Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYSA-JĘDRZEJOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Pęcherzyca liściasta u 11-letniego chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Pemphigus foliaceus in 11-year-old boy with dermatomyositis. Case report.
Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.107-111, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy pierwszy w piśmiennictwie opis przypadku współistnienia u dziecka zapalenia skórno-mięśniowego i pęcherzycy liściastej. Zapalenie skórno-mięśniowe rozpoznano w 9. roky życia dziecka, a jego pierwszymi objawami były zmiany zapalne mięśni. Pomimo stosowania leczenia immunosupresyjnego u chłopca, w ciągu 2-letniej obserwacji nie uzyskano zadowalającej poprawy stanu kinicznego, natomiast zaobserwowano pojawienie się na skórze pęcherzy. Ze względu na obraz kliniczny początkowo rozpoznano liszaj zakaźny. Brak efektu po leczeniu ogólnym i miejscowym antybiotykami skłonił do dalszej diagnostyki histologicznej i immunologicznej, która umożliwiła rozpoznanie pęcherzycy liściastej. W pracy rozważamy mechanizmy rozwoju choroby pęcherzowej, uwzględniając wpływ stosowanego enarenalu, infekcji bakteryjnej i roli zjawiska epitope speading, a także trudności diagnostyczne i terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: The first case of coexistence of juvenile dermatomyositis and pemphigus foliaceus in 11-year-old boy is presented. The child developed dermatomyositis at the age of 9, with myopathy as the first symptom of the disease. In spite of immunosupressive treatment only poor clinical improvement was observed, and additionally bullous eruptions appeared on the skin. First clinical diagnosis was impetigo bullosa. The lack of improvement after use of topical and systemic antibodies led to undertaking of further histological and immunological examinations. As the result dermatomyositis with subsequent development of another autoimmune skin disease - pemphigus foliaceus was recognised. The role of enalapril administration, bacterial infections and epitope spreading phenomenon in the development of pemphigus is discussed. The diagnostic and therapeutical problems are also underlined.


  2/8

  Tytuł oryginału: Granuloma annulare dissemination jako problem diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Granuloma annulare disseminatum - a diagnostic problem.
  Autorzy: Narbutt Joanna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Woźniacka Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.119-125, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare - GA) jest przewlekłą degeneracyjną chorobą skóry o niewyjaśnionej etiopatogenezie. Wyróżnia się kilka postaci klinicznych GA: podskórną, rozsianą czyli uogólnioną, perforującą, linijną, rumieniowatą, papular umbilicated oraz follicular postulous granuloma annulare. W pracy opisano trzy przypadki rozsianego ziarniniaka obrączkowatego u starszych kobiet, a także przedstawiono problemy diagnostyczno-terapeutyczne związane z tą postacią GA w oparciu o doświadczenie własne oraz przegląd piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Granuloma annulare (GA) is a chronic degenerative cutaneous disease of unknown etiology. There are sonme clinical subtypes of GA: subcutaneous, generalized, perforans, linear, erythematous, popular umbilicated and follicular postulous granuloma annulare. We report three cases of generalized granuloma annulare (GGA) occuring in elderly women. Diagnostic and therapeutic problems of GGA are discussed on the base of literature and own experience.


  3/8

  Tytuł oryginału: Skórne odczyny polekowe.
  Tytuł angielski: Drug eruptions.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Robak Ewa, Żak-Prelich Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.183-189, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono mechanizmy powstawania niepożądanych objawów występujących pod wpływem leków. Omówiono charakter zmian skórnych oraz leki odpowiedzialne za poszczególne reakcje. Opisano również jednostki chorobowe, w rozwoju których jednym z czynników patogenetycznych są leki.

  Streszczenie angielskie: In the following paper, there have been discussed the mechanisms of reactions which may result from adverse drug effects. In particular, the paper shows a clinical picture of skin lesions and various dermatological entities in which drugs are triggering factors.


  4/8

  Tytuł oryginału: Mechanizmy działania terapeutycznego promieniowania ultrafioletowego na skórę.
  Tytuł angielski: Mechanisms of therapeutic action of ultraviolet radiation in skin diseases.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.303-307, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze poglądy na temat mechanizmów terapeutycznych działania promieniowania ultrafioletowego w różnych chorobach skóry.

  Streszczenie angielskie: Various mechanisms of action of ultraviolet radiation, and trheir usefulness in skin diseases therapy are presented.


  5/8

  Tytuł oryginału: Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 in systemic sclerosis: a preliminary study.
  Autorzy: Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Waszczykowska Elżbieta, Łuczyńska Maria, Zalewska Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR108-CR112, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The etiopathogensis of systemic sclerosis (SSc) - an autoimmunological disease characterized by excess collagen and other connectve tissue components in skin and internal organs - remains unclear. Given the potential role of matrix enzymes, metalloproteinases, and their tissue inhibitors in pulmonary fibrosis, we assayed the serum concentration of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP-2) in patients with SSc and explored its possible correlation with the duration of Raynaud's phenomenon, the intensity of sclerosis of the skin, and pulmonary lesions. Material/Methods: We studied 18 SSc patients, 8 with limited SSc and ten with diffuse. The degree of sclerosis of the skin was measured using teh Total Skin Scale. Chest x-rays and spirometric examinations were also performed. The presence and type of antinuclear antibodies (ANA) were determined by indirect immunofluorescence and double immunodiffusion in agar gelatin. Serum TIMP-2 concetration was measured by ELISA. Results: The average serum TIMP-2 concentration was not significantly higher in SSc patients than in controls. No statistically significant difference was found in this respect between limited and diffuse SSc. Despite the lack of correlation between the duration of Raynaud's phenomenon, the degree of sclerosis of the skin, and the serum concentration of TIMP-2, the latter concentration was higher in patients with restrictive pulmonary dysfunction in spirometric testing. Conclusion: Our research, though involving a small group of patients, points to the probable role of TIMP-2 in the development of pulmonary fibrosis.


  6/8

  Tytuł oryginału: Sarkoidoza układowa ze zmianami skórnymi w bliznach pourazowych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Systemic sarcoidosis with skin lesions localized in post traumatic scars - case report.
  Autorzy: Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Dadoush Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.391-393, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 41-letniego mężczyzny, u którego rozwinęła się sarkoidoza w bliznach pourazowych. Ze względu na obecność pierwszych guzków w obrębie powieki u pacjenta początkowo rozpoznano gradówkę. Wynik badania histopatologicznego wycinka skóry ze zmian chorobowych potwierdził kliniczną diagnozę sarkoidozy. W przeprowadzonych badaniach dodatkowych wykazano współistnienie zmian w płucach.


  7/8

  Tytuł oryginału: Zajęcie błon śluzowych narządów płciowych w przebiegu autoimmunologicznych chorób pęcherzowych - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Genital mucous membrane involvement in the course of autoimmune bullous diseases - a diagnostic problem.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1238-1242, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykwity pęcherzowo-nadżerkowe na błonach śluzowych narządów płciowych są częstym objawem wielu jednostek chorobowych i sprawiają niekiedy duże trudności diagnostyczne. W pracy przedstawiono autoimmunologiczne dermatozy pęcherzowe (pęcherzycę, pemfigoid, LABD, EBA), w przebiegu których występują zmiany skórno-śluzówkowe, w tym również ograniczone do narzadów płciowych. Ze względu na poważne rokowanie istotne jest uwzględnienie tych jednostek chorobowych w rozpoznaniu różnicowym, zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych i wczesne wdrożenie leczenia.

  Streszczenie angielskie: Blisters and erosions localized to genital mucous membranes often accompany various diseases and may cause significant diagnostic difficulties. Autoimmune bullous diseases (pemphigus, pemphigoid, LABD, EBA), characterized by skin and mucosal lesions, sometimes are limited only to genital mucous membranes. The possibility of the autoimmune bullous disorders should be considered in the differential diagnosis of genital tract ulceration because of severity of those diseases and the necessity of long-term immunosuppressive therapy. The correct diagnosis of autoimmune bullous diseases is estabilished by immunofluorescence tests (DIF, IIF).


  8/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego w lecznictwie dermatologicznym.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultraviolet radiation in dermatological treatment.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1031-1037, bibliogr. 163 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Promieniowanie ultrafioletowe działając na skórę zapoczątkowuje kaskadę reakcji, które prowadzą do zahamowania odpowiedzi immunologicznej. Przeciwzapalne i immunosupresyjne działanie światła wykorzystywane jest od lat w leczeniu szeregu dermatoz. W pracy przedstawiono aktualnie stosowane metody fototerapii. Znajomość mechanizmów działania światła, schematów leczniczych a także właściwe określenie wskazań i ograniczeń do fototerapii pozwala na uzyskiwanie lepszych efektów leczniczych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka działań niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Ultraviolet radiation causes a complex cascade of changes resultin in suppression of immune reactions. The anti-inflammatory and immunosupressive properties are widely used in treatment of many dermatoses. Currently applied phototherapy methods are presented in this paper. The knowledge of the UV mechanisms,phototehrapy schedules, appropriate indications and restrictions allows to achieve better therapeutic resutls and decreases the risk of side effects.

  stosując format: