Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SWIETEN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pokrycie celem rewaskularyzacji zespolenia tchawiczo-oskrzelowego po mankietowej pneumonektomii uszypułowanym płatem śródpiersiowym na bazie prawej tętnicy piersiowej wewnętrznej.
Tytuł angielski: Covering for revascularization of tracheo-bronchial anastomosis after sleeve-pneumonectomy with carinal resection, by the right internal mammary pedicle flap.
Autorzy: Kurowski Krzysztof, Liem Andrew K. S. E., Mattens Edwin, Swieten Henry A. van
Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.169-171, il., bibliogr. 10 poz.
Sygnatura GBL: 313,612

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rak oskrzela szerzący się na bliższy odcinek oskrzela głównego, rozdwojenie i dalszy odcinek tchawicy, to klasyczne przeciwskazania do leczenia operacyjnego. Z drugiej zaś strony z doświadczenia wielu autorów wynika iż, mankietowa pneumonektomia w przypadku raka z naciekiem rozdwojenia tchawicy jest w pełni uzasadniona, biorąc pod uwagę niską śmiertelność okołooperacyjną oraz dobre wyniki odległe, pod warunkiem nie zajętych węzłów chłonnych okołotchawiczych. Opis przypadku: Celem pokrycia i ochrony zespolenia oskrzelowego użyliśmy, z dobrym wynikiem, uszypułowany płat śródpiersiowy w oparciu o tętnicę piersiową wewnętrzną. Według naszej wiedzy nie spotkaliśmy w literaturze doniesień demonstrujących użycie płatów z tkanek śródpiersiowych do pokrywania i rewaskularyzacji zespoleń w obrębie drzewa oskrzelowego. Operacja opisana w niniejszej pracy może być wykorzystana u chorych na raka płuca z zajęciem rozdwojenia tchawicy i oskrzela głównego. Wnioski: Wykazaliśmy że przedstawiona operacja z wykorzystaniem płata w oparciu o tętnicę piersiową wewnętrzną jest szybką i bezpieczna techniką; znalazła ona swoje miejsce we współczesnej chirurgii klatki piersiowej w oparciu o wyniki szeregu badań eksperymentalnych i klinicznych.

  stosując format: