Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZACIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rola receptorów HER i heregulin w powstawaniu przerzutów raka piersi.
Tytuł angielski: Role of HER receptors and heregulins in the development of breast cancer metestases.
Autorzy: Szacikowska Ewa, Kozłowski Wojciech
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.312-321, il., bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule podjęto próbę pokazania obecnego kierunku rozwoju wiedzy dotyczącej roli receptorów HER i heregulin w powstawaniu i progresji raka piersi. Nie ulega wątpliwości, że istnieje ogromne zainteresowanie wiodącą rolą heterodimeru receptorów HER2/HER3 jako głównego regulatora sygnałów mitogennych biegnących szlakiem MAPKs i sygnałów antyapoptotycznych biegnących szlakiem PI3K, w przypadku tego raka. Heterodimer receptorów HER2/HER3, jak pokazują liczne najnowsze badania, jest głównym i - jak wszystko na to wskazuje - jedynym mediatorem złożonego działania licznych izoform heregulin na najważniejsze procesy związane z progresją raka piersi, do których należą inwazyjność, angiogeneza i apoptoza. W artykule przedstawiono i omówiono najnowsze prace pokazujące wpływ receptorów HER1 i HER2 na angiogenezę oraz prace prezentujące wpływ heregulin na ekspresję aktywatora uroplazminogenu i jego receptora. Przedstawiono również prace pokazujące, jak na obecnym etapie wiedzy można zrozumieć sposób, w jaki hereguliny pobudzają jeden z najaktywniejszych szlaków antyapoptotycznych i zaprezentowano kinazę PI3 jako jedną z najważniejszych molekuł sygnalizacyjnych, które decydują o przeżyciu komórki nabłonkowej. Ponieważ zwiększona ekspresja receptorów HER2 wiąże się z nasileniem sygnalizowania szlakiem PI3K, wydaje się, że kinaza ta może być atrakcyjnym obiektem tarczowym dla kierowania działań terapeutycznych w przypadku guzów HER2-pozytywnych.

  Streszczenie angielskie: In the paper attempt was undertaken to present the current directions of knowledge progress of the role of HER receptors and heregulins in the development and progression of breast cancer. There is no doupt that great interst has been aroused by the leading role of HER2/HER3 receptors heterodimer as the main regulator of mitotic signals conducted along the MAPKs pathway and antiapoptic signals conducted along the PI3K pathway in breast cancer. The heterodimer of HER2/HER3 receptors, as demonstrated by numerous recent studies is the main and, as it seems, the only mediator of the complex effects exerted by numerous isoforms of heregulins on the most important processes associated with breast cancer progression, among which worth mentioning are invasiveness, angiogenesis and apoptosis. In addition to proliferative signals emanating from receptor tyrosine kinase family (RTKs) or their effectors, there is a requirement for a concurrent anti-apoptopic signal for efficient transformation. One important signaling molecule that has been implicated in epithelial cell survival is PI3K. More recently the ability of HER2/HER3 heterodimer to recruit the PI3 kinase in promoting tumor progression by providing cell survival singals has been revealed. In addition to stimulating tumor cell proliferation, HER2 overexpression in cancer cells acts as an antiapoptotic cell survival factor. Down-regulation of HER2 expression induces apoptosis in these cells. Selective inhibitors of the PI3K pathway significantly suppressed the growth of tumor cell lines that overexpress HER2...

  stosując format: