Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAFLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Zakażenie CMV czy cytomegalia - problemy diagnostyczne i lecznicze.
Tytuł angielski: Infection with CMV or cytomegaly - diagnostic and therapeutic problems.
Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Szaflik Iwona, Kuydowicz Jan
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.35-38, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have analysed 16 children aged 3 weeks to 15 months, who were hospitalised in Department of Infectious Diseases, Medical University of Lodz with initial diagnosis of cytomegalovirus infection. Nine of them showed clinical symptoms of cytomegaly: interstitial pneumonia, hepatitis, neurological abnormalities. They were treated for three weeks with intravenous ganciclovir (Cymevene) 5 mg/kg, twice a day. The treatment was successful: pneumonia and hepatitis resolved but the drug had no influence on neurological symptoms. Seven other children were diagnosed with asymptomatic CMV infection and the resolved without specific antiviral treatment.


  2/15

  Tytuł oryginału: Biochemiczna i dopplerowska ocena funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych.
  Tytuł angielski: Biochemical and doppler evaluation of the fetal kidney function before intrauterine therapy in fetuses with obstructive uropathy.
  Autorzy: Wyrwas Dorota, Borowski Dariusz, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.39-42, bibliogr. 14 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Uropatie zaporowe są przykładem nieprawidłowości, w których proste anomalie anatomiczne, np. obecność zastawki cewki tylnej czy atrezja cewki powodują szkodliwy, destrukcyjny wpływ na rozwijający się płód. Celem pracy była ocena biochemiczna i dopplerowska funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych. Ocenie poddano 93 płody w rozpoznaną prenatalnie uropatią zaporową. Przed leczeniem ultrasonograficznie oceniano wielkość pęcherza moczowego, stopień wodonercza, AFI, przepływy dopplerowskie w naczyniach nerkowych. Analizie poddano także markery biochemiczne moczu płodów: beta-2-mikroglobulinę, Na+, Caý+, Cl osmolarność. Wartości PI przed 30 hbd dla grupy z uropatią były statystycznie niższe niż dla grupy ciąży fizjologicznej. Wraz z zaawansowaniem ciąży różnica ta malała i powyżej 30 hdb nie była istotna statystycznie. W badanej grupie uzyskano wartości beta-2-mikroglobuliny w przedziale 0,82 - 19,6 mg/l. Terapią wewnątrzmaciczną objęto 34 płody z wartościami 0,82 - 12 l mg/l. Analizowane prognostyczne parametry moczu płodu pozwoliły ocenić prawidłową funckję nerek płodu i sprecyzować ostateczną diagnozę. Poszerzenie diagnostyki prenatalnej w przypadkach uropatii zaporowej o ocenę biochemiczną moczu płodu i analizę dopplerowską przepływów w naczyniach nerkowych pozwoliło na precyzyjną kwalifikację pacjentek do założenia shuntu pęcherzowo-owodniowego i trafniejszą oceną rokowniczą funkcji nerek płodu.

  Streszczenie angielskie: Fetal obstructive uropathy is simple to diagnose. Drainage of the pathologically enlarged fetal bladder avoids development of hydronephrosis and destruction of kidneys and obviously, prevents development of secondary oligohydramnios and pulmonary hypoplasia. The aim of our study was evaluation of Doppler indices in renal vessels and biochemical markers in fetal urine in cases with severe obstructive uropathy. In the study, there were included 93 fetuses with obstructive uropathy and in utero shunting. After the procedure, patients were hospitalized and serial sonographic examination were performed to evaluate shunt function. Bladder size, presence and size of hydronephrosis, Doppler indices, biochemical markers and volume of amniotic fluid were evaluated. Surgical intervention in utero was performed in 34 fetuses. In pregnancies at gestational age below 26 weeks complicated by the uropathy, the PI was significantly lower with the mean value of 1.57. Urinary sodium and calcium were significantly higher in fetuses with urinary tract obstruction. The highest sensitivity in the detection of renal dysfunction was shown by urinary calcium (100 p.c.) whereas urinary sodium showed the best specificity (80 p.c.). Median value of Apgar score was 8 pts at 1 min, weight at delivery was between 1300-3750 g. Bladder drainage enables delivery of newborns with a good perinatal outcome, without pulmonary hypoplasia. The PI was significantly power in pregnancies complicated by obstructive uropathy at the gestational age below 26 weeks. Renal damage ...


  3/15

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi.
  Tytuł angielski: Usefulness ultrasound estimation of adnexal masses in the postmenopausal women before operative laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Lewy Jarosław, Bartodziej Urszula, Kamer-Bartosinska Anna, Romanowicz-Makowska Hanna, Szaflik Krzysztof, Kozarzewski Marek, Woźniak Piotr
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.26-28, 30, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentek pomenopauzalnych w wieku 47-78 lat przeprowadzono diagnostykę ultrasonograficzną. Do oceny zmian stosowano kryteria pozwalające rozdzielić zmiany łagodne od podejrzanych - prawdopodobnie złośliwych, podane przez Sassone. Na podstawie tego badania 43 pacjentki z guzami jajników, ocenianymi jako łagodne, zakwalifikowano do usunięcia zmian drogą laparoskopii. U 42 pacjentek wykonano jednostronne usunięcie przydatków wraz ze zmianą, jedynie u jednej obustronną adnexectomię. Uzyskany materiał był zawsze poddany śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu. Wykazano zgodność USG z oceną histopatologiczną śród- i pooperacyjną, co pozwala wnioskować o dużej przydatności tej metody w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the ability to predict bening adnexal masses in postmenopausal women by vaginal ultrasound and to evaluate the effectiveness of laparoscopic management in selected patients. Using the sonomorfologic score for tumor differentation was analysed prospectively in group of the postmenopausal women which were admitted consecutively to our department for surgical exploration of an adnexal mass. Fourty five patients with unilateral benign ovarian cysts were selected for laparoscopic approach. Unilateral salpingo-oophoreclomy was performed in fourty four patients and bilateral adenoxectomy was necessary in one case. All the masses, except two cases were benign ones. The ultrasound scoring system allowed us for correct characterization as a benign versus the malignant ovarian tumors. As well as the clinical examination, the ultrasound appearance are real in correct prediction of benign ovarian masses in postmenopausal women. Operative laparoscopy is acceptable for these patients and provides for a short period of hospitalization and a rapid recovery.


  4/15

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie toksoplazmozy wrodzonej in utero za pomocą badania płynu owodniowego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy.
  Tytuł angielski: Detection of congenital toxoplasmosis in utero with a polymerase chain reaction on amniotic fluid.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Nowakowska Dorota, Waloch Maria, Dzbeński Tadeusz H., Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.311-315, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: To establish a prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis the PCR test was doneon amniotic fluids from 47 women suspeccted of primary Toxoplasma infection during pregnancy. Fragments of Toxoplasma B1 gene were found in 5 examined samples. Positive tests were confirmed by mouse inoculation or by serologic testing of newborns. It was concluded that the PCR performed on amniotic fluid should be recommended for the prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis, however, negative results of the test can not rule out congenital infection.


  5/15

  Tytuł oryginału: Keratoplastyka drążaca w stożku rogówki w 1990 i 1999 roku.
  Tytuł angielski: Penetrating keratoplasty in keratoconus in 1990 and 1999 year.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Iwaszkiewicz Ewa, Czubak Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.104-106, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to compare grafts performed because of keratoconus in our clinic in years 1990 - 1999. These years were chosen for analysis because in this time some methods of grafting were changed, particularly: material for transplantation, grafts size, method of trephination and graft suturing, also management after operation. The study included 51 patients (17 females, 34 males) with keratoconus, aged 16 to 46 (mean age 31,3), which have had penetrating keratoplasty done in years 1990-1999. The amount of surgery, sex of patients, preoperative preparation, kind of graft material, technique of operation, methods of graft suturing, postoperating procedure, the time of patients hospitalization, time of suture removing, postoperating visual acuity and complication were compared.


  6/15

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna w poddołkowej neowaskularyzacji w starczym zwyrodnieniu plamki - mechanizm działania, dotychczasowe wyniki.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in treatment of subfoveal neovascularization in AMD: mechanism of action, current results.
  Autorzy: Ulińska Magdalena, Kwiecień Sława, Szaflik Jerzy
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.65-72, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Age-related macular degeneration (AMD) is the most common reason of legal blindness in adults over 50 years of age. Social meaning of AMD is very important because of decrease of visual acuity making patients dependent on other persons. Treatment of AMD with PDT is widely presented. This kind of therapy is composed of two two steps: the first one - injection of photosensitivity drug and the second one - treatment with diode laser. PDT's activity is bases on photochemical reactions. This method is recommended for subfoveal neovascularization in AMD, myopia and histoplasmosis. Ive-year outcome of clinical trials have been already presented. TAP and VIP Study Groups proved efficacy of this method in treated patients. Other current methods of treatment in AMD, like laser photocoagulations, feeder vessel therapy, TTT, radiotherapy or vitreoretinal surgery are shortly mentioned. Finally the DPT is recommended as a modern way of treatment in some cases of exsudative form of AMD.


  7/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych po zabiegach refrakcyjnych.
  Tytuł angielski: Therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses after refractive surgery.
  Autorzy: Szaflik Jacek P., Ambroziak Anna M., Szaflik Jerzy, Karwacka Beata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.42-47, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper describes therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses applied after LASEK surgery as a prospective, open clinical study. 30 patients treated with LASEK method were included into the study. Insteated of regular hydrogel bandage contact lenses, fluorosilicone hydrogel contact lesnes were applied as a post surgery treatment. Clinical improvement and patients self assessment were evaluated. The studied lenses turned out to be effective and well tolerated bandage lenses.


  8/15

  Tytuł oryginału: Alergiczne choroby narządu wzroku.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Izdebska Justyna, Zaleska Anna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.55-56, 58-60, 62
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/15

  Tytuł oryginału: Współczesne postępy w keratoplastyce
  Autorzy: Szaflik Jerzy
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.37-39, il., bibliogr. 8 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/15

  Tytuł oryginału: Perymetria
  Autorzy: Tesla Piotr, Szaflik Jerzy
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, VII, 100 s. : il., tab., bibliogr. 20 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,074

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka


  11/15

  Tytuł oryginału: Cytopatie mitochondrialne - najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej w diagnostyce i poradnictwie na przykładzie Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera.
  Tytuł angielski: Mitochondrial cytopathies - the latest molecular genetics achievements in diagnostic and counseling on example of the Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON).
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Ambroziak Anna M., Bartnik Ewa, Korwin-Rujna Magdalena
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.9-14, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we summarize all available knowledge on international studies on the most common mitochondrial mutations in the population of patients with Leber's Hereditary Optic Neuropathy. Genetic investigations in patients with clinical signs of LHON allow to confirm the diagnosis and evaluate the prognosis. It is essential for genetic counseling.


  12/15

  Tytuł oryginału: Diagnostyka genetyczna Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera - badania własne.
  Tytuł angielski: Genetic diagnosis of Leber's Hereditary Optic Neuropathy - a clinical study.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Ambroziak Anna M., Bartnik Ewa, Korwin-Rujna Magdalena, Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.15-21, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: The paper describes the basis of the genetic analysis of the most common mitocondrial mutations in patients with LHON in Poland. Material and methods: The molecular analysis of mitochondrial DNA was conducted in 17 probands and in 5 families with a male descendant with diagnosed or suspected LHON (24 individuals). The four most common mutations responsible for this defect were investigated. Results: The mutations were found in 6 out of 17 probands. Conclusions: Genetic investigations in patients with clinical signs of LHON definitely allow to confirm the diagnosis and evaluate the prognosis. They are essential for genetic counseling.


  13/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatów wspomaganych komputerowo w diagnostyce okulistycznej - stan obecny i perspektywy rozwoju.
  Tytuł angielski: The application of computer assisted equipment in opthalmologic diagnoses - the state of art and perspectives.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Tesla Piotr, Kołodziejczyk Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.102-104, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają stan obecny i perspektywy rozwoju okulistycznej aparatury diagnostycznej. Zaproponowano trzy przykładowe praktyczne zadania dotyczące budowy lub modyfikacji aparatów diagnostycznych w zakresie: metody badania ciśnienia wewnątrzgałkowego w oczach po wykonanych zabiegach laserowej chirurgii refrakcyjnej, adaptacji aparatów cyfrowych do okulistycznych urządzeń fotograficznych, praktycznych pomiarów utlenowania siatkówki i nerwu wzrokowego.

  Streszczenie angielskie: The actual state and directions of development of the computerised diagnostic equipemnt in ophthalmology is discussed. The three proposed examples of new needed modification of the equipment are presented: the tonometry method suitable in IOP measurement in eyes after laser refractive surgery, the digital cameras adaptation in photographic enquipment, the spectral oxymetry method.


  14/15

  Tytuł oryginału: Alergie oczne - nie tylko wiosną.
  Tytuł angielski: Ocular allergies - not only at the spring time.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Zaleska Anna, Izdebska Justyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.3-4, 7-8, 11, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ocular allergic disorders manifest mainly as inflammatory reactions of conjunctiva and/or cornea. They are common and still growing problem in developed industrial countries. It has been said than about 25 p.c. of people suffer from allergic conjunctivitis. The commonest type of ocular allergy is seasonal allergic conjunctivitis (SAC). But here other allergic conjunctivitis not associated with seasonal reactions are presented. Pathophysiology, signs and symptoms and treatment of acute allergic conjunctivities (AAC), perennial allergic conjunctivitis (PAC), vernal keratoconjunctivitis (VKC), atopic keratoconjunctivitis (AKC), giant papillary conjunctivities (GPC) and phlyctenulosis are discussed.


  15/15

  Tytuł oryginału: Comparison of cervical sonography and fetal fibronectin in diagnosing patients with preterm labor.
  Autorzy: Hincz Piotr, Wilczyński Jan, Kozarzewski Marek, Pawłowicz Paweł, Krekora Michał, Borowski Dariusz, Bielak Adam, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of our study was to compare predictive values of fFN and cervical sonography in patients with signs and symptoms pf preterm labor. Study design: We prospectively evaluated 82 patients admitted with preterm labor. In each case an assay of fetal fibronectin (fFN) in the cervico-vaginal secretions and transvaginal sonographic examination of the uterine cervix was performed. The outcome measure was delivery 28 days. Results: 17.1 p.c. (14/82) of the examined patients 28 days. Among the analyzed sonographic parameters of the cervix only the functional canal lenght (FCL) was significantly correlated with PTD 28 days (21.6 ń 7.0 mm vs 30.1 ń 6.5 mm, p 0.001). Positive fFN was found in 71.4 p.c. of patients delivered 28 days and in 7.4 p.c. delivered 28 days (p 0.001). Analysis of ROC curves revealed two important cutoff for FCL. FCL 20 mm predicted preterm delivery (PTD) 28 days with sensitivity 57.1 p.c., specificity 92.6 p.c. and PPV and NPV 61.5 p.c. and 91.3 p.c. respectively. For FCL 31 mm sensitivity was 100 p.c., specificity 47.1 , PPV 28 p.c. and NPV 100 p.c. The 10th percentile (26 mm) had lower diagnostic capability. Positive fFN testing had sensitivity 71.4 p.c., specificity 92.6 p.c., PPV 66.7 p.c. and NPV 94.0 p.c. The sensitivity, specificity, PPV and NPV for fFN were somewhat better than any other single parameter. However, the areas under cirve for fetal fibronectin and functional canal lenght were 0.806 and 0.816 respectively and the difference (0.011) was not statistically significant,...

  stosując format: