Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRYCZYŃSKA-KAZUBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne u wcześniaków i dzieci z małą masą urodzeniową.
Tytuł angielski: Vaccinations in preterm infants and in children with low birth weight.
Autorzy: Stryczyńska-Kazubska Joanna, Wysocki Jacek
Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,066

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wcześniaki i dzieci urodzone z małą masą ciała stanowią grupę zwiększonego ryzyka dla zakażeń wirusowych i bakteryjnych. Racjonalna realizacja programu szczepień ochronnych w tej grupie dzieci ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia zachorowań na choroby infekcyjne. Przedmiotem poniższego opracowania jest krótki przegląd aktualnie prowadzonych szczepień ochronnych w Polsce opracowany pod kątem możliwości ich stosowania i dzieci z małą masą urodzeniową.

  Streszczenie angielskie: Preterm infants and children with low birth weight are group of patients with an increased risk of viral and bacterial infections. A rational executing of the vaccination program in this group of children has a fundamental significance for a limitation of infections diseases. The subject of this article is a short review of currently implemented vaccinations in Poland focused on the prevention of infections in preterm infants and children with low birth weight.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zasady szczepienia niemowląt z małą masą urodzeniową.
  Autorzy: Wysocki Jacek, Stryczyńska-Kazubska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.100, 102-104, 106, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  3/3

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej.
  Autorzy: Brydak L[idia] B., Stryczyńska-Kazubska J[oanna], Jóźwiak H[anna], Machała M[agdalena], Wysocki J[acek]
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.78-82, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.

  stosując format: