Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYGIT
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Neuromodulacja czynności mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: The neuromodulation of function myocardium.
Autorzy: Sygitowicz G., Gajewski M., Maśliński S., Pachecka J[an]
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.89-94, bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Stan niedokrwienia bądź niedotlenienia mięśnia sercowego prowadzi do uruchomienia wzajemnych zależności pomiędzy układem adrenergicznym i cholinergicznym. Istotne współzależności obejmujące stan niedokrwienia mięśnia sercowego oraz stan zapalny są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Dogłębne poznanie występujących interakcji pomiędzy neuromodulatorami autonomicznego układu nerwowego a komórkami mięśnia sercowego i komórkami zapalnymi może wpłynąć na rozwój pomyślnych farmakologicznych strategii leczenia zaburzeń mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: The ischaemic or hipoxic myocardium lead to the mobilize of a realationship between adrenergic and cholinergic systems. The evidences of a relationship between ischaemic and inflammation are discussed. The better knowledge of feasible interactions of neuromodulation of an autonomic nervous with myocardium and inflammatory cells, should to the development of successful paharmacological strategies for the prevention os ischaemic injury.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wybrane uwarunkowania i ocena zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej : praca doktorska
  Autorzy: Sygit Katarzyna, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 335, 8 k. : il., tab., bibliogr. 210 poz., streszcz., Zsfg, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: