Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRZĄDAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Regulacja ekspresji i funkcji receptorów jądrowych rodziny Nur77 i ich udział w kontrolnych punktach szlaków sygnałowych prowadzących do apoptozy, różnicowania i produkcji hormonów steroidowych.
Tytuł angielski: Regulation of expression and function of Nur77 family of nuclear receptors and their role in the control points of signaling pathways leading to apoptosis, differentiation and synthesis of steroid hormones.
Autorzy: Matuszyk Janusz, Strządała Leon
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.61-80, il., tab., bibliogr. 78 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Receptory jądrowe Nur77, Nurr1, i Nor-1 należą do rodziny Nur77 i do nadrodziny receptorów steroidowo-tyroidowych. Białka te biorą udział w procesach apoptozy tymocytów, różnicowania komórek nerwowych, produkcji hormonów steriodowych. Wpływanie na te procesy w celach terapeutycznych wymaga poznania mechanizmów regulacji ekspresji i funkcji białek rodziny Nur77 i ich roli w różnych szlakach sygnałowych. Ekspresja i funkcja Nur77 jest regulowana na poziomie transkrypcji genu i fosforylacji białka. Białka rodziny Nur77 funkcjonują jako aktywatory transkrypcji w formie monomerów, homodimerów i heterodimerów z receptorami typu X retinoidów. Białka rodziny Nur77 funkcjonują w miejscach krzyżowania się szlaków sygnałowych zależnych od receptorów dla czynników wzrostowych, hormonów, antygenów (receptor komórek T) ze szklanymi sygnałowymi kontrolowanymi przez glikokortykoidy i pochodne witaminy A. W szlaku sygnałowym prowadzącym do apoptozy Nur77 jest eksportowany z jądra do mitochondrium i działa jak białko adaptorowe.

  Streszczenie angielskie: The orphan nuclear receptors Nur77, Nurr1 and Nor-1 are the members of Nur77 family and of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily. These proteins are mediators in signaling pathways leading to apoptosis of thymocytes, neuronal differentiation, synthesis of steroid hormones. Therapeutic intervention in these processes should be preceded by the knowledge of mechanisms of regulation of expression and function of Nur77 family proteins and their role in different signaling pathways. Expression and function of Nur77 is regulated on the levels of transcription of gene and phosphorylation of protein Nur77 family proteins function as transcription activators in the form of monomers, homodimers and heterodimers with retinoid X receptors. Nur77 family proteins are involved in cross-talk of signaling pathways dependent on receptors of growth factors, hormones, antigens (T cell receptor) with glucocorticoids and retinoids dependent signaling pathways. In the signaling pathway leading to apoptosis Nur77 is exposed from the nucleus to the mitochondria and may act as an adaptor protein.


  2/4

  Tytuł oryginału: The cGMP syntheisis and PKG1 expression in murine lymphoid organs.
  Autorzy: Kurowska Ewa, Kobiałka Marcin, Zioło Ewa, Strządała Leon, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (4) s.289-294, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Numerous reports indicate that cyclic 3', 5' guanosine monophosphate (cGMP) is involved in the regulation of immune processes. However, the mechanisms responsible for the synthesis of this nucleotide and its signaling pathways in immune cells are still not well recognized. The aim of our studies was to establish: 1) which form of guanylyl cyclase (GC) synthesizes cGMP in murine lymphoid organs and 2) whether the same organs express the isoforms PKG1ŕ and/or PKG1á of protein kinase G, known as possible target for synthesized cGMP. Cells isolated from thymus, lymph nodes, and spleen were treated with activators (SNP, ANP, CNP, STa) of soluble or particulate cyclases. Sodium nitroprusside (SNP) elevated intracellular cGMP 2-fold in thymic and lymph node cells and about 10-fold in spleen cells. Atrial natriuretic peptide (ANP) caused modest but statistically significant increases of cGMP in cells of all three organs. Additionally, spleen cells elevated their cGMP content about 2-fold in response to C-type natriuretic protein (CNP). In cellular homogenates of the all analyzed organs, the antibody anti-PKG1á stained the 78 kDa band corresponding to the molecular mass PKG1. Only homogenates of spleen cells were stained by the antibody recognizing PKG1ŕ. Our results indicate that in the investigated organs cGMP may be synthesized mainly by soluble GC in response to nitric oxide. The modest increase of cGMP upon stimulation by ANP suggests that in all these organs either exists only a small subpopulation of cells that express particulate cyclase GC-A or GC-A is expressed at very low level...


  3/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki cDNA-RDA w identyfikowaniu różnic w ekspresji genów pomiędzy prawidłowymi i nowotworowymi komórkami jelita cienkiego myszy z mutacją genu APC : praca doktorska
  Autorzy: Cebrat Małgorzata, Strządała Leon (promot.).; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19877

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  4/4

  Tytuł oryginału: Inhibition of MEK induces fas expression and apoptosis in lymphomas overexpressing Ras.
  Autorzy: Kałas Wojciech, Kisielow Paweł, Strządała Leon
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (7) s.1469-1474, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Published results implicate PI3 kinase as a target of oncogenic Ras activity leading to the suppression of Fas but whether other Ras targets (e.g. Raf-1) are also involved is inclear. Here we report that thymic lymphomas overexpressing Ras and Raf-1 exhibit low expression of Fas. We show that expression of Fas in these lymphomas can be increased not only in the presence of a specific inhibitor (LY294002) of PI3 kinase, but also in the presence of specific inhibitor (PD98059) of MEK, downstream target of Raf-1. Both treatments result in accumulation of ERK in cytosol of lymphoma cells suggesting cross-talk between these two pathways regulating Fas expression. Treatment with PD98059 also results in apoptosis of the lymphoma cells but not of normal thymocytes expressing low Raf-1 levels. These observations provide evidence for involvement of Raf-1/MEK/ERK pathway in Ras-mediated inhibition of Fas expression and in selective promotion of survival of lymphoma cells.

  stosując format: