Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SWATKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Stan nawodnienia i osmolalności u pacjentów dializowanych.
Tytuł angielski: Hydration and osmolality status in dialysed patients.
Autorzy: Swatkowski Andrzej, Książek Andrzej, Załuska Wojciech
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.113-116, bibliogr. 34 poz., sum. - 4 Krakowskie Dni Dializoterapii - sesja pt. Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dializowanych Kraków 07-09.09. 2000
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ocena kliniczna stanu nawodnienia będąca podstawą właściwego prowadzenia pacjentów przewlekle dializowanych nie zawsze jest obiektywna. Zmusza to badaczy do znalezienia metod wspomagających ocenę kliniczną. Obecnie najczęściej stosowane są metody biochemiczne (oznaczanie stężenia cGMP lub ANP), bioimpedencja ciała ludzkiego, średnia żyły głównej dolnej oraz indeks zapadania się, pomiar objętości krwi krążącej. Jednak również te metody mogą w pewnych warunkach mylnie określać stan nawodnienia. Jednak dializa jest to nie tylko usuwanie płynów ale przede wszystkim usuwanie produktów przemiany materii, a przez to ingerencja w stan osmolalności osocza. Zmiany osmolalności mogą wpływać na dystrybucję płynów w obrębie poszczególnych przedziałów. Niewłaściwe przesunięcia płynów podczas hemodializy mogą powodować niekorzystne objawy uboczne. Głównym sposobem stabilizacji osmolalności jest profilowanie sodu w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Clinical assessment of hydration state, which is one of the main points of proper management of chronically dialysed patients, is not always objective. This stimulates the search for some methods supporting clinical interpretation. The most frequently used methods are biochemical methods (cGMP or ANP assessment), bioimpedance of human body, blood volume measurements, inferior cava diameter and collapsibility index. These methods can however in some circumstances not properly assess hydration state. Dialysis through removal of metabolic waste products influences plasma osmolality. Osmolality changes can influence fluid distribution in water comparatments which can result in side effects. The main method of osmolal stabilization is sodium profilling during hemodialysis.

  stosując format: