Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYMONIDES-ŁAWECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze nadal aktualnym problemem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Fungal infections - still a common problem in type 1 diabetic children and adolescents.
  Autorzy: Szypowska Agnieszka, Pańkowska Ewa, Symonides-Ławecka Alicja, Trippenbach-Dulska Hanna, Korniszewski Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.115-120, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybiczych u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 oraz określenie związku ze stopniem wyrównania metabolicznego. Materiał stanowiło 103 pacjentów z cukrzycą typu 1: 41 osó z dobrym wyrównaniem metabolicznym (17 chłopców, 24 dziewcząt, śr. wiek 15,1 ń 3,5 lat [8-20 lat], HbA1c 7,3 ń 0,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,6 ń 4,1 [2-14lat]); 41 osób z niezadowalającym wyrównaniem metabolicznym (9 chłopców, 32 dziewczęta, śr. wiek 15,3 ń 2,7 lat [8-20 lat], HbA1c 11,5 ń 1,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,9 ń 3,6 [2-17]); 21 osób z nowo rozpoznaną cukrzycą (7 chłopców, 14 dziewcząt, śr. wiek 10,6 ń 3,3 [4-16 lat]). Grupa kontrolna składała się z 54 zdrowych osób (15 chłopców, 36 dziewcząt, śr. wiek 15,3 ń 4,66 [6-20 lat]). Metodyka: z wymazów z zewnętrznych narządów płciowych i odbytu wykonywano hodowle mikologiczne oraz oceniano obecność grzybów w preparacie bezpośrednim. Metodą elektroforezy przeciwstawnej oznaczano przeciwciała przeciwko antygenom Candida. Wyniki: Grzyby izolowano znamiennie częciej z przewodu pokarmowego (p = 0,0002) i narządów płciowych (p = 0,0000) u pacjentów ze złym wyrównaniem metabolicznym i znowo rozpoznaną ckrzycą w porównaniu z osobami z dobrym wyrównaniem metabolicznymi i z grupą kontrolną. Przeciwciała przeciwko antygenom Candida wykryto u 4 osób. Wnioski: Dobrej kontroli cukrzycy towarzyszy mniejsza częstość infekcji grybiczych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

  stosując format: