Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SULKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Suitability of selected markers for indentification of elements of the Intestinal Nervous System (INS).
Autorzy: Dzienis-Koronkiewicz E[wa], Dębek W[ojciech], Sulkowska M[ariola], Chyczewski L[ech]
Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (6) s.397-401, il., bibliogr. 19 poz., r‚s., res., Zsfg
Sygnatura GBL: 312,942

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The possibility of identifying and characterising elements of the enteric nervous system based on their contents of cathepsin D, chromogranin A, neuronal specific enolase and S-100 protein was studied in colorectal specimens (operative full-thickness, seromuscular and mucosomuscular biopsies) obtained from 15 children, aged 2 days to 10 years. Nine patients suffered from Hirschsprung's disease, and two from chronic constipation. Four neonates with imperforate anus or meconium ileus composed the control group. All markers were identified immunohistochemically by antibodies against human antigens with appropriate detection methods. Chromogranin A staining was not always adequate to identify all neuronal cell bodies and other nervous elements. However, it proved superior to the other methods in the depiction of neuroendocrine cells in the intestinal mucosa. Cathepsin D antibodies stained normal and abnormal neural cells with different intensity; nerve fibres were not stained. This marker did not allow an unequivocal differentiation of ganglion cells from macrophages within the submucosa; the latter exhibited exceptionally strong marking and in some cases represented the predominant elements in this area. Neuronal specific enolase was distinctly expressed in nerve cells and fibres of the intestinal wall. Atrophic and hypoplastic features could be identified, suggesting that this method may give some insight into functional aspects. Continuous connections between ganglions were also observed. S-100 protein antibodies resulted in a negative image of unstained ganglion cells surrounded...


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badań psychologicznych w diagnostyce i postępowaniu u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego : praca doktorska
  Autorzy: Sulkowska Agnieszka, Kryszewski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Instytut Chorób Wewnętrznych, Klinika Gastroenterologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: The expression of tumorigenesis markers in oral papilloma.
  Autorzy: Reszeć Joanna, Sulkowska Mariola, Famulski Waldemar, Guzińska-Ustymowicz Katarzyna, Sulkowski Stanisław
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Oral papilloma is the most frequent benign tumor of the oral cavity but its biological potential for malignant transformation is still to be evaluated. The alteration of apoptosis and uncontrolled cell proliferation is considered to be an important factor in oral tumorigenesis. The aim of our study was to evaluate by immunohistochemistry P53, Bcl-2, CD44 and PCNA expression in oral papillomas with and wityout dysplasia. We examined a series of 55 oral papillomas, including 12 (21.8 p.c.) cases of papillomas with epithelial dysplasia. Staining patterns were correlated with sex, age, tumor location, size and presence or absence of epithelial dysplasia. P53 showed positive reaction in 70.9 p.c. PCNA in 80 p.c., CD44 in 50.9 p.c. and Bcl-2 in 21.8 p.c. of papillomas. Ther was no correlation between sex, age, tumor size, location and presence of dysplastic epitehelium in papillomas. We observed a statistically significant correlation between Bcl-2, CD44 expression and presence of epithelial dysplasia in papillomas. Coexistence of PCNA and P53 positive immunostaining was observed. Papillomas with overexpression of P53 adn PCNA showed negative reaction for CD44 protein. The results of our study suggest that overexpression of P53 and PCNA might be an early event in oral tumorigenesis, whereas CD44 and Bcl-2 are potential markers of epithelial dysplasia in oral papillomas.


  4/6

  Tytuł oryginału: Effect amifostine on lung oxidative stress after cyclophosphamide therapy.
  Autorzy: Stankiewicz Anna, Skrzydlewska Elżbieta, Sulkowska Mariola, Sulkowski Stanisław
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.87-94, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The ability of amifostine to protect healthy rat lung cells from cyclophosphamide-induced injury was evaluated. It was shown that cyclophosphamide decreased the activity of superoxide dismutase, gluthatione reductase and catalase as well as the level of reduced gluthatione, vitamin C and total antioxidant status and increased lipid peroxidation measured as malondialdehyde. Amifostine alone did not change or cause the increase in the antioxidative parameters and decrease in lipid peroxidation. Amifostine with cyclophosphamide only partially prevented changes in lung cells caused by cyclophosphamide.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena proliferacji w zmianach rozrostowych jamy ustnej o charakterze nadziąślaków : praca doktorska
  Autorzy: Bugała-Musiałowicz Beata Anna, Sulkowska Mariola (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Ortodoncji i Zakład Patomorfologii Klinicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 83 k. : il., tab., bibliogr. 105 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: CD44 w immunodiagnostyce raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: CD44 in the immunodiagnostics of colorectal cancer.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria, Pogumirski Józef, Sulkowska Mariola, Barwijuk-Machała Małgorzata, Zalewski Bogdan, Famulski Waldemar, Woińska-Rojecka Teresa
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.218-222, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Polska należy do krajów o niskim wskaźniku występowania nowotworów okrężnicy i odbytu. Częstotliwość ich występowania wykazuje jednakże stałą tendencję wzrostową. Bardzo niski odsetek pomyślnych wyleczeń raków jelita grubego w naszym kraju spowodowany jest głównie przez późne rozpoznanie choroby. Jednym z warunków pozwalających na zmianę tej sytuacji jest wprowadzenie, oprócz powszechnie stosowanych profilaktycznych badań przesiewowych na obecność krwi utajonej i kolonoskopii, nowych metod umożliwiających bardzo wczesne rozpoznanie. Jedną z sugerowanych metod diagnostycznych poza stosowanymi dotychczas badaniami (np. badaniem przez odbyt, testami na obecność krwi utajonej oraz testami na obecność antygenu CEA w surowicy) jest badanie immunoreaktywności złuszczonych komórek jelita grubego wydalanych z kałem na obecność antygenu CD44. Praca przedstawia rolę glikoproteiny międzybłonowej CD44, która jest cząsteczką adhezyjną i antygenem wykorzystywanym we wczesnej immunodiagnostyce raka jelita grubego. Ekspresję CD44 i białka PCNA zależnego od cyklu komórkowego porównano z nadekspresją CD44 w przebiegu raków okrężnicy wykazuje asynchroniczny związek z replikacją komórki. W publikacji skoncentrowano się na standardowej postaci glikoproteiny CD44 zakodowanej w krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 11 o masie cząsteczkowej 90kDa oraz jej najpowszechniej występujących izoformach (CDv6, CDv10) obserwowanych w przebiegu takich nowotworów. Po usunięciu guza stwierdza się znamienny spadek poziomów CD44v6 i CD44v10. Należy podkrreślić, że wykrywanie powyższych markerów w kale jest metodą całkowicie nieinwazyjną, a jednocześnie bardzo pomocną we wczesnej immunodiagnostyce raka okrężnicy.

  stosując format: