Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUROWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
Tytuł angielski: Correlation of histopathological and biochemical appraisal of anthracyclin-induced myocardium damage.
Autorzy: Dzięgiel P[iotr], Surowiak P., Zabel M[aciej]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.127-128, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of various tumor types with anthracyclin cytostatic drugs (DNR - daunorubicin and DOX - coxorubicin) is limited by their highe cardiotoxicity. This study was aimed at examining effectiveness of histopathological appraisal of myocardial cell injury induced by the cytostatic drugs and evaluated according to Bilingham and by MTS methods as compared to results of parallel biochemical assessment of lipid peroxidation indices (MDA - malonyldialdehyde, 4-HDA - 4-hydroxyalkenes). The experiments were performed on rats intoxicated with DNR or DOX in an acute manner (1 x 10 mg/kg body weight, i.v.) or a subchronic manner (3 x 3 mg/kg body weight i.v.). Significant positive correlations were demonstrated between results of histological and biochemical appraisal in rats intoxicated in the acute manner with DNR (r = 0.91), intoxicated in the subchronic manner with DNR (r = 0.90) and in rats intoxicated in the acute or subchronic manner with DOX (r = 0.91, r = 0.77, respectively). The obtained results have confirmed the free radical mechanism of cardiomyocyte injury induced by anthracyclines and the applied techniques of evaluating the destruction may be used independently of each other.


  2/2

  Tytuł oryginału: Effect of melatonin on cytotoxic effects of daunorubicin on myocardium and on transplantable Morris hepatoma in rats.
  Autorzy: Dzięgiel Piotr, Surowiak Paweł, Rabczyński Jerzy, Zabel Maciej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.201-204, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In the course of anthracyclin administration, melatonin acts as an effective scavenger of oxygen free radicals and exerts cardio- and nephroprotective effects. The present study aimed at corroborating cytostatic effectiveness of daunorubicin, applied in parallel with melatonin, in rats with transplanted Morris hepatoma. The percentage of tumour cells, which manifested traits of necrosis was recorded and extent of apoptosis was evaluated in tumour cells and in cells of myocardium. Daunorubicin administration was followed by a significant increase in necrosis and apoptosis in tumour cells and by intensified apoptosis in myocardium cells. Melatonin administered in parallel with daunorubicin decreased the extent of necrosis in tumour cells and reduced the proportion of apoptotic cardiomyocytes.

  stosując format: