Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRUSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena porównawcza stanu uzębienia mlecznego dzieci z Lublina na przełomie 16 lat.
Tytuł angielski: A comparative evaluation of the state of the deciduous dentition in children from Lublin during 16 years' observation.
Autorzy: Fetkowska-Mielnik Krystyna, Mielnik-Błaszczak Maria, Piątkowska Anna, Struska Anna, Zioło Anna
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.165-168, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę porównawczą stanu uzębienia dzieci w wieku żłobkowym na podstawie badań wykonanych w latach 1982 i 1998. W 1982 roku badania wykonano u 390 dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia, natomiast w 1998 roku u 408 dzieci w tym samym przedziale wiekowym. W obydwu przypadkach badano dzieci ze żłobków lubelskich. Z badań wykonanych w 1982 roku wynika, że próchnicę stwierdzono u 42 proc. dzieci, a badania w 1998 roku wykazały zaś próchnicę u 52,2 proc. dzieci. W pierwszej grupie dzieci puw wynosiło 1,48, a w drugiej 2,9. Porównując wyniki badań na przestrzeni 16 lat stwierdzono niepokojący wzrost zpadalności na próchnicę dzieci w wieku żłobkowym z Lublina.

  Streszczenie angielskie: A comparative evaluation was performed of the dentition of children of nursery-school age in the years 1982 and 1998. In 1982, the study covered 390 children aged 1-4 years, and in 1998, 408 children from the same age group. In all cases the children came from nurseries in Lublin. The results show that in 1982, 42 p.c. of the examined population had caries, whereas in 1998, 52.2 p.c. had caries. The mean dmf value was 1.48 in the first group and 2.9 in the second group. Comparing the clinical data over the 16 years, it was concluded that there has been an increase in caries frequency among children of nursery-school age in Lublin.


  2/3

  Tytuł oryginału: Analiza wad zgryzu z uwzględnieniem wybranych czynników etiologicznych u dzieci z Lublina w wieku od 24 do 48 miesięcy.
  Tytuł angielski: Analysis of malocclusion with regard of selected aetiological factors in children from Lublin aged from 24 to 48 months.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Struska Anna, Tomankiewicz Marek
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.99-101, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń zgryzowych u dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy z uwzględnieniem potencjalnych czynników etiologicznych. Badaniem objęto 257 dzieci (138 dziewcząt i 119 chłopców) z pełnym uzębieniem mlecznym. Zaburzenia zgryzu stwierdzono u 167 (64 proc.) badanych dzieci. Najczęściej występującą wadą był tyłozgryz (41 proc.), następnie w kolejności zgryz głęboki (20 proc.) i zgryz otwarty przedni (12 proc.). Zanotowano pojedyncze przypadki niedoboru lub nadmiaru miejsca w łuku zębowym, zgryzu krzyżowego w obrębie niektórych zębów i jeden przypadek jednostronnego zgryzu przewieszonego. Masa urodzeniowa poniżej 3350 g predysponuje do powstawania zgryzu głębokiego, podobnie jak karmienie naturalne.


  3/3

  Tytuł oryginału: Evaluation of state of deciduous dentition in children in Lublin day nurseries.
  Tytuł polski: Ocena stanu uzębienia mlecznego u dzieci ze żłobków lubelskich.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Struska Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.292-298, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano 408 dzieci w wieku od 1 do 4 lat z lubelskich złobków. Celem pracy była ocena średniej liczby puw i poziomu higieny jamy ustnej u tych dzieci. Badania stwierdziły, że frekwencja próchnicy i wskaźnik OHI były wysokie.

  Streszczenie angielskie: 408 children aged 1-4 years from Lublin nurseries were examined. The paper aimed at evaluation of the mean number of dmf and the level of oral hygiene in these children. The studies confirmed high caries frequency as well as high OHI index.

  stosując format: