Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOLBERG
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Therapeutische Effizienz und subjektive Krankheitserfahrung im 18. Jahrhundert.
Tytuł polski: Terapeutyczna efektywność a subiektywne doświadczenie chorobowe w 18-tym stuleciu.
Autorzy: Stolberg Michael
Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.375-381, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
Sygnatura GBL: 301,366

Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Streszczenie polskie: Lekarze i historycy medycyny ze zdumieniem coraz częściej konstatują dominującą rolę i dużą siłę bezwladności w odniesieniu do upustu krwi, środków przeczyszczających oraz innych środków i metod stosowanych w medycynie minionych epok. Są to bowiem rozwiązania terapeutyczne, które wedle dzisiejszego stanu wiedzy były nieskuteczne lub nawet szkodliwe. W moim wykładzie chciałbym pominąć kwestię "rzeczywistej" skuteczności z dzisiejszej perspektywy. Chciałbym skoncentrować się głównie na zbadaniu, jak laicy medyczni 18-tego stulecia oceniali i odbierali skuteczność leczenia przez lekarzy. Za źródło posłużą mi setki listów pacjentów, a mówiąc dokładniej francuskich i niemieckich konsultacji listownych przeprowadzonych przez laików. Badam je obecnie w ramach zakrojonego na szerszą skalę projektu badawczego. Pacjenci lub członkowie ich rodzin lub też ich znajomi obszernie informują o sukcesach przepisów lekarskich, zarówno z perspektywy dotychczasowej historii jaki i w odniesieniu do wcześniejszych zaleceń terapeutycznych lekarza, który przeprowadził listowną konsultację. Nie pozostawjają przy tym jakichkolwiek wątpliwości, że wspomniane środki i sposoby leczenia uważali za skuteczne. Liczni pacjenci prezentują bardzo konkretną poprawę ich stanu fizycznego po zastosowaniu upustu krwi, środków przeczyszczających lub tylko kąpieli. Ze swej strony domagali się zastosowania odpowiedniego leczenia lub ośwadczali o rezygnacji z niego z uwagi na jego zły przebieg. Listy dokumentują jednak również liczne przypadki niepowodzeń terapeutycznych i jednocześnie wskazują na różne wyjaśnienia, jakie laicy medycznmi znajdowali dla wytłumaczenia tych niepowodzeń, nie poddając w wątpliwość ważności i skuteczności terapii zwolenników teorii humoralnej.

  stosując format: