Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUŁOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Kiedy i jak rozpoczynać dializę
Autorzy: Sułowicz Władysław
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[227-234], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/17

  Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
  Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  3/17

  Tytuł oryginału: Zespół Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis (MIA) - istotna przyczyna zwiększonej chorobowości i śmiertelności pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis (MIA) syndrome - important cause of the increased morbidity and mortality of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Stompór Tomasz, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.65-73, bibliogr. 139 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca zawiera kompleksowe omówienie problemów związanych z zespołem Malnutrition-Inflammatiom-Atherosclerosis (MIA) występującym w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Przedstawiono epidemiologię chorób serca i naczyń oraz niedożywienia w omawianej grupie pacjentów, ich wpływ na śmiertelność oraz związek ze wskaźnikami aktywności procesu zapalnego. Oprócz miażdżycy i niedożywienia omówiono inne zespoły kliniczne mocznicy, które mogą być związane z aktywacją zapalenia, takie jak niedokrwistość nerkowopochodna, oporność na leczenie erytropoetyną, osteodystrofia nerkowa, progresja niewydolności nerek. W końcowej części opracowania dokonano przeglądu przyczyn, które mogą prowadzić do podwyższonego stężenia cytokin prozapalnych/białek ostrej fazy oraz nasilonej aktywności przewlekłego procesu zapalnego w omawianej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: The paper contains the detailed descriprtion of Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis (MIA) syndrome found in patients with chronic renal failure. Epidemiology of cardiovascular disease and malnutrition, their impact on morbidity and mortality as well as an association with the indices of inflammation in the mentioned group of patients were discussed. Other effects of uremia that might be related to chronic inflammation, different from atherosclerosis, cardiac disease and malnutrition, such as renal anemia, resistance to erythropoietin treatment, renal osteodystrophy, renal failure progression were also described. At the end of this paper the most important sources of increased cytokines/acute phase reactants levels and inflammation activity in the mentioned patients group were reviewed.


  4/17

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  5/17

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  6/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym: dlaczego winniśmy wcześnie leczyć niedokrwistość nerkopochodną
  Tytuł angielski: Erythropoietin use in patients with chronic renal failure in predialysis period: why we should treat early renal anemia.
  Autorzy: Stompór Tomasz, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.9-15, bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia zagadnienia zastosowania erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości przewlekłej niewydolności nerek w okresie poprzedzającym leczenie nerkozastępcze (okres przeddializacyjny). Opisano powikłania narządowe długotrwałej niedokrwistości w przebiegu mocznicy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w układzie krążenia. Przedstawiono efekty, jakie wywiera leczenie erytropoetyną na układ sercowo-naczyniowy chorych w okresie przeddiazlizacyjnym. Omówiono także badania eksperymentalne i kliniczne dotyczące zachowania się czynności nerek w fazie ich zaawansowanej niewydolności podczas leczenia ludzką rekombinowaną erytopoetyną. Wskazano także na rolę leczenia niedokrwistości nerkopochodnej w zintegrowanym modelu opieki nefrologicznej nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerrek w okresie poprzedzającym leczenie nerkozastępcze.

  Streszczenie angielskie: The paper contains the overview of erythropoietin use in the treatment of anaemia in patients with chronic renal failure in pre-dialysis period. Consequences of long-lasting anemia with the special focus on cardiovascular system abnormalities were discussed. The effects of treatment with erythropoiethin on cardiovascular status of pre-dialysis patients were presented. Experimental, as well as clinical data concerning the impact of rHuEpo treatment on kidney function in its advanced failure was also revieved. The role of anemia management in the integrated concept of renal care for patient with chronic renal failure in pre-dialysis period was emphasized.


  7/17

  Tytuł oryginału: Acute renal failure in patients with rhabdomyolysis.
  Autorzy: Sułowicz Władysław, Walatek Bogusław, Sydor Antoni, Ochmański Władysław, Miłkowski Andrzej, Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka, Szumilak Dorota, Kraśniak Andrzej, Łonak Hanna, Wójcikiewcz Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR24-CR27, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Rhabdomyolysis is a relatively rare, not alwayd diagnosed causes of acute renal failue (ARF). This fact motivated us to present the results of ARF treatment in the course of this polyetiological clinical syndrome. Material/Methods: The analysis was performed on 84 patients (6 F, 78 M) ranging in age from 18 to 82 years (mean 46.5), in whom rhabdomyolysis was diagnosed based on clinical manifestation and laboratory test results (CPK, GTP, GOT, LDH). Results: The most frequent cause of rhabdomyolysis was alcoholic intoxication (41 patients), often accompanied by hypothermia (15 patients) or trauma (30 patients) isoalted trauma was found in 30 patients, epileptic seizure in 5, and physical exercise in 1 case. In 17 patients, besides alkohol consumption, trauma or epileptic seizure, the use of tranquilizers, anticonvulsants, or narcotic drugs was additonally noted. 78 patients developed ARF requiring dialysis therapy; 49 patients recovered, 5 required maintenance dialysis, and 30 died. Conclusions: During the initial phase of ARF in the course of rhabdomyolysis dynamic increases in serum urea and creatinine were observed, as well as a tendency to hyperkalemia. The treatment results and mortality rate in our study group were primarily influenced by the patients' general condition at admisssion, as well as the extent of organ damage caused by the primary etiological factor. Favorable treatment results were obtained especially in those patients who were hospitalized in a nephrological center, while the worst outcomes were noted in those patients dialyzed in intensive care units, most with multiple trauma.


  8/17

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia rozwoju miażdżycy u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Evaluation of advancement of atherosclerosis in patients on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Kraśnik Andrzej, Drożdż Maciej, Chmiel Grzegorz, Szumilak Dorota, Kowalczyk-Michałek Martyna, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Konieczyńska Małgrzata, Wicher-Muniak Ewa, Tracz Wiesława, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.606-610, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszą przyczyną zwiększonej chrobowości i śmiertelności w grupie chorych leczonych powtarzanymi hemodializami są powikłania sercowo-naczyniowe wynikające z szybszego niż w zdrowej populacji rozwoju miażdżycy. Za najważniejsze czynniki miażdżycorodne w grupie chorych dializowanych uważa się: zaburzenia lipidowe, podwyższony poziom homocysteiny, fibrynogenu, parathormonu (iPTH) oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Celem pracy było określenie stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych u pacjentów leczonych hemodializami oraz ocena zachowania się wybranych czynników sprzyjających rozwojowi miażdżycy. Badaniami objęto 50 chorych (30 M, 20 K) w wieku od 21 do 75 lat (śr. 48,6 l.) leczonych powtarzanymi hemodializami trzy razy w tygodniu przez 12 do 282 miesięcy (śr. 114,5 m.). U wszystkich badanych oznaczano przed hemodializą poziom homocysteiny, fibrynogenu, IPTH, wapnia i fosforanów oraz wskaźniki gospodarki lipidowej tj: cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Lp (a) i Apo B. Ocenę stopnia zaawansowania miażdżycy przeprowadzono przy pomocy nieinwazyjnych metod diagnostycznych pozwalających na określenie zmian tak w naczyniach centralnych jak i obwodowych, takich jak: wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa (MSCT) i wskaźnik grubości warstwy wewnętrznej i środkowej ściany tętnic szyjnych (IMT). Badania MSCT przeprowadzono pryz użyciu aparatu Somatom plus 4 z oprogramowaniem Calcium Scoring (CS) a badania IMT przy użyciu aparatu USG Acuson 128 XP 10 z programem B mode. Zwapnienia tętnic wieńcowych stwierdzono u 36 badanych pacjentów (72 proc.). Wartość CS, ocenianego...


  9/17

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  10/17

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i leczenie zakażeń WZW typu B u chorych dializowanych.
  Autorzy: Sułowicz Władysław, Radziszewski Andrzej
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.45-48, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusowe zapalenie wątroby typu B stanowi poważny problem epidemiologiczny w Stacjach Dializ. W latach 70-, około 50 proc. leczonych hemodializami było nosicielami wirusa B. Dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych oraz wdrożeniu szeroko pojętych zasad profilaktyki z wydzieleniem oddzielonych stanowisk dla tej grupy pacjentów oraz redukcji do minimum przetoczeń krwi odsetek chorych hemodializowanych w Polsce z dodatnim antygenem HBs waha się od 5 do 15 proc. W leczeniu zakażenia wirusem B obok interferonu, którego efektywność jest stosunkowo niska stosuje się również lamiwudynę, która znacznie poprawiła wyniki leczenia oraz jest lepiej tolerowana przez pacjentów.


  11/17

  Tytuł oryginału: Ocena stanu przeddializacyjnej u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w makroregionie Polski południowo-wschodniej : praca doktorska
  Autorzy: Szpernal Grzegorz, Sułowicz Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Nefrologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 113 k. : il., tab., bibliogr. 220 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/17

  Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia u chorych hemodializowanych : praca doktorska
  Autorzy: Kraśnicka Monika, Sułowicz Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Nefrologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 214 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/17

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...


  14/17

  Tytuł oryginału: Nowe leki immunosupresyjne: leki immunomodulujące do stosowania zewnętrznego.
  Tytuł angielski: New immune suppressants: topical immunomodulatory agents.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Sułowiczut. Władysław, Pączek Leszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.907-911, bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autoimmunologiczne choroby skóry wymagają przewlekłego leczenia przeciwzapalnego. Takrolimus w maści (Protopic), bloker kalcyneuryny jest pierwszym od ponad 50-ciu lat niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym do stosowania zewnętrznego. Pimekrolimus (ASM 981) nowszy bloker kalcyneuryny wynaleziony do leczenia atopowego zapalenia skóry cechuje zmieniona przezskórna penetracja przy takim samym mechanizmie działania. W artykule opisano ich budowę i mechanizm działania immunosupresyjnego oraz skuteczność stosowania w atopowym zapaleniu i innych chorobach zaplnych skóry. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo leczenia doustnego i miejscowego, stopień wchłaniania przez skórę zdrową i uszkodzoną, skuteczność w porównaniu do leków steroidowych oraz wybór dawki, koszty i perspektywy szerokiego stosowania tych preparatów w dermatologii.

  Streszczenie angielskie: Chronic antiinflammatory treatment is required in autoimmunologic dermatoses. Tacrolimus ointment (Protopic) an inhibitor of calcineurin, is the first topical nonsteroidal immunosuppressant for the last 50 years. Pimecrolimus (ASM 981), a newer calcineurin inhibitor developed for atopic dermatitis treatment has the same mode of action and altered skin penetration profile as takrolimus. Their structure, mechanism of immunosuppressive action, efficacy and safety in atopic dermatitis and other inflammatory dermatides was described in this article. The attention was paid to systemic and in topical treatment, their intact and injured skin penetration profile, optimal doses, costs and perspectives of broad use of these drugs in dermatology were described.


  15/17

  Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
  Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Sułowicz Władysław, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.175-178, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stosowanie leków immunosupresyjnych, niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji przeszczepionego serca, wpływa na występowanie licznych powikłań, limitujących odległe przeżycie pacjentów po transplantacji. W niniejszej pracy omówiono najważniejsze i najczęstsze pozasercowe powikłania odległe, występujące u chorych po ortotopowym przeszczepie serca.

  Streszczenie angielskie: Long-term immunosupressive therapy used after heart transplantation contribute to the development of many complications that limit the long-term survival. In our paper we described the most frequent and important non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.


  16/17

  Tytuł oryginału: Powikłania nefrologiczne u kobiet w okresie ciąży i połogu : praca doktorska
  Autorzy: Lenart Katarzyna, Sułowicz Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibliogr. 233 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20639

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  17/17

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby u chorych z niewydolnością nerek leczonych dializami
  Autorzy: Ignacak Ewa, Przepiórkowska Bernadeta, Sułowicz Władysław
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.37-43, bibliogr. 69 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: