Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAŁKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ponowny rozwój mięśniaków po operacjach oszczędzających macicę.
Tytuł angielski: Recurrence of uterine myomas after surgical treatment preserving the uterus.
Autorzy: Wyględowski Jerzy, Osuch Beata, Szałkowski Andrzej, Mażdziarz Agnieszka, Stelmachów Jerzy
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.43-44, 46, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano nawroty mięśniaków u 121 kobiet, operowanych w sposób oszczędzający macicę w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1987-1997. Stwierdzono ponowny rozwój mięśniaków wynoszący 18,18 proc. Odsetek ten zwiększał się w miarę upływu czasu od operacji. Częstość nawrotów nie zależala od liczby i wielkości usuniętych pierwotnych zmian.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was analysis the risk of recurrence of uterine myomes in 121 patients who underwent myomectomy between 1987 and 1997 at the Chair and Department of Obstetrics and Gyneacplogy II Faculty of Medicine Medical University of Warsaw. The cumulative 10-years recurrence rate was 18,18 p.c., and this increased steadly up to the end of the observation period. Differences were not observed in frequency of recurence by numbers and diameter myomas.

  stosując format: