Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRECKER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena zawartości ołowiu we włosach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów a wybrane parametry hematologiczne.
Tytuł angielski: Lead concentration in hair and some hematological parameters in rheumatoid arthritis patients.
Autorzy: Kozielec Tadeusz, Strecker Dorota, Durska Grażyna
Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.5-14, tab., bibliogr. s. 11-13, sum.
Sygnatura GBL: 313,195

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zawartości ołowiu we włosach pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz ocena korelacji pomiędzy zawartością ołowiu we włosach tych pacjentów a wybranymi parametrami hematologicznym. Badaniami objęto 32 osoby (8 mężczyzn i 24 kobiety) z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz 30 zdrowych kobiet, które stanowiły grupę kontrolną. Wszystkie oceniane osoby nie były narażone zawodowo na działanie ołowiu. Stwierdzono, że średnie zawartości ołowiu we włosach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów nie różni się od stężenia ołowiu u osób zdrowych (odpowiednio 0,689 ń 0,38 ćgúg**-1 s.m. i 0,698 ń 0,46 ćgúg**-1 s.m.). W obu grupach u około 43 proc. badanych zawartość ołowiu przekraczała 0,5 ćgúg**-1 s.m. U pacjentów z wyższym poziomem ołowiu we włosach bezwzględne wartosci stężeń krwinek czerwonych, białych i płytkowych mieściły się w granicach wartości referencyjnych. Średnie wartości badanych parametrów krwi były statystycznie istotnie niższe niż w grupie pacjentów z niższą zawartością ołowiu we włosach ( 0,5 ćgúg**-1 s.m.). W grupie pacjentów z reumatoidalnym zapalneiem stawów stwierdzono słabą, ujemną nieistotną korelację ołowiu z elementami morfotycznymi krwi oraz słabą dodatnią ale również nieistotną statystycznie korelację ze stężeniem hemoglobiny we krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine lead concentration in hair of rheumatoid arthritis (RA) patients and to assess possible influence of lead on some hematoloical parameters. Thirty-two patients (8 males and 24 females) with RA were examined. The control group was composed of 30 healthy subjects (8 males and 22 females). None of the examined persons was exposed to lead at work. Our resutls indicated that mean lead concentration in healthy persons (0.689 ń 0.38 ćgúg**-1dry mass versus 0.698 ń 0.46 ćgúg**-1 dry mass). In both groups about 43 p.c. of the subjects revealed lead concentrations exceeding 0.5 ćgúg**-1 dry mass. In the group of the rheumatoid arthritis patients with higher levels of lead in hair, the absolute values of erythrocytes, leukocytes and platelets stayed within the reference values. However, the mean values of those paraemters were significantly lower than in the group of patients with lower lead concentration in hair (, 0.5 ćgúg**-1 dry mass). Moreover, the patients with RA showed slight, negative, statistically insignificant correlation between lead concentration and the values of morphotic elements of blood and slight, positive but also statistically insignificant correlation with the level of hemoglobin.

  stosując format: