Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUCHOWIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zewnątrzpochodny układ krzepnięcia u pacjentów dializowanych otrzewnowo leczonych erytropoetyną.
Tytuł angielski: Extrinsic coagulation pathway in peritoneally dialyzed patients treated with erythropoietin.
Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Suchowierska Ewa, Pawlak Krystyna, Myśliwiec Michał
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.139-141, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W przewlekłej niewydolności nerek występują zaburzenia hemostazy wynikające przede wszystkim z upośledzenia funkcji płytek krwi oraz ich interakcji ze ścianą naczyń krwionośnych. Erytropoetyna, stosowana w leczeniu niedokrwistości, wpływa na układ hemostazy u chorych dializowanych. Celem pracy była ocena składowych zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia u chorych dializowanych otrzewnowo leczonych przez 3 miesiące erytropoetyną. Badaniami objęto 11 chorych dializowanych metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO), którym podawano erytropoetynę podskórnie w dawce 3 x 2000 U tygodniowo przez 3 miesiące. Stężenie hemoglobiny, hematokrytu, liczba erytrocytów wzrosła w sposób istotny statystycznie po 1 miesiącu leczenia erytropoetyną. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian w stężeniach składowych zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia i trombomoduliny - markera uszkodzenia śródbłonka u osób dializowanych otrzewnowo otrzymujących erytropoetynę przez 3 miesiące. Leczenie chorych dializowanych otrzewnowo erytropoetyną przez 3 miesiące nie pogłębia uszkodzenia śródbłonka i nie powoduje istotnych zmian w składowych zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: In chronic renal failure, disturbances in hemostasis are predominantly due to the defective platelet function and platelet/vessel wall interactions. Erythropoietin, used in the treatment of renal anemia, affects hemostasis in dialized patients. The work was aimed at assessing the components of exrtinsic coagulation pathway in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) in the course of erythropoietin therapy. The studies were performed on 11 CAPD patients, administered with subcutaneous erythropoietin in a dose of 2000 U three times a week for a 3 months time. Hemoglobin, hematocrit and erythrocyte count increased significantly after 1 month of the treatment. Tissue factor, tissue factor pathway inhibitor (total, free and truncated), factor VII and X as well as thrombomodulin - marker of endothelial celi injury did not change significantly during 3 months of erythropoietin therapy when compared to the baseline values. Erythropoietin treatment in CAPD patients did not affect significantly extrinsic coagulation pathway and andothelial function.


  2/2

  Tytuł oryginału: Some aspects of hemostasis in CAPD patients treated with erythropoietin.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Suchowierska Ewa, Małyszko Jacek S., Myśliwiec Michał
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (4) s.240-244, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Bleeding diathesis and simultaneous thrombotic complications may be seen in dialyzed patients. Erythropoietin may shift the precarious balance of the hemostatic system towards thrombosis. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) is a key protein linking coagulation and fibrinolysis. Methods: The effects of 3-month erythropoietin treatment on some hemostatic parameters - TAFI, fibrinolytic activity index (FAI), markers of ongoing coagulation (thrombin-antithrombin complexes and prothrombin fragments 1 + 2), marker of ongoing fibrinolysis (plasmin-antiplasmin complexes) and marker of endothelial cell injury (thrombomodulin) - were studied in 17 patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Patients on CAPD not treated with rHuEPO were also studied. Healthy volunteers served as a control group. 2,000 U erythropoietin was given subcutaneously three times a week. Commercially available kits were used to determine hemostatic parameters. Results: All the hemostatic parameters studied were significantly higher in CAPD patients when compared to the control group. All these hemostatic parameters except the plasmin-antiplasmin complexes did not differ significantly between patients before rHuEPO therapy and patients without rHuEPO. Erythropoietin therapy resulted in a significant decrease in plasmin-antiplasmin complexes, a significant rise in FAI after 3 months of drug administration, and a tendency to decrease the TAFI concentration and activity (after 1 month, p = 0.11 and p = 0.10, respectively; after 3 months p = 0.07 and p = 0.06, respectively)...

  stosując format: