Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Inhibition of N-methyl-D-aspartic acid-nitric oxide synthase in rat hippocampal slices by ethanol. Evidence for the involvement of tetrahydrobiopterin but not lipid peroxidation.
Autorzy: Czapski Grzegorz A., Sun Grace Y., Strosznajder Joanna B.
Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.3-9, il., tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 313,488

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The ionotropic glutamatergic receptor system, especially the subtype mediated by N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), is known to exhibit special sensitivity to the effect of ethanol. This is due partly to the ability of ethanol to modulate the production of nitric oxide through the NMDA-nitric oxide synthase (NOS) pathway. In this study, we examined the effects of ethanol on basal and NMDA-stimulated NOS activity in rat hippocampal slices by measuring the conversion of [**14C]-arginine into [**14C]-citrulline in an incubation system containing the necessary cofactors. Stimulation of hippocampal slices with NMDA (100 ćM) enhanced NOS activity by 43 p.c. (n = 12). Although ethanol did not alter NOS activity when added to the incubation system during NMDA stimulation, it dose-dependently inhibited NMDA-NOS activity when added to the slices during the 90-min preincubation period. Further assay of NOS activity with brain cytosolic fraction indicated an inhibitory effect of ethanol (200 mM) when the assay was carried out in the absence of exogenous tetrahydrobiopterin (BH4), a redox-active cofactor for NOS. Incubation of brain homogenates resulted in a time-dependent increase in the levels of lipid peroxidation products, but ethanol did not further enhance these products. Taken together, these results providence evidence for the role of BH4 but not oxidative stress in the inhibitory effect of ethanol on NMDA-NOS activity in rat hippocampal slices.


  2/3

  Tytuł oryginału: Hypoxic-ischemic encephalopathy: pathophysiology and implications for therapy.
  Tytuł polski: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków.
  Autorzy: Sunshine Philip
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.6-9, bibliogr. 37 poz., streszcz. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków wciąż jest ważnym problemem medycznym z uwagi na dużą śmiertelność, a także występujące u przeżywających niemowląt następstwa neurologiczne i upośledzenie intelektualne. Oprócz początkowej ostrej martwicy neuronów, wtórne ich uszkodzenie spowodowane reperfuzją dokonuje się przez 6 do 72 godzin od pierwotnego urazu. Wtórna niedomoga energetyczna komórek, rozpad błon komórkowych, dokomórkowy napływ jonów wapnia, produkcja cytokin oraz oksydacja przekaźnikowych aminokwasów - wszystko to przyczynia się do przyspieszonej i wzmożonej apoptozy neuronów. Nowe metody leczenia, takie jak stosowanie inhibitorów wolnych rodników tlenowych oraz utrzymywanie przez pierwsze 72 godziny życia łagodnej lub umiarkowanej hipotermii ogólnoustrojowej lub wybiórczej hipotermii głowy są obiecującymi środkami pomocniczymi w postępowaniu z noworodkami z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną.

  Streszczenie angielskie: Hypoxic-ischemic encephalopathy continues to be a major problem in perinatal medicine because of the high mortality rate and neurological and intellectual imparment in the surviving infants. In addition to the acute necrotic damage that occurs in the neurons initially, reperfusion injury and secondary neuronal damage continue for 6 to 72 hours after the initial insult. Secondary cellular energy failure, membrane breakdown, cellular influx of calcium ions, elaboration of cytokines, and oxidation of excitory amino acids all contribute to enhanced apoptosis of the neurons. Newer forms of therapy including the use of oxygen-free radical inhibitors and mild to moderate cerebral or systemic hypothermia for 72 hours following the asphyxial period are promised adjuncts as follow-up approaches to the affected newborns.


  3/3

  Tytuł oryginału: Potential of CT-scan based tumor volume as a response indicator in chemotherapy of advanced epithelial ovarian cancer.
  Autorzy: Kumar Pratik, Rehani Madan Mohan, Kumar Lalit, Sharma Raju, Bhatla Neerja, Singh Rajvir, Sundaram K. Ramaiyer
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR667-CR674, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Response prediction in patients undergoing chamotherapy for ovarian cancer is an important issue, since the cure rate is only about 15 - 20 p.c. We attempted to develop a semi-empirical model to predict response in individual cases after the first cycle of chemotherapy. Material/Methods: This prospective study included 51 cases of advanced ovarian cancer. A method was standardized to estimate ovarian tumor volume accurately from CT scan films. This permits the inclusion of patients who have undergone CT scan elsewhere. Patients underwent 4 - 6 cycles of chemotherapy and tumor volume was estimated after each cycle. This yielded a tumor regression curve for each patient. Results: Percent reduction in tumor volume after the first chemo-cycle was a significant prognostic factor in multivariate analysis. Depending upon the rate of regression patients could be classified into Fast Regressing FR (n = 29) and Moderately Regressing MR (n = 16), whereas 6 patients showed Progressive Disease (PD) despite ongoing chemotherapy. The median survivals for the FR, MR and PD groups were 29.3, 18.9 adn 8.5 months respectively. We found that 'percent reduction in volume after firs chemo-cycle' could categorize a patient as FR/MR/PD correctly in 94.1 p.c. of cases. This parameter could also detect 5 out of 6 inherently resistand PD cases, who would otherwise undergo further chemotherapy, since early detection of resistance by clinical monitoring is quite difficult.

  stosując format: