Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STUDNIAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Rola technik obrazowych w wykrywaniu wczesnych postaci raka piersi.
Tytuł angielski: A role of diagnostic imaging in early breast cancer diagnosis.
Autorzy: Studniarek Michał, Bianek-Bodzak Agnieszka
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.76, 78-80, bibliogr. 20 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na tle danych epidemiologicznych autorzy omawiają współczesne możliwości wczesnego wykrywania raka piersi. Skuteczność leczenia zależy w dużym stopniu od zaawansowania nowotworu, stąd poszukiwania metod pozwalających na rozpoznanie raka w okresie przedklinicznym oraz opracowywanie nowych zasad interpretacji obrazów uzyskiwanych w powszechnie stosowanych i dostępnych technikach. Ok. 60 proc. bezobjawowych raków piersi wykazuje subtelne lub wyłącznie pośrednie objawy w obrazie mammograficznym. Zróżnicowana radiologiczna budowa prawidłowego gruczołu sutkowego stanowi dodatkowe wyzwanie. Konwencjonalna mammografia uzupełniona ultrasonografią i BACC stanowi ciągle najskuteczniejsze narzędzie w wykrywaniu wczesnych postaci raka. Cyfrowa mammografia jest techniką o potencjalnie dużych możliwościach, ale brak jest ciągle przekonywujących danych o jej skuteczności diagnostycznej. W Stanach Zjednoczonych są szeroko zakrojone, wieloośrodkowe porównawcze badania tego zagadnienia. Mammoscyntygrafia, mammografia magnetyczno-rezonansowa i FDG-PET są doskonałymi metodami rozstrzygania wątpliwości diagnostycznych. Pozwalają z bardzo wysoką pewnością na wykluczenie obecności nowotworu złośliwego. Limfoscyntygrafia odgrywa dużą rolę w lokalizacji węzła wartowniczego, co pozwala wybrać właściwą strategię leczenia. W ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej najbardziej obiecującą metodą wydaje się być FDG-PET, ponieważ obok wysokiej swoistości obrazu i ogniska pierwotnego ...

  Streszczenie angielskie: In the light epidemiological data the role of early breast cancer diagnosis is discussed. Succesful treatment depends on stage of the tumor, thus many studies are conducted in order to find a good diagnostic method in preclinical stage and to elaborate a new diagnostic criteria for the most popular ones. Carcinoma ductale in situ is diagnosed in 20 p.c. of clinicaly asymptomatic cases. About 60 p.c. of them present very subtle or even indirect mammographic signs, thus additional projections, magnified images and multiple biopsies are needed to confirm the diagnosis. Despite the high sensitivity, reaching in some studies 92 p.c. there are still 8-25 p.c. of false negative results. Variable anatomic structure of normal breast is an additional hard circumstance in the mater. Neverthless conventional mammography (film mammography) applied with ultrasonography and FNAB is still the best method in early breast cancer diagnosis. Digital mammography a method of potentially great diagnostic possibilities, is now under investigation. There are some big comparative multicenter trials being now performed in United States. Mammoscintigraphy, magnetic resonance mammography and FDG-PET are well known methods when some diagnostic problems are to be solved. Malignant breast tumours present strong enhancement immediately after i.v. injection of Gd-DTPA and quite fast diminution of contrast medium concentration. Benign tumours are characterised by the different timeconcentration curve ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Bilio-pancreatic anomalies obscured with MRCP.
  Autorzy: Bobek-Billewicz Barbara, Gorycki Tomasz, Studniarek Michał, Szurowska Edyta
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.47-51, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this article the authors discuss whether or not diagnostic potential of MR cholangiopancreatography is strong enough to replace direct cholangiography in all cases. The pre- surgery analysis of a variety of pancreato-biliary disorders diagnosed using MRCP images is presented with the emphasising the importance of source images. Six cases of pancreato-biliary disorders are presented in which MRCP indicated the place of ductal stenosis as well as the morphologic variants or ductal uninspected shape which is critical for surgery or planned drainage. Coronal and axial MRCP source and MIP images were obtained with 0,5T Gyroscan NT. Anomalies of the biliary or pancreatic ducts included two cases of choledochal cystic dilatation; two cases of aberrant biliary ducts, one case of gallbladder duct variant and a case of an additional pancreatic duct. In 3 out of 6 cases, the MRCP source images produced using the complementary method supplied more complete information concerning ductal junctions than teh MIP images. Whereas in 3 out of 6 cases, both kinds of images were equally reliable. In 4 out of 6 cases, endoscopy was performed, an din 2 cases ERCP images were not diagnostic for ductal anatomy. However, full delineation of biliary and pancreatic ducts was complete in all MRCP images. MRCP within source images and maximum intensity projections show particular promise for the assessment of pancreatobiliary anomalies in order to reduce the number of higher-risk endoscopic interventions. The technique should be the method ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie termoablacji w leczeniu nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Radiofrequency thermoablation in the treatment of inoperable liver malignancies - preliminary report.
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał, Śledziński Zbigniew, Adamonis Walenty, Olędzki Marcin, Witczak-Malinowska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.858-868, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była wstępna ocena skuteczności termoablacji zmian nowotworowych w wątrobie. Materiał i metodyka. Od 12 kwietnia do 4 czerwca 2001 r. za pomocą termoablacji leczono 10 pacjentów. Wskazaniem leczenia były nieoperacyjne zmiany w obrębie miąższu wątroby (przerzutowe - 7, carcinoma hepatocelullare - 3). Podjęto próbę przezskórnego zniszczenia 21 ognisk nowotworowych za pomocą 29 aplikacji prądu wysokiej częstotliwości. Pojedyncza aplikacja trwała 12-15 min., cały zabieg 20-80 min. Proces był monitorowany za pomocą usg. Używano aparatury CoolTip firmy Radionics. Zasięg termoablacji potwierdzany był badaniem MRI w dniu zabiegu, a następnie KT po 2 tyg. Wyniki. Wg wstępnej oceny usg i kontrolnej MRI zniszczono całkowicie wszystkie zmiany o średnicy do 5 cm. Największy rozmiar zniszczonej tkanki miał 12x7x7 cm (po 4-krotnej aplikacji). Nie obserwowano powikłań śródoperacyjnych. Podstawową skargą po zabiegu był bół oraz gorączka. Chorzy w większości byli wypisywani ze szpitala w 2 dobie pooperacyjnej. Wniosek. Termoablacja nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie wydaje sie być obiecująca i bezpieczną metodą leczenia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study to evaluate preliminary RFTA results in case of malignant hepatic tumors. Material and methods. During the period between April 12, 2001 and June 4, 2001 ten patients were treated by means of RFTA. In 7 patients the reason for ablation, included secondary lesions and in 3- HCC. Percutaneous ablation of 21 foci during 29 RF current applications was performed. A single application took 12-15 minutes, while teh entire ablation - 20-80 minutes. The procedure was observed by means of an ultrasound. Radionics (Burlington, Massachusetts, USA) CoolTip equipment was used in all cases. The ablation perimeter was controlled by MRI, immediately after the procedure, followed by CT after weeks. Results. Tissue destruction of all lesions up to 5 cm in diameter was documented by ultrasound and MRI. The largest tumor tissue destruction had the size of 12x7x7 cm (after 4RF applications). No intraoperative complications were observed. The main postoperative problem included, pain and mild fever. Conclusion. Radiofrequency thermoablation seems to be a safe and promising method in the treatment of inoperable liver neoplasms.


  4/6

  Tytuł oryginału: Termoablacja wątroby wieprzowej - interpretacja zmian obrazu radiologicznego spowodowanych martwicą termiczną.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of the porcine liver - interpretation of radiological image modifications due to tissue thermal necrosis.
  Autorzy: Retkowski Mariusz, Studniarek Dominika, Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Background: The objective of the study was to verify the hypothesis that the radiographic findings of the liver after thermoablation with high-frequency current are caused by the increase of the physical density of the tissue. Material/Methods: A phantom experiment was performed using the fresh porcine liver. The changes of the relative density, absolute density and volume of the denaturated liver were assessed, the thermoablation was performed under US control with following macroscopic assessment, CT and MR examinations. Results/Conclusions: The mean relative density was 1.127 g/cm**3 and 1.19 g/cm**3 before and after thermocoagulation, respectively. An increase of the relative density of 23 HU and reduction of the volume of mean 40 p.c. were observed. The reduction of the volume was caused mainly by the loss of water displaed during the retraction of the coagulated tissue. In the US and MR examinations the findings were found compatible with validated model of physical changes.


  5/6

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia naczyń pachowych będące następstwem obrażeń stawu ramiennego.
  Tytuł angielski: Axillary vessels lesions resulting from humeral joint injuries.
  Autorzy: Kędra Ryszard, Pelzer Michał, Studniarek Paweł, Kaczyński Jarosław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.27-29, tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadki uszkodenia tętnicy pachowej będące następstwem urazów stawu ramiennego. Najczęstszą przyczyną niedokrwienia kończyny było odwarstwienie błony wewnętrznej tętnicy spowodowane przednim zwichnięciem stawu ramiennego. Tylko u jednego pacjenta uzyskano zły wynik leczenia, co było spowodowane zbyt długim okresem niedokrwienia kończyny. Stwierdzono, że decyzja o leczeniu operacyjnym powinna być podjęta jak najszybciej.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rezonansu magnetycznego i spiralnej tomografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń odpływu moczu : praca doktorska
  Autorzy: Zielonko Joanna, Studniarek Michał (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: