Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRABURZYŃSKA-LUPA
Liczba odnalezionych rekordów: 4



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zabiegi fizykalne a stres oksydacyjny.
Tytuł angielski: The oxidative stress and physiotherapeutic procedures.
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Straburzyńska-Migaj Ewa, Romanowska Agnieszka, Romanowski Wojciech
Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.14-21, bibliogr. 56 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,284

Streszczenie polskie: W artykule omówiono piśmiennictwo dotyczące wpływu zabiegów fizykalnych na stres oksydacyjny. Z przeglądu literatury wynika, że nasza wiedza na ten temat jest niepełna i raczej wyrywkowa. Niemniej jednak, jak się wydaje, różne zabiegi fizykoterapeutyczne wpływają zarówno na powstanie, jak i zwalczanie stresu oksydacyjnego.

Streszczenie angielskie: Our knowledge of the effects of physiotherapeutic procedures on the arise of free radicals is very limited. Nevertheless there are some data in the literature that some of the physical agents can promote the arise of free radicals and another can be acting even as free radicals scavengers.


2/4

Tytuł oryginału: Skuteczność tonolizy u chorych z objawami uszkodzenia górnego neuronu ruchowego w świetle badań własnych.
Tytuł angielski: The results of electrotherapeutical tonolise of patients with lesions of the upper motor neuron.
Autorzy: Pawlak Małgorzata, Straburzyńska-Lupa Anna
Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.82-88, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,284

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: w przeprowadzonych badaniach wykazano, że postępowanie fizykalne z zastosowaniem elektrostymulacji - tonolizy wpłynęło na krótkotrwałą poprawę napięcia mięśniowego u 81 proc. chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: The authors present good clinical results of elecrotherapeutical treatment of patients with lesion of the upper motor neuron, but the improvement was transient.


  3/4

  Tytuł oryginału: Poziom insuliny, c-peptydu oraz wskaźników przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u chorych leczonych pulsującym polem magnetycznym z powodu chorób przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: The levels of insulin, C-peptide and the indicators of carbohydrate and lipid metabolism in the blood of patients with gastrointestinal diseases treated with a pulsating magnetic field.
  Autorzy: Bonikowska-Zgaińska Mirosława, Straburzyńska-Lupa Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.322-327, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. P.p.m. wykorzystywane jest szeroko w terapii wielu chorób. Cel. Jaki wpływ wywiera p.p.m. na poziom insuliny, c-peptydu i wybrane wskaźniki przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u leczonych osób. Metodyka. Badaniom poddano grupę 35 osób leczonych z powodu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, z czego 20 osób stanowiło grupę badaną i 15 osób grupę kontrolną. U pacjentów z obu grup zastosowano klasyczne leczenie farmakologiczne + dietę i dodatkowo w grupi badanej magnoterapię, a w grupie kontrolnej - placebo. Dokonano oceny stężeń w surowicy: insuliny, c-peptydu, glukozy, trójglicerydów, cholesterolu i HDL-cholesterolu przed zastosowaniem p.p.m. oraz po serii 15 zabiegów w grupie badanej oraz przed i po placebo w grupie kontrolnej. Wyniki. Po zastosowaniu p.p.m. stwierdzono wzrost stężenia c-peptydu w surowicy, zwiększenie poziomu HDL-cholesterolu i wolnych kwasów tluszczowych oraz obniżenie glikemii. Wnioski. P.p.m. wywiera wływ na gospodarkę lipidową i węglowodanową osób poddanych zabiegom.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Pulsating magnetic fields are widely used in the treatment of many diseases. Purpose. To investigate the effect a pulsating magnetic field has on insulin and c-peptide levels and on the rates of carbohydrate and lipid metabolism in patients treated for gastrointestinal disease. Materials and methods. 35 patients with stomach and duodenal ulceration were divided into two groups. 20 ptients were treated every day for 15 days with a pulsed magnetic field (50 Hz, 3 mT, 15 min day). The 15 patients of the control group received simulated treatment with the same apparatus but without a magnetic field being applied. All the patients, both groups, were also treated pharmacologically. Results. Following a course of treatment with a pulsed a magnetic field it was found that the c-peptide, HDL-cholesterol and free fatty acids contents in blood were elevated and the glucose content was diminished compared to blood from patients receiving the placebo. Conclusion. Pulsating magnetic field affected some of the biochemical components in the blood of the treated patients.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności przeciwbólowej zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości w leczeniu chorób narządu ruchu w świetle badań własnych.
  Tytuł angielski: The analgesic effect of a pulsating magnetic field during physical treatment of diseases of the locomotor system.
  Autorzy: Mokronowska Justyna, Straburzyńska-Lupa Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.328-333, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Z.p.m.cz wykorzystywane jest w kompleksowym leczeniu wielu chorób. Cel pracy. Ocena skuteczności działania przeciwbólowego pola stosowanego u pacjentów z chorobami narządu ruchu. Metodyka. U chorych z chorobami narządu ruchu leczonych polem przeprowadzono badania ankietowe dotyczące skuteczności przeciwbólowej prowadzonej terapii. Wyniki. Wykazano zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania bólu, redukcję leków przeciwbólowych i poprawę sprawności ruchowej u osób leczonych polem magnetycznym.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Pulsating magnetic fields are widely used in the treatment of locomotor system diseases. Purpose. To assess the analgesic effectivenes of magnetotherapy in patients with disease of the locomotor system. Materials and methods. Patients with locomotor system disease treated with a pulsating magnetic field were questioned about the analgrsic effect of the treatment. Results. The patients treated with pulsating magnetic field were found to suffer less pain, in terms of intensity and frequency, needed smaller amounts of pain rekief medicaments and gave a better mobility performance than controls. Conclusion. Pulsating magnetic fields are very effective in the treatment and relief of symptoms of some disease of the locomotor system.

  stosując format: