Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOPA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Zależność między układem grupowym krwi AB0 a podatnością na procesy zapalne w przyzębiu.
Tytuł angielski: The correlation between AB0 blood groups and susceptibility to periodontal disease.
Autorzy: Wyganowska Marzena, Kręgielczak Agnieszka, Stopa Janina
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.107-114, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/15

  Tytuł oryginału: Stan wiedzy z zakresu podstawowej profilaktyki stomatologicznej wśród matek i nauczycieli dzieci z województwa leszczyńskiego.
  Tytuł angielski: The level of dental prophylaxis knowledge among mothers and teachers of children from Leszno region.
  Autorzy: Wędrychowicz-Welman Anna, Stopa Janina
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.115-125, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/15

  Tytuł oryginału: Przegląd piśmiennictwa na temat resorpcji zębów: etiologia, klasyfikacja, leczenie.
  Tytuł angielski: Literature review of root resorption-etiology, classification and treatment.
  Autorzy: Prymas Anna, Król-Nelke Anna, Napiontek-Kubanek Hanna, Stopa Janina
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.149-153, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/15

  Tytuł oryginału: Przydatność prowadnicy przezpoliczkowej do nastawiania i ustalania odłamów żuchwy za pomocą wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej.
  Tytuł angielski: The usefulness of a transbuccal guide bar in repositioning and stabilizing fragments of the mandible by intraoral mini-plate osteosynthesis.
  Autorzy: Wanyura Hubert, Stopa Zygmunt, Kuca Renata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.177-185, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono oraz zilustrowano taktykę chirurgiczną z użyciem prowadnicy przezpoliczkowej, a także oceniono jej przydatność do wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej wykonywanej w przypadkach złamań gałęzi żuchwy, jej kąta oraz okolicy zębów trzonowych. Od marca 2000 r. do września 2001 r. w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie u 93 chorych nastawiono i ustalono odłamy żuchwy za pomocą wewnątrzustnej osteosyntezy minipłytkowej. We wszystkich przypadakch do osteosyntezy użyto prowadnicy przezpoliczkowej. Wyniki jakie uzyskano u 93 chorych potwierdzają śródoperacyjną przydatność prowadnicy przezpoliczkowej. Z własnych obserwacji i doświadczeń wynika, że użycie trokara przezpoliczkowego do nastawiania i ustalania odłamów żuchwy za pomocą osteosyntezy minipłytkowej z dojścia wewnątrzustnego jest stosunkowo proste technicznie, ułatwia zabieg osteosyntezy, istotnie skraca jego czas oraz zapewnia dobry morfologiczno-czynnościowy i estetyczny wynik leczenia, a także nie pozostawia na twarzy szpecących blizn skórnych.

  Streszczenie angielskie: The paper draws attention to and illustrates a surgical tactic with the use of a transbuccal guide bar, and evaluates its usefulness in intraoral mini-plate osteosynthesis performed in cases of low fractures of the mandibular ramus, the angle of the mandible and the region of the molar teeth. From March 2000 till September 2001, in 93 patients at the I Clinic of Maxillofacial Surgery at the Medical University in Warsaw, fragments of fractured mandible were repositioned and stabilized with the help of intraoral mini-plate osteosynthesis. In all cases, a transbuccal guide bar was used for osteosynthesis. Results obtained in 93 patients confirm the intra-surgical usefulness of the transbuccal guide bar. From the authors' own observations and experience, it is evident that the use of a transbuccal trocar for the repositioning and stabilization of fragments of the mandible with the help of mini-plate osteosynthesis from an intra-oral approach is relatively simple technically, makes the osteosynthesis procedure easier, significantly shortens its duration and guarantees a good morphological, functional and aesthetic treatment results, as well as not leaving usightly scarring of the facial skin.


  5/15

  Tytuł oryginału: Comparison of Multiplex PCR, and an immunochromatographic method sensitivity for the detection of Escherichia coli O157:H7 in minced beef.
  Autorzy: Gryko Romuald, Sobieszczańska Beata M., Stopa Peter J., Bartoszcze Michał A.
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (2) s.121-129, il., tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this study, the sensitivities of multiplex PCR and an immuno-chromatographic methods to detect Escherichia coli 0157:H7 in minced beef were compared. The detection of Escherichia coli 0157:H7 in minced beef inoculated with 1-100 cells of this bacterium was possible after enrichment of culture and subsequent analysis by either of two methods. Enrichment conditions were eight hours of incubation at 37řC or 42řC in a non-selective medium (Buffered Peptone Water). Multiplex PCR analysis was performed using three primer sets with analysis by gel electrophoresis. The QuixTM immuno-chromatographic assay which is a new kit being marketed by New Horizons Diagnostics, Columbia, MD, was used for immunological analysis of the enriched broths. The sensitivity of both tests was similar. The results depended on the concentration of the specific bacterium in the culture since the influence of the proportion of other bacteria to the E. coli 0157:H7 was not observed. The data suggests taht either method or used together, when coupled with an enrichment technique, could provide a rapid mean to detect the presence of this pathogen in minced meat samples.


  6/15

  Tytuł oryginału: Electron paramagnetic resonance characterization of the exopolysaccharide layer produced by bacteria.
  Autorzy: Stopar David, Trcek Tatjana, Strancar Janez
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.167-169, il., bibliogr. 1 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In order to establish a method to characterize the structural heterogeneity of the bacterial surface, research was conducted with a combination of experiments based on elecatron paramagnetic resonance (EPR) concentration-imaging (CI) and the modeling of translational diffusion with local restrictions. The benefits and drawbacks of this approach are discussed for the Vibrio sp. exopolysaccharide (EPS) layer.


  7/15

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  8/15

  Tytuł oryginału: Badania strefy połączenia wybranych materiałów złożonych z tkankami zęba metodą mikroanalizy.
  Tytuł angielski: Microanalytic studies on interface between selected composite materials and tooth tissues.
  Autorzy: Stopa Janina, Matthews-Brzozowska Teresa, Jóźwiak Karol
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.14-17, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Skuteczne połączenie materiału wypełniającego z tkankami zęba jest warunkiem powodzenia stomatologii odtwórczej. Celem pracy była ocena profilu stężenia pierwiastków w strefie warstwy hybrydowej oraz w przylegających do niej tkankach zęba i wypełnieniu. Badanie przeprowadzono używając SEM firmy JEOL JSM-35C i EDS. Profile stężenia pierwiastków uzyskane techniką EDS wskazują na zadowalającą adhezję kompozytu do szkliwa i zębiny. Potwierdzono ponadto istnienie warstwy hybrydowej, w której stężenie węgla jest podwyższone.

  Streszczenie angielskie: Effective bonding between filling materials and tooth tissues determines success of restorative stomatology. The study aimed at evaluation of concnetration profiles in the hybrid layer zone as well as in the adjacent tooth tissues and restoration. Topography of the cross-section through the junction zone was examined under a stereo light microscope and using scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM-35C) and microanalysis with the use of X-ray energy spectrometry (EDS). Element concentration profiles obtained by EDS technique demonstrated satisfactory adhesion of the composite to enamel and dentin. Existence of the hybrid layer of increased carbon content was conrifmed.


  9/15

  Tytuł oryginału: Perspektywy terapii genowej w okulistyce.
  Tytuł angielski: Gene therapy prospects in ophthalmology.
  Autorzy: Stopa Marcin
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.289-292, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: Presentation of newest achievements from borderland of ophthalmology and molecular biology and their clinical employment areas in the therapy of eye diseases. Material and methods: MEDLINE database has been searched for terms gene, gene therapy, ocular, eye in title and summary fields. Results: Based on the latest literature eye disorders have been selected that are currently in focus of gene therapy. Experimental approaches in vitro as well as in vivo have been reviewed. Conclusions: modern ophthalmology profits more and more from newest achievements in molecular biology such as gene therapy. Transfer of additional genes to selected target cells within eye is able to change function and allows to acheive required effects. It is performed through employment of so called vectors, small particles allowing the gene to be transferred. Presently most often used vectors are derived from viruses (retrovirus, adenovirus, viruses AAV). Experimental studies have been performed in following eye diseases: retinitis pigmentosa, Leber congenital amaurosis, glaucoma, retinoblastoma, postoperative posterior capsule opacification, corneal disease, age related macular degeneration, uveal melanoma. In each case the experimental results were promising. However, possible side effects of such therapy are not sufficiently known. There have been no clinical gene therapy studies in ophthalmology so far.


  10/15

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności przeciwpróchnicowego działania ekstraktu zielonej herbaty Polyphenon 60 w badaniach doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Czajka-Jakubowska Agata, Stopa Janina (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  11/15

  Tytuł oryginału: Połączenie międzyfazowe tkanki zęba i materiału złożonego po zastosowaniu systemu łączącego nowej generacji.
  Tytuł angielski: Tooth tissue/composite material interface bond using a new generation bonding system.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Stopa Janina
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.335-339, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena połączenia wypełnienia hybrydowego Tetric Ceram ze szkliwem i zębiną po uprzednim zastosowaniu materiału łączącego Exite. Do badania użyto 12 zębów przedtrzonowych, wolnych od klinicznych oznak próchnicy. Na powierzchni żującej zębów wykonano średniej głębokości ubytki, które w około 3/5 znajdowały się w obrębie zębiny. Po wypełnieniu ubytków, wykończeniu oraz wypolerowaniu wypełnione zęby poddano 100 cyklom stresu termicznego. Kolejnym etapem postępowania było cięcie zębów przez wypełnienie w płaszczyźnie pionowej na kilka skrawków. Obserwacje całej długości międzyfazowego połączenia dokonano w nikroskopie świetlnym połączonym z systemem komputerowej analizy obrazu. Połączenie wypełnienia a tkankami zęba oceniano opisowo wg 4-stopniowej skali: 1ř - bardzo dobre, 2ř - dobre, 3ř - zadowalające, 4ř - niezadowalające. Stwierdzono bardzo dobre (1ř) połączenie szkliwa z materiałem wypełniającym natomiast połączenie do zębiny oceniono jako zadowalające (3ř) lub dobre (2ř).


  12/15

  Tytuł oryginału: Doprzednie przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego - odległe wyniki leczenia.
  Tytuł angielski: TMJ anterior disk displacement - long-term outcomes of treatment.
  Autorzy: Kostrzewa-Janicka Jolanta, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Wanyura Hubert, Prątnicki Marek, Stopa Zygmunt, Brudnicki Andrzej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.763-772, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odległa kliniczna ocena wyników leczenia doprzedniego przemieszczenia krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego z zastosowaniem szyn zgryzowych. W grupie 34 pacjentów u 17 osób rozpoznano doprzednie przemieszczenie krążka bez zablokowania, u pozostałych 17 osób zaś doprzednie przemieszczenie krążka z zablokowaniem. U wszystkich pacjentów uzyskano pozytywne wyniki leczenia (ustąpienie dolegliwości bólowych, objawów akustycznych podczas ruchów żuchwy oraz poprawę zakresu jej ruchów). Stan kliniczny pacjentów oceniano co 6 miesięcy przez 2 lata od zakończenia leczenia. Wykonane badania potwierdziły, że poprawa osiągnięta leczeniem z zastosowaniem szyn zgryzowych jest możliwa do utrzymania przez dłuższy czas.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate long-term outcomes of splint therapy in petients with anterior disk displacement of the TMJ. In a group of 34 patients, 17 were diagnosed with anterior disk displacement with reduction, and 17 without reduction. In all patients treatment was found to be successful (reduction of pain and clicking, increased mandibular movement). After completion of treatment, patients symptoms were assessed every 6 months for 2 years in a clinical examination. Our observations showed that clinical improvements could be maintained for a long time after applying the splint therapy.


  13/15

  Tytuł oryginału: Racemose hemangioma of the retina.
  Autorzy: Stopa Marcin
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.257-259, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Racemose hemangioma of the retina is an arteriovenous malformation of the fundus vessels. An ophthalmological examination of the fundus reveals multiple dilated vessels. Arteries communicate direvtly with veis without intervening capillary beds. This condition is considered to be congenital, nonhereditary, and without sex or race predilection. Other vascular malformations may be present elsewhere in the body, especially in the central nervous system. This combination is termed Wyburn-Mason syndrome that is also known as Bonnet-de Chaume-Blanc syndrome. Case report: A case of racemose hemangioma of the retina in a 24-year-old female patient has been reported here. Conclusion: Patients with arteriovenous malformations of the fundus vessels require further diagnostic procedures to exclude presence of potentially dangerous malformations within the central nervous system.


  14/15

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i badanie mikroskopowe EBS-Bonding System.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation and microscope examination - EBS-Bonding System.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Stopa Janina
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.217-221, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było dokonanie klinicznej oceny użytkowej oraz mikroskopowo-mikroanalitycznej systemu łączącego EBS ESPE Bonding System. Materiał i metody. U pacjentów dorosłych w wieku 24 - 56 lat założono 42 wypełnienia w ubytkach różnej klasy, stosując światłoutwardzalny hybrydowy materiał złożony Pertac z wykorzystaniem systemu łączącego EBS. Oceny połączenia wypełnienia ze ścianą ubytku dokonano na ekstrahowanych 4 zębach za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) JEOL JSM 35C połączonego z mikroanalizatorem. Przedstawiając wyniki badań systemu łączącego EBS autorzy oparli się na spostrzeżeniach klinicznych uzyskanych podczas wypełniania ubytków. Wyniki. Nie stwierdzono podczas i po wypełnianiu żadnych dolegliwości bólowych miazgi leczonych zębów. Laboratoryjne badania wykazują pzrenikanie pierwistków w strefie międzyfazowego połączenia. Wnioski. Jak wynika z piśmiennictwa oraz naszych wcześniejszych badań in vitro przeprowadzonych z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz elektronowej skaningowej (SEM) różnych systemów łączących innych firm, większość systemów ułatwia prawidłowe połączenie materiałów złożonych z tkankami zęba.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was clinical and microscope-microanalysis evaluation of bonding system EBS ESPE-Bonding System. Material and methods. 42 fillings were placed - in cavities of different classes - using Pertac (light cure, hybrid) with bonding system EBS. Patients were adults at overage age 24 - 56. Evaluation of joint between filling and surface of cavity were done on four extracted teeth using scanning electron microscope (SEM) JEOL JSM 35C connected with microanalyzer. Presented effects of our investigation we leaned on clinical evaluations received during filling placement. Results. No pain ailment was stated from the pulp of treated teeth. Laboratory studies revealed penetration of elements in zone of interphase joint. Conclusions. The literature as well as our previous studies (in vitro) carried out with the use of SEM different bonding agents other Firms, majority of system make easier correct connection between compound materials and tissues of the tooth.


  15/15

  Tytuł oryginału: Kliniczne zastosowanie białek substancji podstawnej szkliwa w leczeniu przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of enamel matrix derivative in periodontal treatment.
  Autorzy: Kurhańska-Flisykowska Anna, Łojewski Włodzimierz, Soboczyńska Karolina, Stopa Janina, Wiesiołowska Agnieszka
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.241-244, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. W artykule oceniano przebieg gojenia się tkanek przyzębia leczonych z zastosowaniem białek matrycy szkliwa. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 46 osób w wieku 22-64 lat z objawami przewlekłego zapalenia przyzębia. W badaniu klinicznym dokonywano pomiaru głębokości kieszonek przyzębnych i oceny klinicznej utraty przyczepu łącznotkankowego. Analizę radiologiczną uszkodzeń kostnych przeprowadzono za pomocą zdjęć wewnątrzustnych wykonanych techniką klasyczną oraz za pomocą radiografii cyfrowej (Digora, Soredex). Wyniki i wnioski. Obserwacje przeprowadzone na przestrzeni trzech lat potwierdzają przydatność preparatu Emdogain w gojeniu się tkanek przyzębia. Ustąpił stan zapalny, nastąpiło spłycenie kieszonek przyzębnych i poprawa położenia przyczepu łącznotkankowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was clinical and radiological evaluation of wound healing process in 46 persons aged 22-64 with chronical periodontititis after periodontal treatment provided with the enamel matrix derivative. Material and methods. The periodontal condition of participants was assessed by probing pocketh depth and attachment loss. The extent of the alveolar bone loss was recorded radiographicaly using routine X-rays and digital radiography (Digora, Soredex). Results and conclusions. The observations that have been made up till now (12-36 months) confirm the use of Emdogain in the healing process of periodontium, eradication of inflammatory state, shallowing of periodontal pockets and improvement of clinical attachment level.

  stosując format: