Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRZĘP
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Problemy w diagnostyce mięsaków kości wstępnie rozpoznawanych jako myositis ossificans.
Tytuł angielski: Problems in diagnosis of osteosarcoma preemptive as myositis ossificans identyfied.
Autorzy: Strzępek Janusz, Gądek Artur
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1044-1047, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie problemów występujących w rozpoznawaniu mięsaków kości. Opisano przypadki potwierdzające możliwości pomyłek diagnostycznych, zwłaszcza w różnicowaniu z myositis ossificans, na przykładzie trojga pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is presentation of problems in osteosarcom adiagnosis. In 3 cases possibilities of mistakes especially in differentail diagnosis with myositis ossificans are presented.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ditlenek azotu (IV), ditlenek siarki (IV), pył zawieszony, benzo(a)piren i substancje smołowe w powietrzu atmosferycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, suspended particalate matter, benzo(a)pyrene and tar substances in ambient air in Gdańsk. P. 1.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Nowakowska Joanna, Jamrógiewicz Zygmunt, Furman Barbara, Strzęp Elżbieta, Krupieńczyk Janina, Piszczek Michał, Strzemieczny Ryszard, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.265-280, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: