Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRZAŁKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Technika "vessel first" w technicznie trudnej splenektomii laparoskopowej.
Tytuł angielski: "Vessel first" technique during a technically difficult laparoscopic splenectomy.
Autorzy: Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Krzywoń Jerzy, Biesiada Zbigniew, Budzyński Piotr, Strzałka Marcin
Opracowanie edytorskie: Dzielicki Józef (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.789-798, bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń z zastosowaniem techniki laparoskopowej splenektomi metodą "vessel first" również w przypadkach znacznego powiększenia śledziony i trudnych warunków anatomicznych. Materiał i metodyka . Od 1998 do 2000 r. wykonano 35 splenektomii laparoskopowych. Wśród chorych wyróżniono 2 grupy: grupę A - 27 chorzy z niepowiekszoną śledzioną oraz grupę B - 8 chorych, u których splenektomia została oceniona jako technicznie trudna (mikrosferocytoza - 3, chłoniak - 3, osteomyelofibrosis - 1, pourazowe pęknięcie - 1). Wyniki średni czas operacji oraz hospitalizacji był dłuższy w grupie B, podobnie jak większa liczba konwersji. Nie odnotowano zgonów. U jednej chorej z grupy A doszło do wytworzenia ropnia podprzeponowego. W pozostałych przypadkach przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Wnioski. Zastosowanie metody "vessel first", mimo iż jest ona trudniejsza technicznie, umożliwia poszerzenie wskazań również o przypadki ze znaczną splenomegalią lub nietypowe.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the laparoscopic splenectomy in cases of massively enlarged spleens or particularly difficult situations in the operating field. Material and methods. During the period between 1998-2000 we performed 35 laparoscopic splenectomies. Patients were divided into two groups. Group A - comprised 27 patients with normal size spleens, while group B - 8 patients following splenectomy due to other indications assessed by the operator as technically difficult (microspherocytosis - 3, lymphomas - 3, ostemyelofibrosis - 1 and 1 delayed traumatic rupture). Results. Teh mean surgical period and hospitalization time were longer in group B. Conversions were more frequent in group B. There was no mortality. One group A patinet developed a subphrenic abscess. In remaining cases the postoperative course proved uneventful. Conclusions. The usse of the "vessel first" technique even though more technically demanding enables to include laparoscopic splenectomy, atypical cases or those with massively enlarged spleens.


  2/6

  Tytuł oryginału: Distribution of hepatitis C virus RNA in whole blood of patients with HCV infection and HBV-HCV coinfection.
  Autorzy: Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Mazur Włodzimierz, Bednarek Ilona, Strzałka Barbara, Jurzak Magdalena, Laskowska-Lepiarczyk Ewa, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR125-CR130, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Although HCV and HBV are essentially hepatotropic, several lines of evidence suggest that these viruses can infect other cells, also PBMC in most patients with chronic HCV. Material/Methods: The presence of HBV DNA and HCV-RNA was determined by a polymerase chain reaction (multiplex PCR and RT-PCR -nested PCR) in a group of patients with chronic liver disease. HCV-RNA was investigated in serum, plasma and peripheral blood mononculear cells (PBMC) while HBV-DNA only in serum or plasma. Results: Among 374 patients tested, HCB-RNA was detected in the venous blood of 208 patients; HCV RNA alone was detected in 154 patients and 54 patientwere co-infected by HCV and HBV. HBV-DNA was found in 128 of 374 patients, while infection by HBV only was found in 74 patients. It was also shown that in the presence of HBV the replication ability of HCV is lower (p = 0.085, Goodman-Kruskal Gamma = 0.561 and YuleQ = 0.5610). Conclusions: Since coexistence of HBV adn HCV is not a rare cases, diagnostics of hepatitis cannot be limited to detection of one type of the virus only. Nisinterpretation of the virus type that caused the infection may lead to serious complications, especially in those cases when interferone is used for treatment.


  3/6

  Tytuł oryginału: Lichtenstein repair for incarcerated groin hernias.
  Autorzy: Wysocki Andrzej, Poźniczek Marek, Krzywoń Jerzy, Strzałka Marcin
  Źródło: Eur. J. Surg. 2002: 168 (8/9) s.452-454, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate the use of Lichtenstein tension-free repair for incarcerated groin hernias. Design: Prospective consecutive series. Setting: Tertiary academic surgery department, Poland. Subjects: 27 patients whose incarcerated groin hernias were operated on between November 1997 and June 2001. Intervention: Tension-free hernia repair by the Lichtenstein technique. Main outcome measures: Morbidity, recurrence rates and mortality. Results: There were 2 postoperative deaths unrelated to implantation of the mesh (myocardial and cerebral infarction). In 1 patients a subcutaneous fluid collection was noted and was auccessfully treated by evacuation of the fluid. The remaining 24 patients had no complications during follow-up (mean 18 months, range 2-42 months). Conclusion: Monofilament polypropylene mesh can be successfully used not only in elective operations, but also in emergency operations for incarcerated inguinal hernias.


  4/6

  Tytuł oryginału: Operacje laparoskopowe u chorych w wieku podeszłym
  Autorzy: Strzałka Marcin, Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Laparoskopia ze wskazań doraźnych.
  Tytuł angielski: Laparoscopy in abdominal emergencies.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Strzałka Marcin
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.873-876, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy na rolę laparoskopii w leczeniu "ostrego brzucha". Omówiono najczęściej wykonywane zabiegi przedstawiając ich zastosowanie zarówno w odniesieniu do ostrych chirurgicznych schorzeń jamy brzusznej jak i urazów tej okolicy. W oparciu o własne doświadczenie i dane z literatury dokonano analizy wskazań, przeciwwskazań oraz wad i zalet użycia technik minimalnie inwazyjnych u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Up-to-dated concepts about the use of laparoscopy in the "acute abdomen" have been discussed. Most frequently performed procedures in abdominal emergencies and trauma were presented. Indications, contraindications, advantages and drawbacks with regard to own experience and literature were discussed.


  6/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia laparoskopowa.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Strzałka Marcin
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.53-56, 90, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: