Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYPNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Znaczenie apoptozy (programowanej śmierci komórki) w chorobach układu naczyniowego - tętniak aorty.
Tytuł angielski: The role of the programmed cell death (apoptosis) in the vascular diseases - aortic aneurysm.
Autorzy: Urbanek Tomasz, Sliupkas-Dyrda Elektra, Bednarek Ilona, Skop Barbara, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Sypniewski Daniel, Ziaja Krzysztof
Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.37-44, bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,505

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczenia programowanej śmierci komórki (apoptozy) w patogenezie schorzeń układu naczyniowego na przykładzie tętniaka aorty. Omówiono charakterystyczne cechy zjawiska apoptycznej śmierci komórki, uwzględniając najczęstsze bodźce stymulujące oraz czyniki regulacyjne - szczególnie białka rodziny Bcl-2 oraz receoptory śmierci komórki. Na podstawie współczesnej, wieloczynnikowej teorii powstawania tętniaka przedstawiono znaczenie opoptycznej śmierci komórki w zmniejszeniu liczby komórek błony środkowej aorty, charakterystycznym dla tętniaka aorty oraz torbielowatego zwyrodnienia błony środkowej. zwrócono uwage na znaczenie komórek zapalnych (limfocyty, makrofagi) oraz możliwe czynniki wywołujące apoptyczną śmierć komórki u chorych ze zmianami w obrębie błony środkowej aorty.

  Streszczenie angielskie: In the paper a role of programmed cell death (apoptosis) in the vascular disease development was presented. The influence of apoptosis on the aortic aneurysm development was discussed. Characteristic cell changes concerning apoptotic cell death were described, including inducers and regulatory factors - especially Bcl-2 protein family and death receptors. According to the current multivariant theory concerning aneurysm etiology, apoptosis can play the role in the decrease of the smooth muscle cell number in the medial aortic layer in the cases of aortic aneurysm and cystic medial degeneration. The role of inflammatory cells such as lymphocytes and macrophages and the factors inducing apoptotic cell death in the degenerative changes of the aortic wall is emphasized.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena termograficzna tkanek miękkich i kości u dzieci ze złamaniami kości długich leczonych operacyjnie metodą POLFIX.
  Tytuł angielski: Thermpgraphic examination of soft tissues and bones in children with fractures of long bones treated surgically with POLFIX method.
  Autorzy: Sypniewski Jacek, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Broen Bartosz, Mandat Krzysztof, Marszał Elżbieta
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.81-84, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili winiki zastosowania badania termograficznego w ocenie odległych wyników leczenia operacyjnego złamań kości długich u dzieci metodą zespolenia POLFIX.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of thermographic examination in evaluation of long-term results of surgical treatment of long bones' fractures in children with POLFIX stabilization.


  3/3

  Tytuł oryginału: Złamanie kości skokowej u 10-letniego chłopca - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ten-year-old boy with fracture of the talus - case report.
  Autorzy: Sypniewski Jacek, Broen Bartosz, Katra Marek, Gubała-Kacała Marzenna, Pacut-Sołtyk Barbara
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.169-172, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili opis przypadku złamania kości skokowej z przemieszczeniem odłamów u 10-letniego chłopca. Zastosowano ręczne nastawienie odłamów i ich stabilizację drutami Kirschnera. Kontrolne badania obrazowe wykazały prawidłowy zrost kostny.

  Streszczenie angielskie: The authors presented a case of a ten-year-old boy with dislocated fracture of the talus. Fragments of the bone were manually reduced and stabilized with Kirschner wires. Control x-rays, CT and MRI revealed correct union of fractured bone.

  stosując format: