Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRZYŻEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ropnie mózgu i ich następstwa u noworodków.
Tytuł angielski: Brain abscess and its sequelae in neonates.
Autorzy: Perdzyńska Anna, Strzyżewski Krzysztof
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.209-214, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ropnie móżgu są rzadkim schorzeniem wieku noworodkowego. Powstają głównie jako następstwo zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy. Celem pracy jest przedstawienie sposobów leczenia ograniczających uszkodzenia strukturalne oun spowodowane ropniami mózgu i ich następstwami. Trzy noworodki leczono w latach 1.1.2000 - 31.12.2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i Klinice Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii AM w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Rozpoznanie ropni mózgu i wodogłowia wielojamowego postawiono na podstawie przezciemieniowych badań usg, weryfikowanych w dwóch przypadkach przy pomocy KT. Leczenie polegało na ewakuacji zawartości ropnia drenażem zewnętrznym i punkcjami przeciemieniowymi i celowanej antybiotykoterapii. Wodogłowie wielojamowe przekształcano w jednojamowe endoskopem, a następnie drenowano pojedynczym układem zastawkowym. U wszystkich dzieci uzyskano stabilizację ciśnienia wewną rzczaszkowego. Wszystkei dzieci są w średnim stopniu opóźnione w rozwoju psychoruchowym, dwoje miało napady padaczkowe. Przyjęte metody leczenia ropni móżgu są skuteczne w leczeniu procesu zapalengo oun in ograniczeniu uszkodzeń oun. Stanowią wstęp do wieloetapowej rewalidacji tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Brain abscess is an uncommon condition in neonates. The most frequent cause is menngitis and sepsis. Clinical diagnosis in our neonates was delayed because of noncharacteristic initiating symptoms. The correct diagnosis of brain abscess and its sequelae in three neonates was based upon transfontanelle USG and CT scan. The management consisted of abscess contents evacuation by transfontanelle punction or external drainage and antibiotics. Preliminary results of USG guided neuroendoscopy in the conversion of postinflammatory multiloculated to uniloculated hydrocephalus in two children were also presented. All of our children present with moderate developmental delay, two of them have epilepsy. Presented methods of management are effective in the treatment of brain absceses and limitation of structural lesions of CNS in neonates.


  2/6

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zaawansowanych skolioz wrodzonych metodą C-D.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of advanced congenital scoliosis with CD instrumentation.
  Autorzy: Pucher Andrzej, Nowicki Jan, Ruszkowski Krzysztof, Strzyżewski Wojciech, Kaczmarek Wiesław
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego u 15 chorych ze skoliozą wrodzoną wykonując spondylodezę z zastosowaniem instrumentarium C-D. Najczęstszą przyczyną pojawienia się i progresji skoliozy wrodzonej były postacie mieszane wad wrodzonych kręgosłupa (podział wg McMastera). Wskazaniem do leczenia operacyjnego była progresja skrzywienia i narastające deformacje tułowia i klatki piersiowej, szczególnie widoczne w okresie przyspieszenia wzrostu w wieku dojrzewania. Wiek chorych w czasie operacji wahał się od 10,3 do 16 lat (średnia 13,8 lat). Okres obserwacji po operacji wynosił od 2 do 8 lat (średnia 4 lata). Uzyskana śródoperacyjnie korekcja skrzywienia wahała się od 0 do 60 proc. (średnia 32 proc.). W okresie obserwacji po operacji utrata korekcji wynosiła od 0 do maksymalnie 3 proc. Na poprawę sylwetki, którą uzyskaliśmy u wszystkich chorych, składała się korekcja skrzywienia, korekcja hyperkifozy piersiowej i zmniejszenie dekompensacji tułowia. Jedynymi powikłaniami po operacji były przejściowe objawy neurologiczne kończyn dolnych u 2 chorych. Przedoperacyjne badanie MR kręgosłupa umożliwia wykrycie wad wrodzonych w kanale kręgowym, które są przeciwwskazaniem do korekcji skoliozy wrodzone z użyciem implantów kręgosłupa.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of surgical treatment of 15 cases of congenital scoliosis with CD instrumentation. Progression of the deformity was most often seen in cases with combined deformities (accoridng to the McMaster classification). Indications for surgical treatment were progression of the curvature and trunk and thorax deformity progression, particularly during the growth spurt. The age at the time of surgery ranged from 10.3 to 16 years (average: 13.8 years). Follow-up period ranged from 2 to 8 years (average: 4 years). Intraoperative deformity correction ranged from 0 to 60 p.c. (average 32 p.c.). Loss of correction during follow up ranged from 0 to 3 p.c. The overall silhouette improvement was a result of correction of the spine curvature, correction of thoracic hyperkiphosis and a decrease of trunk decompensation. The only complications noted were 3 cases of transient neurological symptoms from the lower extremities. Preoperative MRI allows detection of congenital deformities of the spinal canal, a contraindication for surgical correction of the deformity with spinal implants.


  3/6

  Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarki środowiskowej nad dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową i jego rodziną : przewodnik dla pielęgniarek środowiskowych
  Opracowanie edytorskie: Orkiszewski Marek (red.), Strzyżewski Krzysztof (red.).
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM im. Ludwika Rydygiera 2002, 103 s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • neurologia


  4/6

  Tytuł oryginału: Złamanie przeciążeniowe szyjki kości udowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Fatigue fracture of the femoral neck - a case report.
  Autorzy: Kałowski Kamil, Strzyżewski Wojciech, Pucher Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.551-554, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przeciążeniowego złamania szyjki kości udowej u 37-letniej kobiety. Leczenie operacyjne - repozycja i zespolenie odłamów trzema śrubami - dało bardzo dobry wynik.


  5/6

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe torbiele pajęczynówki u dzieci - przegląd metod leczenia.
  Tytuł angielski: Supratentorial arachnoidal cysts in children - review of surgery.
  Autorzy: Strzyżewski Krzysztof, Jarmusz Krzysztof, Nowakowska Katarzyna, Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.36-42, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1982-2001 leczono układami zastawkowymi, usunięciem ściany torbieli i fenestracją torbieli drogą kraniotomii i neuroendoskopową fenestracją torbieli dwadzieścia dwoje dzieci z torbielami nadnamiotowymi pajęczynówki, pochodzenia wrodzoengo i pourazowego. W okresie 6 miesięcy do 20 lat od zabiegu każdą z metod poddano ocenie skuteczności biorąc pod uwagę zmianę wielkości torbieli, zachowanie się objawów neurologicznych, rozwój dzieci, liczbę i rodzaj powikłań.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie endoprotezy stawu biodrowego w leczeniu złamań przezkrętarzowych u osób starszych
  Autorzy: Strzyżewski Wojciech, Pucher Andrzej, Kałowski Kamil, Kęsa Przemysław
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.87-88, il., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: