Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYNDER
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Leczenie przemieszczonych soczewek u chorych z zespołem Marfana z zastosowaniem witrektomii i soczewek wewnątrzgałkowych.
Tytuł angielski: Management of dislocated lenses in patients with Marfan's syndrome with vitrectomy and intraocular lenses.
Autorzy: Omulecki Wojciech, Latecka-Krajewska Beata, Pałenga-Pydyn Dorota, Synder Aleksandra
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of surgical complex treatment of lens dislocation in Marfan syndrome cases. Material and methods: Nineteen eyes of 13 patients were operatively treated for lens dislocation. Pars plana vitrectomy was done in all eyes. Dislocated lenses were removed by lensectomy in 5 eyes and with an intracapsular method in 14 eyes. The scleral fixation technique was used for primary posterior chamber intraocular lens implantation in 18 eyes, and one eye remained aphakic. Time of observation ranged between 6 and 71 months (mean 3,5 years). Results: All eyes achieved improvement in visual acuity or good preoperative visual acuity was maintained. The vision between 6/6 and 6/8 was achieved in 14 patients. There were no serious intraoperative or early postoperative complications. Retinal detachment appeared in two eyes in a long observation time and it was successfully operatively treated. The not good visual results were due to amblyopia (n = 2), complications of retinal detachment surgery (n = 2) and glaucomatous optic disc atrophy coexisting with macular degeneration (n = 1). Conclusions: Pars plana vitrectomy and primary scleral-fixated IOL implantation gives quick and good visual rehabilitation in adult patient with Marfan's syndrome. The described surgical method is complex and need a prolonged operative time, but gives very good functional results and very few complications.


  2/17

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  3/17

  Tytuł oryginału: Ocena stabilności nadgarstka po przebytym złamaniu nasad dalszych kości przedramienia.
  Tytuł angielski: The evaluation of carpal instability after distal radius fracture.
  Autorzy: Widawski Tadeusz, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano stabilność nadgarstka grupy chorych po złamaniach nasad dalszych kości przedramienia. Celem pracy było: 1. Ocena częstości występowania niestabilności nadgarstka jako współistniejącego uszkodzenia w złamaniach nasad kości przedramienia; 2. Określenie rodzaju niestabilności i zależności i ich występowania od typu złamania i wieku pacjenta; 3. Ocena wpływu przemieszczenia odłamów kości promieniowej na rodzaj występującej niestabilności. W ocenie klinicznej stabilności nadgarstka uwzględniono wyniki badań podmiotowych, przedmiotowych oraz badania radiologicznego wykonywanego w warunkach statycznych i dynamicznych. W badanej grupie chorych stwierdzono w ponad 33 proc. występowanie róznych postaci niestabilności. W grupie młodszych chorych pourazowe niestabilności występowały częściej, a najczęstszym rodzajem niestabilności były niestabilności typu grzbietowego. Rodzaj występuącej niestabilności zależał głównie od mechanizmu urazu oraz typu złamania nasad kości przedramienia. Rodzaj złamania nasad nie miał wpływu na częstość występowania niestabilności nadgarstka, natomiast kierunek i stopień przemieszczenia odłamów miał wpływ na typ powstających pierwotnych i wtórnych niestabilności nadgarstka.

  Streszczenie angielskie: In this study carpal stability was assessed in a group of patients with distal fractures of the radius. The aim of this study was to: assess the frequency of carpal instability as a concomitant lesion to fractures of the distal radius, determine the type of instability and its correlation to fracture type and patient age, assess the influence of bone fragment dislocation on the type of instability. For a clinical evaluation of carpal instability results of physical examination and X-ray examination performed in both static and dynamic conditions were taken into account. In 33 p.c. of the examined cases different types of instability were noted. Carpal instability was found more often among younger patients, predominantly of the dorsal type. The type of observed instability depended mainly on the injury mechanism and fracture type of the distal radial epiphysis. Fracture type did not influence the frequency of carpal instability, whereas direction and degree of bone fragment displacement did correlate to the type of primary or secondary instability.


  4/17

  Tytuł oryginału: Jednoczesne usunięcie zaćmy obu oczu z wszczepieniem soczewek tylnokomorowych.
  Tytuł angielski: Simultaneous bilateral cataract surgery with pc iol implantation.
  Autorzy: Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.96-98, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of simultaneous bilateral extracapsular cataract extraction with PC IOL implantation and to discuss indications for such treatment. Material and methods: Simultaneous bilateral cataract surgery was performed in 3 patients: 56-year-old woman with Little's syndrom, 75-year-old woman with Parkinson's disease and 29-year-old mentally handicapped man. All patients required general anesthesia because of the general state of health. All patients were treated topically with broad-spectrum antibiotic dropsbefore the surgery. Simultaneous bilateral surgery was performed as two separate operations. After successful completion of surgery of the first eye, the gloves, drapes and gowns were changed and the new set of instruments and irrigation solution was used. Results: The visual acuity improved in all eyes after surgery, and it was 6/6 in both eyes in patients 1 and 3, whereas it was 6/8 and 6/60 in patient 2, due to glaucomatous optic nerve atrophy. There were no intra- or postoperative complications. Conclusions: Simultaneous bilateral cataract surgery is a safe procedure if all special conditions are fulfilled. It is specially indicated in patients requiring general anesthesia. Patients are not at risk of the second general anesthesia and achieve earlier visual binocular rehabilitation. Extracapsular cataract extraction with PC IOL implantation was performed in all eyes. The excision of fibrotic anterior lens capsule was necessary before the aspiration of cortical material in 2 eyes with ...


  5/17

  Tytuł oryginału: Losy stawu biodrowego u dziecka z postacią spastyczną mózgowego porażenia.
  Tytuł angielski: Disorders of the hip joint in children with the spastic form of cerebral palsy.
  Autorzy: Synder Marek, Grzegorzewski Andrzej, Sibiński Marcin
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.3-7, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poglądy na temat leczenia stawu biodrowego u dziecka z porażeniem mózgowym na podstawie danych z piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych. Materiał własny obejmował 95 dzieci leczonych z powodu problemów związanych ze spastycznym stawem biodrowym. W leczeniu stosowano usprawnianie, które poprzedzało zabieg operacyjny. Spośród zabiegów operacyjnych najczęściej stosowano zabiegi na tkankach miękkich - wydłużenie mięśni przywodzicieli oraz ścięgna mięśnia iliopsoas u dzieci we współczynnikiem migracji Reimersa (WM) do 300, osteotomię szpotawiącą kości udowej u dzieci poniżej 8 roku życia z WM powyżej 40 p.c. oraz osteotomię szpotawiącą z osteotomią miednicy u dzieci starszych. Przy odpowiednim, wczesnym prowadzeniu dziecka i regularnych kontrolach ortopedycznych można w odpowiednim czasie wykonać zabieg operacyjny, który przyniesie długotrwały dobry wynik czynnościowy i kliniczny.

  Streszczenie angielskie: This article presents current views on the treatment of the hip joint in children with cerebral palsy, on the basis of a review of the literature and the authors' own material, consisting of 95 children treated in our clinic for spastic hip. The treatment consisted of physiotherapy, followed by surgery. The most common surgical procedures included soft tissue release in children with a Reimers migration index (MI) of 30 p.s., femoral varus osteotomy in children under 8 years of age with MI over 40 p.c., and varus osteotomy with pelvic osteotomy in older children. With appropriate early intervention and regular orthopedic control surgery can be performed at the appropriate time, which produces satisfactory long-term clinical and functional results.


  6/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dystrakcyjnej epifizjolizy w leczeniu nierówności kończyn.
  Tytuł angielski: Distraction epiphysiolysis in the treatment of uneven limb length.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Synder Marek, Borowski Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.459-463, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Różnice zdań na temat wartości wydłużania kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej skłoniły nas do analizy własnego materiału. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 31 dzieci, 18 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 14 lat, średnio 11,9 lat, u których wydłużano 17 segmentów udowych i 14 goleniowych na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej. Wyjściowe skrócenie kończyny wynosiło średnio 6 cm. W trakcie wydłużania, jak i w ocenie końcowej brano pod uwagę wielkość wydłużenia, jakość regeneratu kostnego i ocenę chrząstki wzrostowej. Okres obserwacji wynosił średnio 6 lat. Wyniki. Średnie wydłużenie kończyny wyniosło 5 cm (od 3 cm do 8 cm). Czas wydłużania wynosił średnio 110 dni (od 60 do 160 dni), a czas stabilizacji średnio 48 dni (od 30 do 106 dni). Średni indeks wydłużania wynosił 42 dni/cm. Wnioski. Uważamy, że wydłużanie kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej jest zabiegiem prostym, a jednocześnie mało traumatycznym. wymagającym jednak dużego doświadczenia leczących. Maksymalne wydłużenie nie powinno przekraczać 6 cm, a monitorowanie procesu wydłużania jest bardzo ważne w celu uzyskania wartościowego regenaratu kostnego. Zabieg wydłużania kończyny na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej powinien być wykonany tuż przed zakończeniem wzrostu dziecka.


  7/17

  Tytuł oryginału: Powikłania, trudności i problemy w stosowaniu dystrakcyjnej epifizjolizy.
  Tytuł angielski: Complication, difficulties and problems in the application of distraction epiphysiolysis.
  Autorzy: Synder Marek, Niedzielski Kryspin, Borowski Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.464-468, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wydłużanie kości jest bardzo atrakcyjnym zabiegiem ortopedycznym, związanym jednak z występowaniem znacznego odsetka powikłań. Wśród wielu metod wydłużania kończyn naszą uwagę zwróciliśmy na powolne rozciąganie chrząstki wzrostowej. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 31 dzieci, 18 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 14 lat, średnio 11,9 lat, u których wydłużano 17 segmentów udowych i 14 goleniowych na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej. Wyjściowe skrócenie kończyny wynosiło średnio 6 cm. W trakcie wydłużania zaobserwowano szereg powikłań takich jak przedwczesne zamknięcie chrząstki wzrostowej, zaburzenia osi kończyny, infekcje wokół drutów, penetracja drutów Kirschnera do stawu kolanowego oraz tworzenie się hypoplastycznego regeneratu. Wyniki. W okresie obserwacji, średnia 6 lat, uzyskano średnie wydłużenie kończyny 5 cm (od 3 cm do 8 cm). Czas wydłużania wynosił średnio 110 dni (od 60 do 160 dni), czas stabilizacji średnio 48 dni (od 30 do 106 dni), a średni indeks wydłużania 42 dni/cm. Wnioski. Uważamy, że wydłużanie kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej jest zabiegiem prostym, a jednocześnie mało traumatycznym, związane jest jednak z możliwością wystąpienia poważnych powikłań.


  8/17

  Tytuł oryginału: Ocena komórek nabłonka soczewki w mikroskopie świetlnym i elektronowym oraz metodami immunohistochemicznymi w zaćmach różnego typu.
  Tytuł angielski: A study of human lens epithelial cells by light and electron microscopy and by immunohistochemistry in different types of cataracts.
  Autorzy: Synder Aleksandra, Omulecka Aleksandra, Ratyńska Marzena, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.369-373, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the characteirstis of cataract changes in lens epithelial cells (LECs), in different types of human cataract. Material and metods: Anterior capsules for the study were obtained from patients with different types of cataracts during extracapsular cataract extraction, or phacoemulsification using continuous curvilinear capsulorhexis. LECs attached to the anterior capsules were analyzed for morphological changes by light and electron microscopy, and for cellular characteristics by immunohistochemsitry. The reactivity to cytokeratins 5,6,8,17 ane 19 (arker of epithelial cells) and to vimentin (arker for mesenchymal cells) was determined. Results: The consecutive degenerative changes were observed in most of the cells: multilayered cells, nuclei of abnormal diameters adn shapes, vacuolation of nuclei and cytoplasm. LECs were immunohistochemically positive for cytokeratin and vimentin, or only for vimentin in all types of cataract. Some of LECs showed morphological and immunohistochemical characteristics of mesenchymal cells. Conclusions: Lens epithelial cells show simmilar degenerative changes in different types of cataract and may have the ability to transdifferentiate into mesenchymal cells.


  9/17

  Tytuł oryginału: Usuwanie zwichniętych soczewek metodą fakoemulsyfikacji w komorze szklistej.
  Tytuł angielski: Removal of luxated crystalline lenses by intravitreal phacoemulsification.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Synder Aleksandra, Stolarska Katarzyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.377-380, il., tab., bibligor. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To present the complex surgical techique used for the management of luxated crystalline lenses and to evaluate results of this treatment. Material and methods: Between May 2001 and February 2002, ten patients (ten eyes) wre treated for crystallien lens luxation. There were 4 females and 6 males in this group, their age ranged between 46 and 78 years (average 63 years). In all cases, the surgical technique comprised pars plana vitrectomy, perfluorocarbon liquid injection and crystallien lens phacoemulsification in the vitreous cavity. Simultaneously, anterior chamber IOLs were implanted in 8 eyes, and scleral-fixation, posterior chamber IOLs in 2 eyes. The follow-up ranged between 1 and 9 months (mean 2.7 months). Results: All dislocated lenses were successfully removed. No complications occurred during phacofragmentation. We achieved improvement in visual acuity in 5 cases, while good pre-operative visual acuity (with aphakic correction) did not changeostoperatively in remaining 5 eyes. The mean preorative visual acuity was 0.52 (0.1 - 1.0), and it was 0.75 (0.2 - 1.0) postoperatively. In 9 cases very good visual acuity (6/6 - 6/12) was achieved. There were no serious complications. In the first postoperative days transient hypotonia and Descemet's membrane folds were observed in 8 eyes, fibrinous raciton in the anterior chamber in one eye, and dispersed blood in the vitreous cavity in 2 eyes. Conclusion: The management of luxated lenses using the descirbe method is safe. Very good functional results and lack of severe complications are very encouraging. Additional cases with a longer follow-up study are necessary to support our opinion.


  10/17

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości - badania in vivo.
  Tytuł angielski: Gel derived bioceramics as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Łączka Maria, Cholewa-Kowalska Katarzyna, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.521-534, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Na wybranym modelu doświadczalnym królika przedstawioo kontynuację badań z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego w połączeniu z spektrometrem rentgenowskim (SEM/EDAX) i badań spektroskopowych w podczerwieni FTIR oraz analizy dyfrakcyjnej (XRD). Na podstawie wstępnie przedstawionych badań wnioskujemy, że przedstawiony materiał ceramiczny jest dobrym substytutem przeszczepów kostnych w uzupełnianiu ubytków kostnych.


  11/17

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna wybranych parametrów metabolizmu kostnego w ocenie wgajania się bezcementowej endoprotezy stawu biodrowego : [praca doktorska]
  Autorzy: Sulińska Ewa, Synder Marek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Ortopedii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 99 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20138

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/17

  Tytuł oryginału: Rozwój stawu biodrowego u pacjentów leczonych operacyjnie w dzieciństwie z powodu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego : praca doktorska
  Autorzy: Domżalski Marcin, Synder Marek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii w Łodzi
  Źródło: 2002, 146, VIII k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19745

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  13/17

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki operacyjnego leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego metodami Degi i Saltera
  Autorzy: Domżalski Marcin, Synder Marek, Grzegorzewski Andrzej, Drobniewski Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.71-75, il., tab., bibliogr. 40 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/17

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramiki nowej generacji w leczeniu ubytków kostnych w ocenie radiologicznej i histopatologicznej
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Koktysz Robert, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 34 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  15/17

  Tytuł oryginału: Koksartroza dysplastyczna jako późne następstwo rozwojowej dysplazji stawu biodrowego
  Autorzy: Drobniewski Marek, Synder Marek, Marciniak Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.29-31, il., bibliogr. 18 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/17

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rozwojowe stawu biodrowego po przebytej chorobie Perthesa i młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej
  Autorzy: Synder Marek, Drobniewski Marek, Borowski Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.50-53, il., bibliogr. 15 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/17

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zdeformowanej głowy kości udowej w przebiegu choroby Perthesa
  Autorzy: Grzegorzewski Andrzej, Synder Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: