Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Risk factors of sudden cardiac death in patients with unstable angina: results of a prospective 4-year follow-up trial.
Tytuł polski: Czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego u chorych z niestabilną chorobą wieńcową. Wyniki prospektywnej, 4-letniej obserwacji.
Autorzy: Malidze David, Sychov Oleg, Chubuchny Vladislaw, Deyak Sergey, Epanchintseva Olga
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.20-30, il., tab., bibliogr. 23 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Sudden cardiac death (SCD) is one of the most serious problem in modern cardiology. Risk factors of SCD in patietns who suffered from myocardial infarction (MI) have been accurately identified in large international trials. however, regarding patients with unstable angina (UA), data in literature are conflicting and not conclusive. Aim. TO estimate independent risk factor of SCD in patietns with UA during a 4 year follow-up. Methods. Three hundred ninety eight male patients with a mean age of 51.2 ń 8.0 years were prospectively evaluated after clinical stabilisation was achieved. Clinical data, echocardiography, 24-hour Holter ECG monitoring, transoesophageal pacing, bicycle ergometry and selective coronary angiography results were included in the multivariate analysis. Results. During a 4-year follow-up, SCD occurred in 44 (11.5 p.c.) patients. The final model for independent predictors of SCD revealed that the following variables were significantly related to SCD: age ň 60 years (OR = 1.74, 95 p.c. CI 0.91 - 3.82), nocturnal angina (OR = 2.20, 95 p.c. CI 1.37 - 5.67), heart failure in NYHA class II - III (OR = 2.10, 95 p.c. CI 1.14 - 4.490, more then (OR = 2.0 95 p.c. CI 1.05 - 4.13), more then 2 episodes of silent ischemia in a 24-hour Holter ECG monitoring (OR = 1.45, 95 p.c. CI 0.21 - 4.83), and ST-segment depression in ň 3 leads during bicycle ergometry (OR = 1.83, 95 p.c. CI 1.13 - 6.78). Conclusions. Our results confirm that risk factors associated with coronary artery disease and cardiac death are common in patients with UA. Assessment of independent risk factors on the basis of clinical characteristic and non-invasive tests may be useful for prediction of SCD in patietns with UA.


  2/4

  Tytuł oryginału: Badanie przekrojowe dzieci szczecińskich : wartości ciśnienia tętniczego
  Autorzy: Podolska Elżbieta, Walczak Alicja, Sych Zbigniew, Szydłowski Jarosław, Al-Amawi Tariq, Kuprjanowicz Anna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.101-105, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Zmiany zachowań zdrowotnych wśród mieszkańców Szczecina
  Autorzy: Walczak Alicja, Kuprjanowicz Anna, Sych Zbigniew, Szydłowski Jarosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.151-155, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Profilaktyka zdrowotna jamy ustnej u niemowląt z rozszczepem wargi i podniebienia.
  Tytuł angielski: Oral prophylaxis in infants with cleft lip and palate.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Sychniak Ewa
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.5-8, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia stanowi wadę wrodzoną polegającą na braku ciągłości anatomicznej i niedorozwoju tych struktur. Jest to najczęstsza wada rozwojowa twarzy (2:1000 żywych noworodków). Poza widocznym zniekształceniem nieprawidłowość ta powoduje liczne zaburzenia czynnościowe (oddychania, ssania, połykania, żucia i mowy) oraz sprzyja infekcjom dróg oddechowych i ucha środkowego. Odpowiednia opieka nad dzieckiem i pielęgnacja jamy ustnej zmniejsza ryzyko zachorowań oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu. Duży nacisk kładzie się na naturalne odżywianie. Jeśli ssanie piersi jest bardzo utrudnione, zaleca się karmienie mlekiem matki z użyciem butelki i specjalnego smoczka lub łyżeczki. W przeprowadzonych badaniach ankietowych rodzice dzieci z rozszczepem zgłaszali, że największe trudności mieli z karmieniem niemowlęcia oraz wykonywaniem toalety jamy ustnej i nosa po posiłku. Stwierdzono, że dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia wymagają wielospecjalistycznej opieki medycznej. Istnieje również potrzeba lepszego przygotowania rodziców do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

  Streszczenie angielskie: Cleft lip, alveolus and palate is a congenital defect caused by the lack of anatomic continuity and underdevelopment of these structures. It is the most frequent facial defect (2:1000 live newborns) which causes not only visible deformations but also numerous functional disorders (in respiration, suction, swallowing, chewing, and speaking). It also causes infections of air passages and middle ear. Only the appropriate care over an infant especially its oral cavity, decreases the risk of infections and favours proper psychophysical development. The great emphasis is put on natural nutrition. If natural breastfeeding is not possible, it is advisable to feed the child with mother's milk with the use of a bottle and a special dummy or teaspoon. Parents of infants with clefts have reported in the recent medical survey that they had big difficulties with feeding their babies and maintainting the proper hygiene of oral and nasal cavities after meals. As a conclusion, it has been stated that firstly, infants with cleft lip and palate require multidisciplinary management and secondly, ther is the need to prepare the parents in much better way to take care over a sick infant.

  stosując format: