Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUCHOCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Poród odroczony drugiego bliźniaka - opis przypadku.
Tytuł angielski: Delayed interval delivery of the second twin - case description.
Autorzy: Suchocki Sławomir, Szymczyk Andrzej
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1228-1230, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Odroczony poród drugiego bliźniaka nie jest postępowaniem konwencjonalnym w przypadku przedwczesnego porodu jednego z bliźniąt w 25 tyg. ciąży. Opisano przypadek porodu drugiego bliźniaka 34 dni po porodzie pierwszego.

  Streszczenie angielskie: Delayed interval delivery of the second twin is not a conventional procedure in case of early delivery of the first one. The routine procedure is the provocation of the uterine activity and terminating pregnancy. Patient's willingness to have a desired child presents difficulties for obstetricians and necessitates unconventional steps. The described delivery of the second twin took place in the fifth week afer the delivery of the first one. The patient was discharged on the 7th day after caesarean section and the new-born was discharged in good general condition on the 64th day when reaching body weight 3490 gram. Postponing the delivery of the second twin gave time for treatment with glicocorticoids and it prepared the fetu's lungs for extrauterinal life. Therapeutically the most essential problem was the prevention of intrauterine infection. The described procedure posing a threat to both mother and foetus gives rise to understandable doubts. Possible risks should be throughly discussed with the patient as well as possible future child's problems.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności metod diagnostycznych stosowanych w wykrywaniu raka endometrium.
  Tytuł angielski: Assessment of reliability of different methods in diagnosing endometrial cancer.
  Autorzy: Bańczerowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Suchocki Sławomir, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.991-996, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 264 pacjentki, u których wykonano histeroskopię połączoną z pobraniem wycinka. Wynik histopatolgoiczny biopsji celowanej uznano za referencyjny i porównywano z nim wyniki innych metod diagnostycznych wykorzystywanych do diagnostyki raka endometrium, zastosowanych wcześniej u tych pacjentek.

  Streszczenie angielskie: Objectives: endometrial cancer is the most common gynecologic malignancy. The purpose of the study was to compare the reliability of different methods for diagnosing endometrial cancer. Design: a prospective study from January 1996 to September 1998. Materials and Methods: 264 women at risk of endometrial cancer with clinical indications for hysteroscopy with curettage participated in the study. They underwent different diagnostic methods: endometrial cytology (121 cases), endometrial biopsy (150) or ultrasonography (200). The accuracy of thses methods was related to the following results obtained from hysteroscopy with curettage. Results: The results of the study suggest higher reliability of endometrial biopsy from cytology. The hysteroscopic diagnosis conforms with the histologic examination showed by the curettage. Endometrial cancer as the cause of post-menopausal bleeding can be excluded in cases with endometrial thickeness of ó 5 mm measured by vaginal ultrasonography. Conclusions: we concluded that the combination of hysteroscopy and endometrial biopsy may substitute for curettage and become the method of choice for the endometrium.


  3/4

  Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa sutka w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
  Tytuł angielski: Fine-needle aspiration biopsy of breast in material of Specjalistyczny Szptial Ginekologiczno-Położniczy in Wałbrzych.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Łuczyński Krzysztof, Szymczyk Andrzej, Piec Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1113-1116, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Oddziale Ginekologicznym Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu w latach 2000-2001 wykonano 508 biopsji cienkoigłowych aspiracyjnych zmian w gruczołach piersiwych. Podstawą zakwalifikowania do biopsji było stwierdzenie zmiany ogniskowej w badaniu ultrasonograficznym bądź mammograficznym. Po zdiagnozowaniu 32 pacjentki wymagały leczenia operacyjnego. Wykryto 17 przypadków raka gruczołu piersiowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Since the year of 2000 we have done more than 500 fine-needle aspiration biopsies in our hosptial. Design: The main cause was a breast lesion interpreted as suspicion of cancer in ultrasonogrpahy or mammography and its verification between benign tumor and a cancer. Materials and methods: 508 women with clinical findings of a breast tumor were qualifield for fine-needle biopsy procedure. Results: The most common diagnosis was a benign cystic tumor found in 183 cases and the second one - fibro-cystic mastopahty (132 cases). Surgical operation of the breast was performed in 32 cases. In 17 we found breast cancer and in 14 the diagnosis was suspicion of breast cancer. Conclusions: Fine-needle biopsy is valuable for diagnosis of breast cancer and can be easily laerned and used by the clinician. It's safe, cost-effective, and accurate technique, which has no counter-indications and causes little discomfort. Resutls are available in a short time so the decision about the necessity for excisional biopsy or mastectomy is made quickly.


  4/4

  Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w latach 1984-2001 w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
  Tytuł angielski: The occurence of cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001 in women hospitalized in the Gynecological - Obstetric Hosptail in Wałbrzych.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Bojarski Mateusz, Śleboda Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1138-1141, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawion retrospektywną analizę chorych leczonych na nowotwory złośliwe szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w okresie ostatnich 18 lat. Okres ten umownie podzielono na trzy przedziały sześcioletnie celem porównania ich co do częstości występowania tych nowtoworów, wieku chorych oraz stopnia zaawansownaia klinicznego wg FIGO w momencie rozpoznania procesu nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Retrospective analysis the cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001. Materials and methods: 1104 women with cervix, corpus and ovarian carcinoma were investigated during the last 18 years. This time was divided conventionally into six - year periods. They include the occurence, the age of the patients and clinical advanced degree by FIGO in the fime of diagnoses of the disease. Results and conclusions: - decrease of the quantity of women cured because of carcinoma of cervix. - Considerable increase of quantity of women with carcinoma of corpus. - Increase of the number of patients with carcinoma of ovarium.

  stosując format: