Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUŁKO
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Effects of occupational exposure to a mixture of solvents on the inner ear: a field study.
Autorzy: Sułkowski Wiesław J., Kowalska Sylwia, Matyja Wojciech, Guzek Wojciech, Wesołowski Wiktor, Szymczak Wiesław, Kostrzewski Przemysław
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.247-256, il., tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Some clinical and laboratory studies that industrial solvents such as toluene, styrene, xylene, trichloroethylene and carbon disulfide or their mixtures may affect the inner ear, although the mechanism of this process is still not well understood. The aim of this investigation was to assess the incidence of hearing and vestibular disorders (using modern audiological and vestibular tests) in 61 workers exposed to a mixture solvents at the production of paints and varnishes; the control group included 40 age-matched non-exposed subjects. Environmental and biological monitoring revealed that the most significant exposure can be attributed to the following mixture constituents: ethylbenzene, xylene and trimethylbenzene isomers such as pseudocumene, mesitylene and hemimellitene. Electronystagmographic examinations showed the symptoms of vestibular dysfunction, as well as the decreased duration, amplitude and slow phase angular velocity of induced nystagmus in 47.5 p.c. of the subjects exposed versus 5 p.c. of controls. This was accompanied by sensorineural high frequency hearing loss, identified by means of pure tone audiometry in 42 p.c. of those exposed versus 5 p.v. controls, and reduced amplitudes of transiently evoked and distoration-product otoacoustic emissions. The findings closely correspond with the rate total exposure to the solvent mixture. A possible mechanism responsible for ototoxicity of solvents is discussed.


  2/11

  Tytuł oryginału: Włókniak chrzęstno-śluzowaty (fibroma chondromyxoides) - opis przebiegu leczenia dwojga dzieci.
  Tytuł angielski: Fibroma chondromyxoides in two children - a case report.
  Autorzy: Sułko Jerzy, Lejman Tadeusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.447-451, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W polskim pismiennictwie ortopedycznym opublikowano wyniki leczenia 2 dzieci z włókniakiem chrzęstnośluzowatym, dlatego postanowiliśmy przedstawić przebieg leczenia u dwojga obserwowanych przez nas dzieci. Jedno z nich, 13-letni chłopiec, został skierowany z powodu wznowy guza w obrębie I kości śródstopia i części miękkich po przeprowadzonym 3 lata wcześniej, poza naszym oddziałem, wyłyżeczkowaniu i wypełnieniu guza przeszczepami kostnymi. Zmianę usunięto i wprowadzono własne przeszczepy kostne. Uzyskano wygojenie i brak wznowy w 7-letnim okresie obserwacji. U drugiego 9-letniego dziecka guz zlokalizowany był w obrębie paliczka podstawowego palucha. W czasie zabiegu operacyjnego wyłyżeczkowania zmiany i wypełnienia przeszczepami własnymi z kości piszczelowej doszło do przeszczepu komórek guza w miejscu pobrania przeszczepu. Po 2 latach doszło do wznowy guza, dlatego podczas reoperacji wycięto paliczek w całości i zastąpiono go przeszczepem własnej strzałki. Ognisko zmiany w piszczeli także usunięto. Obecnie w czasie 2,5-letniej obserwacji guz w obrębie palucha i piszczeli jest wygojony.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of treatment of 2 cases of fibroma chondromyxoides in children. In Polish orthopaedic literature only 2 other cases have been presented. The first case - a 13-year-old boy - was refered to our centre because of a recurrent tumour in the 1st metatarsal bone and surrounding soft tissues. The boy had received treatment 3 years earlier outside our centre, where curettage of the tumour was performed. The bone cavity was then filled with bone grafts. The tumour was removed again and autogenous bone grafts were applied. On follow-up 7 tears after surgery no recurrence was noted, along with full remodelling of the bone grafts. The second case was a 9-year-old child. The tumour was localised in the proximal phalanx of the thumb. During curettage and application of autogenous bone grafts for the tibia, transplantation of the tumour site occurred to the donor site. Two years after surgery tumour recurrence was obserwed. A re-operation was performed, with complete resection of the basal phalanx, with a fibular graft implantation. The tumour in the tibia was also removed. Two and a half years after surgery both tumour sites remain free of signs of recurrence.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zawodowe uszkodzenie słuchu: nowe zasady orzecznicze.
  Tytuł angielski: Occupational hearing loss: new principles of certification.
  Autorzy: Guzek Wojciech J., Sułkowski Wiesław J.
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.387-390, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem należy, obok głuchoty starczej, do najczęstszych przyczyn zaburzenia czynności ucha wewnętrznego w populacji dorosłych. Autorzy krótko przedstawiają podstawowe informacje epidemiologiczne, diagnostyczne i orzecznicze, dotyczące tego zagadnienia. Najwięcej uwagi poświęcono nowym aktom prawnym, które w znacznej mierze zmieniaja dotychczasowy tryb postępowania orzeczniczego w tym zakresie. Autorzy wskazują na dostosowanie definicji choroby zawodowej narządu słuchu oraz nowych zasad o jej orzekaniu do uregulowań prawnych, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.


  4/11

  Tytuł oryginału: Życie i działalność doktora Mikołaja Witczaka [1857-1918].
  Tytuł angielski: Doctor Mikolaj Witczak's life and activities [1857-1918].
  Autorzy: Marcol Wiesław, Lewin-Kowalik Joanna, Granek Arkadiusz, Sułkowski Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.271-272, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Witczak
 • Mikołaj 1857-1918

  Streszczenie polskie: Praca ta przybliża sylwetkę doktora Mikołaja Witczaka (1857-1918). Opisuje również historię uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdroju, jednego z najznamienitszych kurortów europejskich końca XIX wieku.


  5/11

  Tytuł oryginału: Zawodowe uszkodzenie słuchu: nowe możliwości diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Occupational hearing loss: new diagnostic opportunities.
  Autorzy: Sułkowski Wiesław J., Guzek Wojciech J., Kowalska Sylwia, Matyja Wojciech, Sward-Matyja Małgorzata
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.457-459, bibliogr. 11 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem wciąż stanowi w Polsce - z uwagi na wysokie wskaźniki zapadalności - poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Stwarza to potrzebę, oprócz nasilenia skutecznych działań prewencyjnych, przestrzeganie ujednoliconych procedur diagnostycznych i orzeczniczych. Autorzy przypominają te preocedury oraz przedstawiają zastosowanie obiektywnych metod badania słuchu w postępowaniu diagnostycznym (audiometria impedancyjna, pomiar słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, rejestraacja otoemisji akustycznej). Znaczenie tych metod nabiera szczególnej wartości w związku z częstymi próbami agrawacji i symulacji, podejmowanymi przez osoby ubiegające się o rozpoznanie zawodowego uszkodzenia słuchu, które jak wiadomo pociąga za sobą określone świadczenia pieniężne.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ośrodek diagnostyki i leczenia szumów usznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - pierwsze doświadczenia.
  Tytuł angielski: Tinnitus center at the Nofer Institute of Occupational Medicine -first experience.
  Autorzy: Guzek Wojciech J., Sułkowski Wiesław J., Kowalska Sylwia, Makowska Zofia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.461-464, bibliogr. 19 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych, spośród niemal 150 osób, skierowanych do Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Szumów Usznych w 2001 r., przeprowadzono badania, które obejmowały ujednolicony wywiad kwestionariuszowy, testy psychologiczne oraz kompleksowaą ocenę audiologiczną. Postępowanie daignostyczne zakończono u 52 chorych (23 kobiety, 29 mężczyzn, przeciętny wiek 53 lata). U 5 osób stwierdzono niedosłuch typu przewodzeniowego; u chorych tych rozpoznano przewlekłe zapalenie trąbek słuchowych lub otosklerozę, co stało się przyczyną ich wykluczenia z dalszych badań. W grupie pozostałych 47 chorych u 26 stwierdzono prawidłowy prób słuchu, natomiast u 21 osób wykazano jedno- lub obustronyy czuciowo-nerwowy ubytek słuchu. Nadwrażliwość na dźwięki potwierdzono u 16 chorych. Pomiary słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu wykazały u 7 osób asymetrię latencji fali V, co zadecydowało o wykonaniu tomografii komputerowej lub tomografii rezonansu magnetycznego. W żadnym z tych przypadków nie potwierdzono podejrzenia procesu nowotworowego (nerwiak n. VIII, guz kąta mostowo-móżdżkowego). Wstępna ocena skuteczności leczenia subiektywnych szumów usznych metodą habituacji pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 1. Zastosowanei aparatów słuchowych jest przyczyną natychmiastowej subiektywnej poprawy słuchu oraz lepszej tolerancji szumu usznego. 2. Systematyczne, codzienne, wielogodzinne stosowanie generatorów szumu zwiększa tolerancję na własny szum uszny i poprawia stan psychiczny chorych, a także łagodzi stopień nadwrażliwości na dźwięki. 3. Korzystne wyniki leczenia szumu metodą habituacji według Jastreboffa zależą od przekazania chorym wyczerpującej informacji co do przyczyn i mechanizmu powstawania szumu. 4. Stwierdzenie braku dowodów na obecność nowotworu zlokalizowanego w obszarze czaszki jest czynnikiem uspokajającym chorego; stwarza też dobry punkt wyjścia do leczenia prowadzonego metodą habituacji.


  7/11

  Tytuł oryginału: NoiseChem: an European Commission research project on the effects of exposure to noise and industrial chemicals on hearing and balance.
  Autorzy: Prasher Deepak, Morata Thais, Campo Pierre, Fechter Lawrence, Johnson Ann-Christin, Lund Soren Peter, Pawlas Krystyna, Starck Jukka, Sułkowski Wiesław, Śliwińska-Kowalska Mariola
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.5-11, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Exposure to multiple physical and chemical agents is common in occupational environments but workplace hazards and occupational safety critieria for combined exposures are lacking. NoiseCHem is an European Commision research project examining the effects of exposure to noise and chemicals on hearing and balance. Partners in Sweden, Finland, France, Denmark, UK and Poland with expert guidance from partners in the USA will examine workrers and study the mechanisms of action in animals to determine the levels of risk associated with joint exposure to noise and solvents. This paper biriefly outlines the project details.


  8/11

  Tytuł oryginału: Leczenie torbieli tętniakowatych kości.
  Tytuł angielski: Treatment of aneurysmal bone cyst.
  Autorzy: Lejman Tadeusz, Sułko Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.593-597, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie 1988-2000 autorzy leczyli operacyjnie 16 dzieci z torbielami tętniakowatymi kości. Ich wiek w chwili wystąpienia pierwszych objawów wahał się od 5 do 15 lat (średnia 11,3 lat), zaś okres obserwcaji po zabiegu operacyjnym wyniósł od 6 m-cy do 10 lat (średnia 3,9 lat). Zgodnie z podziałem Capanna 12 torbieli miało charakter agresywny i 5 aktywny. U 12 dzieci po wycięciu okienka z warstwy korowej usuwano charakterystyczną wyściółkę torbieli, łyżeczkowano jej ściany oraz wypełniano przeszczepami: u 3 dzieci - własnymi, u 2 - własnymi zmieszanymi z mrożonymi oraz u 7 - tylko mrożonymi. Dwie torbiele zlokalizowane w obrębie strzałki wycięto en block, torbiel zlokalizowaną powierzchniowo w obrębie kości ramiennej tylko wycięto, zaś torbiel łopatki leczono radioterapią. Po tym leczeniu u 15 dzieci doszło do wygojenia torbieli; u 1 dziecka konieczna była reoperacja, po której również doszło do wygojenia.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of surgical treatment of 16 cases of aneurysmal bone cyst between 1998 and 2000. Age of patients at the onset of symptoms ranged from 5 to 15 years (average 11.3 years). In 12 cases the cysts were aggresive, and in 5 cases they were active (according to the capanne classification). In 12 cases the characteristic lining of the cyst was removed, curettage was performed and bone grafts were inserted into the bone cavity. In 3 cases autografts were used, in 2 cases both allografts and autografts were used, and in 7 cases only allografts were applied. Two cysts of the fibula were removed en-bloc, a cyst located in the scapule was treated with radiotherapy. In 15 cases the cyst was successfully managed surgically. While in 1 case a revision procedure was performed.


  9/11

  Tytuł oryginału: Synthesis and pharmacological properties of sulfur derivatives of indane-1,3-dione.
  Autorzy: Mitka Katarzyna, Kowalski Piotr, Sułko Jerzy, Woźniak Marian, Kloc Jowita, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.387-393, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Synthesis of sulfur derivatives of indane-1,3-dione, VIIb-c, VIIIa-b, IX and X is described. Results of a preliminary pharmacological screening of six compounds [VIIb, VIII, VIIIb, IX, X and XI]are presented.


  10/11

  Tytuł oryginału: Lead stimulates the glutathione system in selective regions of rat brain.
  Autorzy: Strużyńska Lidia, Sułkowski Grzegorz, Lenkiewicz Aleksandra, Rafałowska Urszula
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.203-209, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Lead (Pb) is a highly neurotoxic agent that causes functional and structural abnormalities in the brain. Glutathione (GSH) is a main molecule involved in the protection mechanisms against Pb itself and against reactive oxygen species generated by the metal. This study was carried out to investigate the effect of Pb on the glutathione system in several regions of adult rat brain. In the model of Pb toxicity, adult Wistar rats were exposed to 25 mg of lead acetate/kg b.w. for 3 days. Glutathione and the related enzymes i.e. ç-glutamylcysteine synthetase (ç-GCS), glutathione reductase (GR) and glutathione S-transferases (GSTs) were examined in the hippocampus, cerebellum and forebrain. In the cystolic fraction the concentration of total GSH and the activity of GR increased only in the cerebellum of Pb-exposed rats. Higher increases of both parameters were observed in mitochondrial fraction obtained from the cerebellum and hippocampus. The activity of cystolic enzyme - ç-GCS was enhanced only in the forebrain. Regarding cytosolic GSTs, changes in the activity together with enhanced relative density of enzyme protein were found in the cerebellum and hippocampus. Generally, activation of the glutathione system observed shortly after Pb treatment suggests the protective response of the brain in toxic insult. Regional differences in the pattern of these changes may coincide with different susceptibility to Pb. Present results suggest also that mitochondrial mechanisms might account for lead toxicity.


  11/11

  Tytuł oryginału: Pediatria ilustrowana.
  Autorzy: Sułko Jerzy, Michno Piotr
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.137-139, il.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: