Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRZYŻEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i uwarunkowania psychologiczne zaparć nawykowych u dzieci.
Tytuł angielski: Clinical and psychosocial conditions of habitual constipation in children.
Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian, Strzyżewska Renata
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.135-143, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka grupy dzieci z zapraciami nawykowymi, analiza uwarunkowań klinicznych i pscyhospołecznych. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 dzieci: 26 chłopców i 34 dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat, objętych opieką Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Chorób Metabolicznych oraz poradni gastroenterologicznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, z powodu zaparć nawykowych. Okres obserwacji wynosił 2,5 - 3,5 roku. Potwierdzono rolę uwarunkowań psychospołecznych oraz konieczność współpracy zespołu specjalistów (lekarza, pscyhologa, dietetyka, rehabilitanta) w efektywności terapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of 60 children (26 boys and 34 girls) aged 3 to 18 years with habitual constipation, treated at the Gastroenterology and Outpatient Departments of the Institute of Pediatrics between 1995 and 1999. The observation period was 2.5 - 3.5 years during whith the patient's clinical and psychosocial conditions were analyzed. The importance of psychosocial conditions and the necessity of co-operation with dietician, psychiatrist, psychologist and pediatrician in effectivity of therapy were confirmed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Przypadek zakrzepicy zatok żylnych mózgu u młodej kobiety.
  Tytuł angielski: Cerebral venous sinus thrombosis: a young woman case study.
  Autorzy: Strzyżewska-Lubos Larysa, Wajgt Andrzej, Wolwender Katarzyna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.993-999, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakrzepica zatok żylnych mózgu jest jedną z najrzadziej rozpoznawanych chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ta cechuje się gwałtownym przebiegiem i wysoką śmiertelnością. W etiologii tego schorzenia szczególną rolę odgrywają zaburzenia układu krzepnięcia, urazy i stany zapalne w obrębie głowy. Autorzy przedstawiają przypadek masywnej zakrzepicy zatok żylnych mózgu u młodej kobiety, u której nie stwierdzono żadnych czynników ryzyka wystąpienia tej choroby. U pacjentki w ciągu kilku godzin rozwinęło się porażenie lewostronne z pełną afazją a następnie zaburzenia świadomości, drgawki i niewydolność oddechowa. Rozpoznanie oparto na obrazie klinicznycm i wynikach badań obrazowcyh (CT, MRI, i angio-MRI). Wdrożono intensywne leczenie trombolityczne i fibrynolityczne, przeciwobrzękowe i antybiotyki, uzyskując stopniowe ustąpienie objawów. Przedstawiany przypadek wydaje się podkreślać konieczność wczesnego rozpoznawania i leczenia zakrzepicy zatok żylnych mózgu.

  stosując format: