Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRĘK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym.
Tytuł angielski: Language tests in electroglottography.
Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek, Carlson Eva, Modrzejewski Maciej, Stręk Paweł
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-331, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań EEG u 24 zdrowych osób, 16 kobiet i 8 mężczyzn. Osoby badane artykułowały samogłoski a, o, u, słowa Ala, Ola, Ula oraz krótkie zdanie "Dziś jest ładna pogoda", głosem o średnim natężeniu. Za pomocą laryngografu processor PC LX i oprogramowaniu Speech Studio w wersji 1.04 obliczono wartości nieregularności i Qx. Średni wiek kobiet i mężczyzn nie różnił się. Różnice średnich wartości Qx uzyskane dla poszczególnych testów językowych nie różniły się istotnie w teście ANOVA. Natomiast różnice średnich wartości nieregularności były statystycznie istotne. Po odrzuceniu wartości skrajnej, uzyskanej dla zdania testowego, nie potwierdzono różnic między testami samogłoskowymi i słownymi. Różnice średnich wartości nieregularności i Qx miedzy grupami mężczyzn i kobiet nie były istotne statystycznie, z wyjątkiem jednego testu. Wybór jednego z zastosowanych testów językowych nie ma wpływu na wynik Qx u osób zdrowych. Wybór testu zdaniowego ma wpływ na wartość nieregularności.

  Streszczenie angielskie: An Electroglottograph (Fourcin Laryngograph Processor) was used to determine, whether there was a significant difference in degree of Irregularity in vocal fold vibration (p.c. Irregularity) or Contact Quotient (Qx) in the vocal fold vibratory cycle (Lx) between different phonatory tasks and between men and women. The most recent software package, "Speech Studio", was used to analyse the data. The subjects were 24 healthy subjedts, 16 females and 8 males, aged from 22 to 71. The tasks consisted of sustained volwels: a, o, u, short words: Ala, Ola, Ula and a short phrase in Polish, spoken at comfortable pitch and volume. The average age of females and males did not differ significantly on t-testing. The results showed there were no statistically significant differences between mean values of Qx between phonatory tasks on ANOVA testing. However, the differences between mean values of p.c. Irregularity were significantly different between tasks. The p.c. Irregularity obtained for the phrase, was significantly different from the values obtained for the sustained volwes and single words. The values for the latter two did not differ significantly. The difference between male and female Qx and p.c. Irregularity values were not significant on t-testing except for p.c. Irregularity for the word "Ola", which was greater in men. Our findings show tht for calculation of Qx either sustained vowel phonation, single words or phrases may be used.P.c. Orregularity of vocal fold vibration is however task dependent.


  2/5

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w mikronaczyniowej rekonstrukcji płatem powięziowo-skórnym z przedramienia.
  Tytuł angielski: Our experiences in microvascular reconstruction with free forearm skin flap.
  Autorzy: Modrzejewski Maciej, Składzień Jacek, Stręk Paweł, Tomik Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.533-536, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wolny płat skórno-powięziowy z przedramienia został zastosowany u 14 chorych. Ubytek tkanek objemował gardło środkowe u 6 chorych, zachyłek gruszkowaty u 2, błonę śluzową policzka u 1, krtaniową część gardła u 4 chorych oraz rozległy ubytek części środkowej gardła, twarde i miękkie podniebienie u 1 chorego. Do chwili obecnej żyje 11 chorych, w tym 1 ze wznową choroby nowotworowej. Najważniejszym elementem wytworzenia płata mikronaczyniowego jest prawidłowość połączenia żylnego. Chorzy po operacji odtwórczym płatem mikronaczyniowym wykazują mniejszy odsetek powikłań (przetoki). Interesującą perspektywę stwarza połączenie techniki mikronaczyniowej (rekonstrukcja części gardła) z operacjami częściowymi krtani. Wolny płat mikronaczyniowy skórno-powięziowy z przedramienia jest skuteczny i przydtany do różnorodnych operacji odtwórczych w zakresie głowy i szyi.


  3/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyka dysfagii ustno-gardłowej.
  Tytuł angielski: Diagnostic procedures in oro-pharyngeal dysphagia.
  Autorzy: Stręk Paweł
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.12-16, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the assessment of swallowing disorders instrumental methods are important in evaluation of aspiration, deermination of the type of dysphagia and development of a management plan. This article reviews the current instrumental examinations; videorentgenocinematography, manometry, videomanofluorography, fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing, pulse oximetry, ultrasonography and laryngography, fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing, pulse oximetry, ultrasonography and laryngography.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia połykania u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Dysphagia following head and neck cancer treatment.
  Autorzy: Stręk Paweł
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.17-18, 20-23, bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Surgical resection of head and neck cancer often results in dysphagia and aspiration due to destruction of the anatomic structures of swallowing. THis articel reviews common procedures undertaken in the treatment of head and neck cancer, including tracheotomy, glossectomy, mandibulotomy, surgery on the palate, total and partial laryngectomy, reconstruction of the pharynx and cervical esophagus, surgery of the skull base and radiotherapy. An overview is presented of normal swallowing perturbations that are frequently encountered in follow up of head and neck cancer patients.


  5/5

  Tytuł oryginału: Objawy ze strony górnych dróg oddechowych w chorobach układowych.
  Tytuł angielski: Upper respiratory symptoms in systemic diseases.
  Autorzy: Świerczyńska Monika, Stręk Paweł, Składzień Jacek, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.24,26-28, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The signs and symptoms of upper respiratory tract pathology may often be the initial marker for an underlying systemic disease - a connective tissue disorder, granulomatous disease, hematological/oncological disease, nutritional or metabolic disorder, and others. It takes diligence and a high degree of suspicion for the physician to make the proper diagnosis. in this paper we focus on autoimmune disorders and granulomatous diseases characterised by frequent upper respiratory tract involvement.

  stosując format: