Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SULIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Countrywide spread of CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase-producing microorganisms of the family Enterobacteriaceae in Poland.
Autorzy: Baraniak Anna, Fiett Janusz, Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria, Gniadkowski Marek
Źródło: Antimicrob. Agents Chemother. 2002: 46 (1) s.151-159, tab., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura GBL: 305,849

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Eighty-four clinical isolates of the family Enterobacteriaceae from 1998 to 2000 in 15 hospitals in 10 polish cites, were analyzed. All the isolates produced á-lactamases with pIs of 8.4 and 5.4, and the pI 8.4 enzymes were demonstrated to hydrolyze cefotaxime but not ceftazidime in the in vitro bioassay. PCR analysis and DNA sequencing have revealed that in all cases the pI 8.4 á-lactamase was probably the CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase (ESBL) variant, which was originally identified in 1996 in Praski Hospital in Warsaw. In the majority of isolates, blaCTX-M-3 genes resided large conjugative plasmids with similar fingerprints, which, in the contex of the high degree of diversity of the randomly amplified polymorphic DNA types of the isolates, suggest that horizontal transfer of plasmids was likely the main mechanism of CTX-M-3 spread. The dissemination of plasmids was probably preceded by the center-to-center transmission of several strains, as indicated by the identification by pulsed-field gel electrophoresis of closely related or possibly related Klebsiella pneumoniae, Eschrichia coli, and Citrobacter freundii isolates in five different hospitals. CTX-M-3-producing organisms revealed a very high degree of diversity in á-lactam resistance levels and patterns. This was attributed to several factors, such as the production of other á-lactamases including additional ESBLs, possible quantitative variations in CTX-M-3 expression, segregation of AmpC derepressed mutants, and permeability alterations.


  2/10

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia małymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 na rezerwę nerkową i zaburzenia metaboliczne u pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek typu nefropatii IgA.
  Tytuł angielski: An effect of therapy with small doses of omega-3 polyunsaturated acids on renal reserve and metabolic disturbances in patients with primary IgA glomerulopathy.
  Autorzy: Sulikowska Beata, Manitius Jacek, Niewęgłowski Tomasz, Szydłowska-Łysiak Wiesława, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.753-760, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rezerwa nerkowa jest stosunkowo wiarygodna czynnościową metodą pomiaru do rozpoznawania wczesnych postaci upośledzenia funkcji nerek. Tematem naszego badania był pomiar rezerwy nerkowej przed i po leczeniu 12-miesięcznym 20 pacjentów z nefropatią IgA za pomocą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 (WKT omegaa-3). Preparat był podawany doustnie, sumaryczna dobowa dawka wynosiła 540 mg kwasu eikozapentaenowego oraz 810 mg kwasu dokozaheksenowego. Rezerwa była mierzona przerostem klirensu kreatyniny przed i po infuzji dopaminy w dawce 2 ug/min/kg m.c. 12-miesięczna terapia spowodowała w tej grupie pacjentów znamienny wzrost rezerwy nerkowej (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 proc.) i cholesterolu HDL (47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) oraz znamienny spadek białkomoczu dobowego (3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/dobę), cholesterolu całkowitego (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), cholesterolu LDL (170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), stężenia kwasu moczowego w surowicy (7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl i insulinemii na czczo (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml). W grupie badanej obserwowano również znamienne korelacje pomiędzy rezerwą nerkową a stężeniem insuliny przed badaniem (r = -0,55, p 0,005), średnim obniżeniem dobowego białkomoczu a średnim obniżeniem cholesterolu całkowitego (r = 0,69, p 0,05) oraz średnim obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL (r = 0,51, p 0.05). Wyniki naszych badań sugerują, że terapia wielonienasyconymi kwasami ...

  Streszczenie angielskie: Renal reserve is believed to be diagnostic dynamic method for accessing both early renal failure and renal vascular reactivity. The aim of our study was to follow renal reserve during 12 month therapy with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Omega-3 was given oraly of a: 540 mg of eicosapentaenic acid and 810 mg of docosaheksenic acid daily. Before and after 12 month of therapy renal reserve (expressed as p.c. change of basal creatinine clearance) was estimated during iv. dopamine infusion in dose 2 ug/min/b.w. Twelve month therapy was associated with increase of renal reserve (respectively (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 p.c.), HDL cholesterol (respectively 47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) and decrease 24 hrs proteinuria (respectively 3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/24h), total cholesterol TCH (respectively (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), LDL cholesterol (respectively 170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), serum uric acid (respectively 7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl), fasting insulinemia (respectively (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml) for p , 0,05. The statistically significant correlation coeficient were found only between following parameters: p.c. renal reserve vs insulin (r = -0,55, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta TCH (r = 0,69, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta LDL (r = 0,51, p 0,05). Our study suggest that omega-3 therapy improves renal reserve and its effect is to some extend related to improvement of some metabolic ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Pierwotna niewydolność rzęskowa - zespół Kartagenera u płodnego mężczyzny.
  Tytuł angielski: Primary ciliary dyskinesia - Kartagener's syndrome in fertile male.
  Autorzy: Nowiński Adam, Hawryłkiewicz Iwona, Sulikowska-Rowińska Anna, Górecka Dorota
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.312-317, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare genetic disease, in which a number of human organs are involved: upper and lower respiratory tract, spermatoza in males and fallopian tube in females. In minority of cases PCD presents as Kartagener's syndrome (KS) : sinusitis, bronchiectasis and inversion of internal organs. We report a case of Kartagener's syndrome in 43-year-old fertile male. After clinical and radiologuical examination and biposy of the bronchial mucosa diagnosis of KS was established. The problem of fertility in KS males is discussed.


  4/10

  Tytuł oryginału: Nerki a autonomiczny układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Kidney a sympathetic nervous system in hypertension.
  Autorzy: Doroszewski Witold, Sulikowska Beata, Manitius Jacek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.195-203, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie podkreśla się istotne znaczenie nadmiernej aktywności układu współczulnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego oraz progresji przewlekłej niewydolności nerek. Zależności pomiędzy funkcją nerek a układem współczulnym są złożone. Z jednej strony, układ współczulny oddziałuje na funkcję nerek, np. wpływając na redystrybucję przepływu nerkowego, transport cewkowy sodu czy wydzielanie reniny i aktywację układu RAA. Z drugiej strony, nerki są pawdopodobnie źródłem bodźców dla chemo- i baroreceptorów układu naczynioruchowego/sympatycznego. Złożone mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego oraz ich wzajemne współzależności wywołują liczne zmiany czynnościowe oraz morfologiczne, związane z przebudową narządu i, ostatecznie, z zaburzeniami jego czynności. Znajomość powyższych elementów składowych prowadzi do pewnych wniosków terapeutycznych, pozwalających ustabilizować nadciśnienie tętnicze, zredukować jego wartości oraz zahamować progresję zmian morfologicznych i czynnościowych narządów.


  5/10

  Tytuł oryginału: Niektóre metaboliczne i dietetyczne czynniki ryzyka progresji chorób nerek.
  Tytuł angielski: Some methabolic and diaetetic risk factors of renal diseases.
  Autorzy: Sulikowska B., Kozłowski M., Manitius J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.126-131, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W krajach o tzw. ustalonym standardzie życia choroby nerek stanowią istotny problem terapeutyczny i socjoekonomiczny związany z narastającą zachorowalnością i umieralnością w przebiegu tych chorób. Istnieje wiele czynników przyspieszających progresję, szczególnie istotne jest poznanie tych z nich, któych wpływ może ograniczyć lub wyeliminować poprzez zmiany nawyków żywieniowych oraz trybu życia. Istotnym elementem jest niewątpliwie dieta, a szczególnie zawartość w niej białka pochodzenia roślinnego, które poprzez fitoenstrogeny w mechanizmie receptorowym i pozareceptorowym korzystnie hamuje progresję chorób nerek. Również ograniczenie w diecie fruktozy (istotny składnik napoi i pokarmów tzw. "fast foodów") prowadzi poprzez zmniejszenie stopnia nasilenia zaburzeń lipidowych i zwiększenie zawartości pierwiastków śladowych m. in. miedzi do hamowania postępu choroby. Korzystna wydaje się być substytucja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3, szczególnie w grupie pacjentów z przewlekłymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek o stosunkowo łagodnym przebiegu, jak nefropatia IgA. Natomiast rola białka jako czynnika prognostycznego nie organicza się jedynie do jego zastosowania w diecie. Istnieje bowiem zależność pomiędzy rodzjem białkomoczu, a szczególnie obecnością lub nie tzw. polimerów albuminowych, a skutecznością leczenia immunosupresyjnego i szybkością progresji niewydolności nerek.


  6/10

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości zwalczania nosogardłowego nosicielstwa bakteryjnych patogenów układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Novel methods for eradication of the carriage of the respiratory tract pathogens from nasopharynx.
  Autorzy: Sulikowska Agnieszka
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.23-26, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Streptococcus pyogenes often colonize the upper respiratory tract of healthy individuals. The nasopharynx carriage phenomenon has recently been of the broad scientific interest because colonizing strains may invade not only the neighbouring tissues but also sterile parts of the lower respiratory tract, the bloodstream and other system. Such strains may be easily spread among individuals, especially within certain groups, which is more and more dangerous in the era of the constantly increasing antimicrobial resistance in bacterial populations worldwide. The use of the conjugate vaccines against S. pneumoniae and H. influenzae type b, has shown a high degree of success in preventing severe diseases and nasopharynx colonization by vaccine serotype strains. Vaccination reduces the spread of resistant strains. However, we still look for other effective methods for eradication of pathogenic bacteria from the nasopharynx. One of them may be the usage of bacteriophage lytic enzymes.


  7/10

  Tytuł oryginału: Lekowrażliwość drobnoustrojów izolowanych z zakażeń układu moczowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Antibiotic susceptiblity of major pathogens isolated from urinary tract infections in Poland.
  Autorzy: Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13028-13032, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia układu moczowego (ZUM) są jednymi z najczęstszych zakażeń bakteryjnych u człowieka, zarówno w środowisku szpitalnym, jak i pozaszpitalnym. Leczenie teych zakażeń jest często empiryczne, a liczba możliwych do zastosowania preparatów stosunkowo duża. W ostatnich latach obserwuje się narastanie oporności bakteryjnych patogenów izolowanych z zakażeń dróg moczowych na powszechne używane antybiotyki i chemioterapeutyki. W związku z tym istnieje potrzeba monitorowania ich wrażliwości na leki oraz aktualizacja zaleceń terapeutycznych, zwłaszcza w zakresie terapii empirycznej.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common bacterial infections in humans both in the community and hospital settings. The treatment of these infections is often empirical and there are relatively many drugs in use. However, recently, the increasing resistance of bacterial pathogens isolated from UTIs has been observed. This causes that there is a need of the constant monitoring of susceptibility of UTI pathogens to different drugs and updating the treatment recommendations.


  8/10

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia górnych dróg oddechowych: nosicielstwo i zakażenia.
  Tytuł angielski: Microbiology of the upper respiratory tract: carriage and infections.
  Autorzy: Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13033-13036, [1] tabl., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia dróg oddechowych (ZDO) są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjenta do lekarza. Etiologia tych zakażeń jest bardzo zróżnicowana. Mogą być one wywoływane przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Najczęściej jednak czynnikami etiologicznymi są wirusy i bakterie. Diagnostyka ZDO jest trudna, ponieważ górne drogi oddechowe są skolonizowane przez szereg drobnoustrojów. Zjawisko kolonizacji jamy nosowo-gardłowej przez szczególnie istotne patogeny ZDO jest w tej chwili szeroko badane. Podstawową przyczyną jest fakt, że kolonizacji coraz częściej dokonują wielooporne szczepy, które w sprzyjających warunkach mogą penetrować nie tylko sąsiadujące tkanki, lecz także łożysko krwi i wywoływać ciężkie i trudne do leczenia zakażenia inwazyjne. Uzyskiwane dane mają duże znaczenie dla profilaktyki zakażeń oraz ich epidemiologii.

  Streszczenie angielskie: Respiratory tract infections (RTIs) belong to the most human diseases. Etiology of RTIs is very diverse, as they can be caused by viruses, bacteria, fungi and parasites. However, the most frequent pathogens are viruses and bacteria. RTI diagnostics is difficult because the upper respiratory tract is usually colonized by many microorganisms. The nasopharynx carriage phenomenon, especially with respect to significant RTI pathogens, is broadly studied because it may constitute an important reservoir of multidrug resistant strains. Such strains may invade not only the neighbouring tissues but also the bloodstream and so cause severe infections that are difficult to treat. Data obtained in such studies are very useful for the prophylactic and clinical purposes.


  9/10

  Tytuł oryginału: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Recommendations for susceptibility testing to antimicrobial agents of selected bacterial species.
  Autorzy: Hryniewicz Waleria, Sulikowska Agnieszka, Szczypa Katarzyna, Krzysztoń-Russjan Jolanta, Gniadkowski Marek
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (3) s.12-39, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Szerokie stosowanie a zwłaszcza nadużywanie antybiotyków pociąga za sobą stały wzrost oporności na leki wśród wielu kliniczne ważnych drobnoustrojów. Stymuluje także pojawianie się nowych, często trudnych do wykrycia, mechanizmów oporności. Oznaczanie lekowrażliwości jest jednym z najważniejszych etapów diagnostyki mikrobiologicznej. Mikrobiolog jest zobowiązany nie tylko do prawidłowego określenia wrażliwości na leki, ale także klinicznej interpretacji wyniku badania. Wymaga to ciągłego kształcenia i poszerzania swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że przedstawione zalecenia pomogą we właściwym wykonaniu antybiogramów oraz ułatwią interpretację uzyskanego wyniku lekowrażliwości.

  Streszczenie angielskie: The widespread use and abusing of antimicrobial agents has results in the dramatic increase of resistance in many pathogens towards various groups of drugs and in the emergence of new resistance mechanisms. Susceptibility testing is one of the most important steps in microbiological diagnostics. Microbiologist is obliged not only to perform susceptibility testing corectly but also to be able to provide clinical interpretation of underlying mechanisms of resistance. Thus we hope that the recommendations will help in proper performance and interpretation of the susceptibility testing.


  10/10

  Tytuł oryginału: Wczesna opieka nefrologiczna - konieczność czy racjonalny wybór?
  Tytuł angielski: Early detection of renal disease - urgency or clever choice?
  Autorzy: Manitius Jacek, Sulikowska Beata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.17-24, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Omówiono konieczność i zasadność wczesnej opieki nefrologicznej w leczeniu chorych dotkniętych chorobami nerek od najwcześniejszego etapu trwania schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Economical end medical benefits of early referal and nephrological care were presented in patients with very early stages of renal disease.

  stosując format: