Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYMONIDES
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Znaczenie leków w formie o powolnym uwalnianiu w terapii nadciśnienia tętniczego i jego powikłań.
  Tytuł angielski: The role of the slow-release drugs in the treatment of hypertension and target organ damage.
  Autorzy: Symonides Bartosz, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.107-112, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesny lek przeciwnadciśnieniowy powinien równomiernie obniżać ciśnienie tętnicze w ciągu całej doby. Preferowane jest podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej. Dlatego szczególne znaczenie ma długotrwałe działanie hipotensyjne leku. W artykule omówiono badania kliniczne z zastosowaniem leków o wydłużonym czasie uwalniania w kotekście obecnych zaleceń, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych preparatów na profil dobowy ciśnienia tętniczego i regresję powikłań narządowych oraz ich tolerancji.

  Streszczenie angielskie: A modern antihypertensive drug must allow for balanced 24-hour blood pressure control. It is preferred to administer the drug once a day. Therefore one of the most important properties of the drug is its long-term antihypertensive efect. The paper discusses clinical trials of slow-release preparations and focuses on the effect of discussed drugs on circadian blood pressure profile, regression of target organ damage and its tolerance.


  3/7

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze nadal aktualnym problemem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Fungal infections - still a common problem in type 1 diabetic children and adolescents.
  Autorzy: Szypowska Agnieszka, Pańkowska Ewa, Symonides-Ławecka Alicja, Trippenbach-Dulska Hanna, Korniszewski Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.115-120, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybiczych u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 oraz określenie związku ze stopniem wyrównania metabolicznego. Materiał stanowiło 103 pacjentów z cukrzycą typu 1: 41 osó z dobrym wyrównaniem metabolicznym (17 chłopców, 24 dziewcząt, śr. wiek 15,1 ń 3,5 lat [8-20 lat], HbA1c 7,3 ń 0,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,6 ń 4,1 [2-14lat]); 41 osób z niezadowalającym wyrównaniem metabolicznym (9 chłopców, 32 dziewczęta, śr. wiek 15,3 ń 2,7 lat [8-20 lat], HbA1c 11,5 ń 1,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,9 ń 3,6 [2-17]); 21 osób z nowo rozpoznaną cukrzycą (7 chłopców, 14 dziewcząt, śr. wiek 10,6 ń 3,3 [4-16 lat]). Grupa kontrolna składała się z 54 zdrowych osób (15 chłopców, 36 dziewcząt, śr. wiek 15,3 ń 4,66 [6-20 lat]). Metodyka: z wymazów z zewnętrznych narządów płciowych i odbytu wykonywano hodowle mikologiczne oraz oceniano obecność grzybów w preparacie bezpośrednim. Metodą elektroforezy przeciwstawnej oznaczano przeciwciała przeciwko antygenom Candida. Wyniki: Grzyby izolowano znamiennie częciej z przewodu pokarmowego (p = 0,0002) i narządów płciowych (p = 0,0000) u pacjentów ze złym wyrównaniem metabolicznym i znowo rozpoznaną ckrzycą w porównaniu z osobami z dobrym wyrównaniem metabolicznymi i z grupą kontrolną. Przeciwciała przeciwko antygenom Candida wykryto u 4 osób. Wnioski: Dobrej kontroli cukrzycy towarzyszy mniejsza częstość infekcji grybiczych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.


  4/7

  Tytuł oryginału: Elevated neuropeptide Y plasma concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie neuropeptydu Y we krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Lewandowski Jacek, Symonides Bartosz, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.9-15, il., tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego prowadzi do zwiększonej częstości powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, a jego przyczyny pozostają niejasne. Celem pracy była ocena zależności między biochemicznymi wykładnikami aktywności współczulnej a rytmem dobowym ciśnienia u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. Da badania zakwalifikowano 68 chorych z nadciśnieniem tętniczym w średnim wieku 40 ń 1 lat (20 K, 48 M). Do grupy kontrolnej włączono 25 zdrowych ochotników w średnim wieku 38 ń 1 lat (8 K i 17 M). U badanych wykonywano 24-godzinny pomiar ciśnienia (SpaceLabs 90207) oraz oznaczano we krwi stężenie katecholamin i neuropeptydu Y. Całodobowo prowadzono zbiórkę moczu w celu oznaczenia wydalania katecholamin. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym stężenie neuropeptydu Y było wyższe niż u osób zdrowych. Stężenie katecholamin w surowicy i ich wydalanie z moczem były w obu grupach podobne. Chorych z nadciśnieniem podzielono na dwie grupy zależnie od obecności - dippers (46 chorych) - lub braku nocnego obniżenia ciśnienia - non-dippers (22 chorych). Stężenie neuropeptydu Y było istotnie wyższe w grupie non-dippers niż w grupie dippers (10,6 ń 1 vs. 8,6 ń 1 fmol/ml, p 0,05). Nie stwierdzono między grupami różnic w zakresie stężenia katecholamin w surowicy i katecholamin wydalanych z moczem. W obu grupach wydalanie katecholamin w czasie nocy było istotnie niższe aniżeli w ciągu dnia. Nocne i dzienne wydalanie katecholamin było podobne w grupie dippers i non-dippers. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że neurpeptyd Y może wpływać...


  5/7

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze - dane ogólne.
  Autorzy: Symonides Bartosz, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.166, 168-190, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje w zwięzłej formie podstawowe wiadomości i wybrane, najważniejsze zagadnienia dla lekarza praktyka dotyczące nadciśnienia tętniczego. Omówione zostały m.in.: obowiązujący podział nadciśnienia tętniczego, jego powikłania, zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorego z nadciśnieniem tętniczym, podstawowe grupy leków hipotensyjnych, zagadnienia indywidualizacji leczenia hipotensyjnego oraz trudne sytuacje kliniczne.


  6/7

  Tytuł oryginału: Nowe poglądy na patogenezę nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Symonides Bartosz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13051-13055, bibliogr. 29 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Elevated plasma endothelin-1 concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie endoteliny 1 w osoczu u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez spadku nocnego ciśnienia.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Symonides Bartosz, Lewandowski Jacek, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.3-11, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniami w osoczu endoteliny 1 (ET-1) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) a dobowym rytmem ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (EH). Materiał i metody: Do badań włączono 68 chorych z łagodnym do umiarkowanego EH. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych ochotników (C). Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego wykonano za pomocą aparatu SpaceLabs 90207. Stężenia ET-1 i ANP były oznaczane z próbek krwi pobranych w godzinach porannych. Wyniki: U chorych z EH stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe niż u C. Chorzy z EH zostali podzieleni na dwie grupy: chorych z zachowanym spadkiem ciśnienia tętniczego w nocy - tzw. dippers (n = 46; D) i chorych bez nocnego spadku ciśnienia tętniczego - tzw. non-dippers (n = 22.; ND). Stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe u ND niż u D (6,9 ń 0,7 i 4,5 ń 0,5 fmol/ml, p 0,05). Nie obserwowano różnic stężenia ANP w osoczu pomiędzy EH i C oraz pomiędzy D i ND. Stężenie ANP w osoczu u ND było wyższe niż u C (10,1 ń 1,5 i 6,4 ń 1; p 0,05). Wnioski: ET-1 i ANP mogą odgrywać rolę w zaburzeniach rytmu dobowego ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the relationship between endothelin-1 (ET-10 and atrial natriuretic peptide (NP) plasma concentration and diurnal blood pressure rhythm in patients with essential hypertension. Material and methods: The study included 68 patients with mild-to-moderate essential hypertension (EH). The control group consisted of 25 healthy normotensive volunteers (C). Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring was obtained, using SpaceLabs 90207. Blood samples for ET-1 and ANP were collected. Results: In patients with EH ET-1 plasma concentration was sinificantly higher as compared with C. Patients with EH were divided into two groups: dippers (46 pts; D) and non-dippers (22 pts; ND). In EH, the ET-1 plasma concentration was significantly higher in non-dippers than that in dippers (6.9 ń 0.7 vs 4.5 ń 0.5 fmol/ml, p 0.05). No differences in plasma ANP concentration were observed EH and C and between D and ND. Plasma concentration of ANP in ND was higher than that in C (10.1 ń 1.5 vs. 6.4 ń 1.0 fmol/ml; p 0.05). Conclusion: ET-1 and ANP may play some role in the lack of nocturnal blood pressure fall in non-dippers with EH.

  stosując format: