Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYSA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Znaczenie rozpoznania pojedynczej komory w prenatalnym badaniu echokardiograficznym.
Tytuł angielski: The role od single ventricle diagnosis in prenatal echocardiography.
Autorzy: Janiak Katarzyna, Respondek-Liberska Maria, Wilczyński Jan, Sysa Andrzej, Moll Jadwiga, Moll Jacek
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.120-124, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  2/18

  Tytuł oryginału: Pęcherzyca liściasta u 11-letniego chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pemphigus foliaceus in 11-year-old boy with dermatomyositis. Case report.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.107-111, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy pierwszy w piśmiennictwie opis przypadku współistnienia u dziecka zapalenia skórno-mięśniowego i pęcherzycy liściastej. Zapalenie skórno-mięśniowe rozpoznano w 9. roky życia dziecka, a jego pierwszymi objawami były zmiany zapalne mięśni. Pomimo stosowania leczenia immunosupresyjnego u chłopca, w ciągu 2-letniej obserwacji nie uzyskano zadowalającej poprawy stanu kinicznego, natomiast zaobserwowano pojawienie się na skórze pęcherzy. Ze względu na obraz kliniczny początkowo rozpoznano liszaj zakaźny. Brak efektu po leczeniu ogólnym i miejscowym antybiotykami skłonił do dalszej diagnostyki histologicznej i immunologicznej, która umożliwiła rozpoznanie pęcherzycy liściastej. W pracy rozważamy mechanizmy rozwoju choroby pęcherzowej, uwzględniając wpływ stosowanego enarenalu, infekcji bakteryjnej i roli zjawiska epitope speading, a także trudności diagnostyczne i terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: The first case of coexistence of juvenile dermatomyositis and pemphigus foliaceus in 11-year-old boy is presented. The child developed dermatomyositis at the age of 9, with myopathy as the first symptom of the disease. In spite of immunosupressive treatment only poor clinical improvement was observed, and additionally bullous eruptions appeared on the skin. First clinical diagnosis was impetigo bullosa. The lack of improvement after use of topical and systemic antibodies led to undertaking of further histological and immunological examinations. As the result dermatomyositis with subsequent development of another autoimmune skin disease - pemphigus foliaceus was recognised. The role of enalapril administration, bacterial infections and epitope spreading phenomenon in the development of pemphigus is discussed. The diagnostic and therapeutical problems are also underlined.


  3/18

  Tytuł oryginału: Granuloma annulare dissemination jako problem diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Granuloma annulare disseminatum - a diagnostic problem.
  Autorzy: Narbutt Joanna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Woźniacka Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.119-125, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare - GA) jest przewlekłą degeneracyjną chorobą skóry o niewyjaśnionej etiopatogenezie. Wyróżnia się kilka postaci klinicznych GA: podskórną, rozsianą czyli uogólnioną, perforującą, linijną, rumieniowatą, papular umbilicated oraz follicular postulous granuloma annulare. W pracy opisano trzy przypadki rozsianego ziarniniaka obrączkowatego u starszych kobiet, a także przedstawiono problemy diagnostyczno-terapeutyczne związane z tą postacią GA w oparciu o doświadczenie własne oraz przegląd piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Granuloma annulare (GA) is a chronic degenerative cutaneous disease of unknown etiology. There are sonme clinical subtypes of GA: subcutaneous, generalized, perforans, linear, erythematous, popular umbilicated and follicular postulous granuloma annulare. We report three cases of generalized granuloma annulare (GGA) occuring in elderly women. Diagnostic and therapeutic problems of GGA are discussed on the base of literature and own experience.


  4/18

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/18

  Tytuł oryginału: Skórne odczyny polekowe.
  Tytuł angielski: Drug eruptions.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Robak Ewa, Żak-Prelich Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.183-189, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono mechanizmy powstawania niepożądanych objawów występujących pod wpływem leków. Omówiono charakter zmian skórnych oraz leki odpowiedzialne za poszczególne reakcje. Opisano również jednostki chorobowe, w rozwoju których jednym z czynników patogenetycznych są leki.

  Streszczenie angielskie: In the following paper, there have been discussed the mechanisms of reactions which may result from adverse drug effects. In particular, the paper shows a clinical picture of skin lesions and various dermatological entities in which drugs are triggering factors.


  6/18

  Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
  Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  7/18

  Tytuł oryginału: Mechanizmy działania terapeutycznego promieniowania ultrafioletowego na skórę.
  Tytuł angielski: Mechanisms of therapeutic action of ultraviolet radiation in skin diseases.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.303-307, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze poglądy na temat mechanizmów terapeutycznych działania promieniowania ultrafioletowego w różnych chorobach skóry.

  Streszczenie angielskie: Various mechanisms of action of ultraviolet radiation, and trheir usefulness in skin diseases therapy are presented.


  8/18

  Tytuł oryginału: Early cardiovascular involvement in patients with systemic sclerosis (SSc).
  Autorzy: Wranicz Jerzy Krzysztof, Zielińska Marzenna, Cygankiewicz Iwona, Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Sysa-Jędrzejewska Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR78-CR82, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacgground. Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease characterized by progressive fibrosis of the skin, and by distinctive forms of internal organ involvement. Symptoms usually occur relatively late and are nonspecific, thus often unrecognized. The purpose of our study was to evaluate cardiac function in patients with SSc by means of non-invasive methods in order to detect early dysfunction of the cardiovascular system. Material/Methods: A group of 22 patients with SSc was compared with a group of 22 healthy volunteers. Standard EKG, 24-hour Holter monitoring (HM), and echocardiography were performed in all subjects. Results: In patients with SSc, HM revealed a tendency to tachycardia. Conduction disturbances were observed in 3 patients. In 6 patients significant ventricular arrhythmia was found. Silent ischemia episodes were detected in 6 patients. In HRV analyzis, significantly lower values were detected in patients with SSc than in controls. LPs were present in one patient with SSc, and none in the control gorup. The mean values for QT interval did not exceed the range of normal values. No signs of systolic cardial dysfunction were detected, while in 6 patients left ventricle diastolic dysfunction was recognized. Valvular lesions were observed in 8 patients, but only in 2 patients wer ethey hemodynamically important. Conclusions: 24-hour Holter minitoring and echocardiography enable the early detection of cardiovascukar dysfunction in patients with systemic sclerosis presenting without apparent cardiac impairment symptoms.


  9/18

  Tytuł oryginału: Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 in systemic sclerosis: a preliminary study.
  Autorzy: Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Waszczykowska Elżbieta, Łuczyńska Maria, Zalewska Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR108-CR112, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The etiopathogensis of systemic sclerosis (SSc) - an autoimmunological disease characterized by excess collagen and other connectve tissue components in skin and internal organs - remains unclear. Given the potential role of matrix enzymes, metalloproteinases, and their tissue inhibitors in pulmonary fibrosis, we assayed the serum concentration of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP-2) in patients with SSc and explored its possible correlation with the duration of Raynaud's phenomenon, the intensity of sclerosis of the skin, and pulmonary lesions. Material/Methods: We studied 18 SSc patients, 8 with limited SSc and ten with diffuse. The degree of sclerosis of the skin was measured using teh Total Skin Scale. Chest x-rays and spirometric examinations were also performed. The presence and type of antinuclear antibodies (ANA) were determined by indirect immunofluorescence and double immunodiffusion in agar gelatin. Serum TIMP-2 concetration was measured by ELISA. Results: The average serum TIMP-2 concentration was not significantly higher in SSc patients than in controls. No statistically significant difference was found in this respect between limited and diffuse SSc. Despite the lack of correlation between the duration of Raynaud's phenomenon, the degree of sclerosis of the skin, and the serum concentration of TIMP-2, the latter concentration was higher in patients with restrictive pulmonary dysfunction in spirometric testing. Conclusion: Our research, though involving a small group of patients, points to the probable role of TIMP-2 in the development of pulmonary fibrosis.


  10/18

  Tytuł oryginału: Sarkoidoza układowa ze zmianami skórnymi w bliznach pourazowych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Systemic sarcoidosis with skin lesions localized in post traumatic scars - case report.
  Autorzy: Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Dadoush Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.391-393, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 41-letniego mężczyzny, u którego rozwinęła się sarkoidoza w bliznach pourazowych. Ze względu na obecność pierwszych guzków w obrębie powieki u pacjenta początkowo rozpoznano gradówkę. Wynik badania histopatologicznego wycinka skóry ze zmian chorobowych potwierdził kliniczną diagnozę sarkoidozy. W przeprowadzonych badaniach dodatkowych wykazano współistnienie zmian w płucach.


  11/18

  Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych.
  Tytuł angielski: Estimation of blood flow in the common carotid artery and femoris artery in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system after the physical exercises.
  Autorzy: Siniewicz Krzysztof, Jackowski Wojciech, Baszczyński Jan, Sysa Violetta, Mazurowski Wojciech, Arendarczyk Jerzy
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.223-225, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przepływu krwi metodą Dopplera przez tętnicę szjną wspólną i tętnicę udową u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi, po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. Badania przeprowadzono u 35 dzieci w wieku 11-16 lat z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego i u 35 zdrowych dzieci w tym samym wieku bez zaburzeń ortostatycznych. Każde dziecko zostało poddane ukierunkowanym ćwiczeniom fizycznym przez okres 1 roku. Po tym okresie powtórzono badania. Ukierunkowane ćwiczenia fizyczne są przydatną metodą rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego. Pod wpływem ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych ustępowały kliniczne objawy zaburzeń ortostatycznych i wzrosła średnia wartość prędkości maksymalnego przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to estimate of blood flow in the common carotid artery and femoris artery in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system after the special physical exercises. The examined group consisted of 35 children aged from 11 to 16 years with orthostatic and 35 healthy children with the same age. The blood flow was measurement by Doppler method. Each child was subjected to the physical training for a period of 1 year. We repeated this examination after exercises. The physical exercise is useful method in rehabilitation in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system. The clinical symptoms of the orthoststic disorders disappeared after the physical exercises in the same time.


  12/18

  Tytuł oryginału: Odległe obserwacje kliniczne u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł angielski: Long-term of clinical observation in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.
  Autorzy: Siniewicz Krzysztof, Baszczyński Jan, Jackowski Wojciech, Sysa Violetta, Erenbek Marzena, Sierakowska-Fijałek Anna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.226-228, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono odległe reakcje autonomiczne układu sercowo-naczyniowego u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. Badania przmprowadzono u 35 dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi. Grupę porównawczą stanowiło 35 dzieci w tym samym wieku, bez zaburzeń ortostatycznych. Wykonano następujące próby: próbę ortostatyczną czynną i bierną. Następnie dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi zostały poddane ukierunkowanym ćwiczeniom fizycznym. Badania powtórzono po upływie 1 roku. Ukierunkowane ćwiczenia fizyczne miały bardzo dobry wpływ na reakcje autonomiczne układu sercowo-naczyniowego. Po ćwiczeniach ustępowały objawy zaburzeń ortostatycznych. Ćwiczenia fizyczne są niefarmakologiczną metodą lezcenia zaburzeń ortostatycznych u dzieci i młodzieży.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to estimate of long - term observation on autonomic function of the cardiovascular system in children with orthostatic disorders after physical exercises. The analysis was carried out of 35 children with orthostatic disorders. The control group consisted of 35 healthy children with the same age. Evaluation of the autonomic function of the cardiovescular system was analysed by using the active and passive orthostatic test before and after 1 year of physical exercises. The physical exercises improved automatic function of the cardiovascular system in children with orthostatic disorders. The clinical symptoms dissapeared after these exercises. The physical exercise is useful, non-farmacological method of treatment in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.


  13/18

  Tytuł oryginału: Ocena chemiluminescencji i ekspresji cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
  Tytuł angielski: Asessment of chemiluminescence and adhesion molecules expression on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease.
  Autorzy: Paśnik Jarosław, Baj Zbigniew, Moll Jadwiga, Sysa Andrzej, Zeman Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.229-231, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wrodzone wady serca występują u około 8 na 1000 nowonarodzonych dzieci. Mechanizmy obronne u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca są niedostateczne. Celem badań była ocena wybuchu oddechowego i cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca. Badano 12 dzieci z tetralogią Fallota i przełożeniem wielkich pni tętniczych. Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych dzieci. Wykazano, że: (1) chemiluminescencja neutrofilii spoczynkowych i stymulowanych przez fMLP była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca w porównaniu do dzieci zdrowuch. (2) Ekspresja cząstek adhezyjnych CD11b była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca. (3) U dzieci z siniczą wadą serca obserwowano zmniejszony wzrost ekspresji CD11b w odpowiedzi na stymulację fMLP. Badania wykazały, że warunki biochemiczne i hemodynamiczne w krążeniu krwi u dzieci z siniczą wrodzoną wadą serca mogą stale stymulować neutrofile i zmieniać ich aktywność bakteriobójczą.

  Streszczenie angielskie: Congenital heart disease occur in about 8 per 1000 newborns. The defence mechanisms in children with cyanotic congenital heart disease are insufficient. The aim of the study was the assessment of respiratory burst and adhesion molecules on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease. Twelve children with Fallot's tetrad and transposition of the large arteril trunks were studied. The control group consisted of 16 healthy children. It was demonstrated that; (1) chemiluminescence of resting and fMLP-stimulated neutrophils was significantly higher in children with cyanotic heart disease as cnopared to healthy children; (2) expression of CD11b adhesion molecules was significantly higher in children with cyanotic heart disease; (3) in children with cyanotic heart disease a reduced in was observed of CD11b expression on response to fMLP stimulation. The studies have demonstrated that biochemical and haemodynamic conditions in blood circulations in children with cyanotic congenital heart disease can constantly stimulate neutrophils and alter their bactericidal activity.


  14/18

  Tytuł oryginału: Późne rozpoznania wrodzonych wad sercowo-naczyniowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Late recognition of congenital cardio-vascular defects in children.
  Autorzy: Sysa Andrzej, Sysa Violetta, Krenc Zbigniew
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.252-254, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono problem późnych rozpoznań wad wrodzonych sercowo-naczyniowych stawianych u dzieci. Przedstawiono przyczyny późnych rozpoznań: obiektywne (skąpe objawy wady lub ich brak, objawy maskujące) i subiektywne (niedostateczne doświadczenie kardiologiczne). Przedstawiono przykłady najczęstszych wad rozpoznawanych późno (ASDII, ASDI, CoA, i BWG) oraz swoiste dla nich przyczyny utrudniające rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: A question of late recognition of some congenital cardio-vascular defects is presented. Subjective and objective causes leading to late discovery of heart malformations were discussed (asymptomatic or oligosymptomatic course, mimicking symptoms and unsatisfactory cardiologic experience of family doctors). Some examples of the most frequent too late recognized CDH s were presented and specific causes of their diagnostic difficulties were mentioned.


  15/18

  Tytuł oryginału: Zajęcie błon śluzowych narządów płciowych w przebiegu autoimmunologicznych chorób pęcherzowych - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Genital mucous membrane involvement in the course of autoimmune bullous diseases - a diagnostic problem.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1238-1242, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykwity pęcherzowo-nadżerkowe na błonach śluzowych narządów płciowych są częstym objawem wielu jednostek chorobowych i sprawiają niekiedy duże trudności diagnostyczne. W pracy przedstawiono autoimmunologiczne dermatozy pęcherzowe (pęcherzycę, pemfigoid, LABD, EBA), w przebiegu których występują zmiany skórno-śluzówkowe, w tym również ograniczone do narzadów płciowych. Ze względu na poważne rokowanie istotne jest uwzględnienie tych jednostek chorobowych w rozpoznaniu różnicowym, zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych i wczesne wdrożenie leczenia.

  Streszczenie angielskie: Blisters and erosions localized to genital mucous membranes often accompany various diseases and may cause significant diagnostic difficulties. Autoimmune bullous diseases (pemphigus, pemphigoid, LABD, EBA), characterized by skin and mucosal lesions, sometimes are limited only to genital mucous membranes. The possibility of the autoimmune bullous disorders should be considered in the differential diagnosis of genital tract ulceration because of severity of those diseases and the necessity of long-term immunosuppressive therapy. The correct diagnosis of autoimmune bullous diseases is estabilished by immunofluorescence tests (DIF, IIF).


  16/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego w lecznictwie dermatologicznym.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultraviolet radiation in dermatological treatment.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1031-1037, bibliogr. 163 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Promieniowanie ultrafioletowe działając na skórę zapoczątkowuje kaskadę reakcji, które prowadzą do zahamowania odpowiedzi immunologicznej. Przeciwzapalne i immunosupresyjne działanie światła wykorzystywane jest od lat w leczeniu szeregu dermatoz. W pracy przedstawiono aktualnie stosowane metody fototerapii. Znajomość mechanizmów działania światła, schematów leczniczych a także właściwe określenie wskazań i ograniczeń do fototerapii pozwala na uzyskiwanie lepszych efektów leczniczych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka działań niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Ultraviolet radiation causes a complex cascade of changes resultin in suppression of immune reactions. The anti-inflammatory and immunosupressive properties are widely used in treatment of many dermatoses. Currently applied phototherapy methods are presented in this paper. The knowledge of the UV mechanisms,phototehrapy schedules, appropriate indications and restrictions allows to achieve better therapeutic resutls and decreases the risk of side effects.


  17/18

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w diagnostyce podzastawkowego zwężenia aorty.
  Tytuł angielski: The role of transesophageal echocardiography (TEE) in assessement of left ventricular outflow tract obstruction.
  Autorzy: Moll Jadwiga A., Binikowska Jolanta, Ostrowska Katarzyna, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Moll Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.732-736, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 12 dzieci, u których rozpoznano podzastawkowe zwężenie aorty, u 3 w postaci izolowanej, u 9 zaś jako zwężenie wtórne, pojawiające się w róznym czasie po wcześniejszej operacji wrodzonej wady serca. U 25 proc. z nich (głównie izolowanych form zwężenia) badanie echokardiograficzne przezklatkowe było wystarczająco diagnostyczne, u pozostałych - przedoperacyjen badanie przezprzełykowe pozwoliło na precyzyjną ocenę miejsca zwężenia.

  Streszczenie angielskie: Twelve children with subaortic stenosis were analysed. Nine of them developed left ventricular outflow obstruction after surgery for congenital heart disease (VSD+IAA, VSD+DORV, VSD+TGS, VSD+CoA) and then developed an isolated form of primary stenosis. Both echocardoigraphic exams, TTE and TEE were performed in all patients. TTE was sufficient to assess isolated subaortic stenosis. In children after cardiosurgery, TEE was more reliable and provided more detailed visualisation of the stenosis and its relationship to surrounding structures.


  18/18

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of the effects of continuous and multiple infusions of indomethacin therapy for patent ductus arteriosus closure in preterm infants.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Wilczyńska Małgorzata, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.31-33, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow (CBF) velocity wa assessed during 30 minutes multiple and continuous (36 hours) infusion of indomethacin in 39 premature neonates. The rapid infusion was associated with a significant reduction in blood flow velocity in the right middle cerebral artery (MCA). These changes were not observed in the group treated with continuous infusion, but the method reduced significant efficacy of closing the PDA. Indomethacin remains a useful and effective treatment for PDA in preterm infants, but should continue to be used with caution as we found that administration by 30 minutes infusion does produce haemodynamic alterations to the cerebral circulation.

  stosując format: