 2-h-OGTT in IGT, and fasting and 2-h-OGTT in UD have been identified in multiple analysis as the potential strong risk factors of IGT an dUD with the corresponding highest values of the risk coefficient. Therefore, determination of the plasma insulin concentration may be useful in early diagnosis of IGT and UD.


  3/4

  Tytuł oryginału: Neuroanatomiczne podstawy diagnostyki i terapii akupunkturowej.
  Tytuł angielski: Neuroanatomic foundations of acupuncture diagnostics and therapy. P. 2: Autonomous nervous system.
  Autorzy: Żytkowski Andrzej, Szafraniec Leonard
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.897-909, bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Układ nerwowy, integrujący czynności całego ustroju, jest najprawdopodobniej morfologicznym podłożem refleksoterapii i akupunktury. Układem nerwowym autonomicznym, przez klinicystów chętniej zwanym wegetatywnym, nazywamy te jego części, które zaopatrują mięśnie gładkie, mięsień sercowy i komórki gruczołowe. Niemal wszystkie narządy organizmu zaopatrywane są przez włókna wegetatywne. Reguluje on czynności organów wewnętrznych i wspólnie z gruczołami dokrewnymi stanowi zasadniczy element, zapewniający bio- i fizykochemiczną stałość środowiska wewnętrznego (homeostasis), niezbędną do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Główne ośrodki układu autonomicznego znajdują się w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Integracja złożonych czynności wegetatywnych odbywa się na różnych piętrach ośrodkowego układu nerwowego, łącznie z tworem siatkowatym pnia mózgu, podwzgórzem, układem limbicznym i korą mózgu. W jądrach podwzgórza (hypothalamus), należącego do międzymózgowia, umiejscawiają się tzw. podkorowe centra autonomiczne kierujące pracą obu części układu - współczulną i przywspółczulną. Strukturą "podległą" w stosunku do podwzgórza jest twór siatkowaty zwany "korą pnia mózgu". Wpływa modulująco na przebiegające przezeń wszystkie niespecyficzne bodźce czuciowe. Ośrodki współczulne występują w rdzeniu kręgowym począwszy od 8 segmentu szyjnego (często dopiero od 1 piersiowego) do 2 (lub 3) segmentu lędźwiowego. Znajomość budowy nerwu rdzeniowego ułatwia zrozumienie korelacji między ...

  Streszczenie angielskie: Nervous system, integrating functions of the whole system, is most probably the morphological basis of reflexotherapy and acupuncture. The term "autonomous nervous system", by clinicians more frequently called vegetative system, is used for these parts of nervous system which supply smooth muscles, myocardium and adenocytes. The system regulates the functions of internal organs and - together with endocrine glands - constitutes the essential element securing bio- and physiochemical stability of inner environment (homeostasis), necessary for the proper course of all life processes. The main centres of autonomous system are in brain and in spinal cord. The integration of complex vegetative functions takes place on different levels of central nervous system, including reticular formation of brain stem, hypothalamus, limbic system and cerebral cortex. In the nuclei of hypothalamus belonging to diencephalon there are situated the so-called subcortical autonomic centres directing the work of both parts of the system - symphatetic and parasympathetic. Reticular formation called "brain stem cortex" is a "generation of energy" and it regulates processes taking place in various parts of nervous system. It modulates all taking place in it non-specific sensory stimuli. Symphatetic centres occur in spinal cord from the 8th cervical segment (often only from the 1st thoracic segment) to the 2nd (or 3rd) lumbar segment. The knowledge of spinal nerve structure makes it easier to ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Nowoczesne sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci.
  Autorzy: Grzesiowski Paweł, Szafraniec Sylwia
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.42-46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: