Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOLARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Tytuł oryginału: Nagłe stany w kardiologii
Opracowanie edytorskie: Davies Crispin (red.), Bashir Yaver (red.), Ambroch-Dorniak Karolina (red.), Stolarczyk Łukasz (red.), Łasinska-Kowara Magdalena (tł.), Dudzińska-Gehrman Julita (tł.), Jędrusik Piotr Jan (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pazdyga Anna (tł.), Piwko Grzegorz (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Via Medica 2002, [14], 378 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Cardiovascular emergencies
Sygnatura GBL: 738,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  2/32

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics in prophylactic and therapeutic use in children.
  Autorzy: Stolarczyk Anna, Socha Piotr, Socha Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.39-40, 42, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Probiotics and prebiotics belong to functional food. The most recent knowledge in biochemistry, cell biology, physiology, and laso pathology indicates that probiotics and prebiotics help to control and modulate various functions of the body. They can be used in dietary treatment and prevention of diseases presenting increased mucosa permeability and/or pathogenic bacteria overgrowth. Potential health benefits concern prevention of infectious diseases, immunostimulation, improved biavailability of nutrients prevention of toxic effects, osteoporosis, cancer and cardiovascular diseases.


  3/32

  Tytuł oryginału: Odór białek pokarmu dla rybek akwariowych jako prawdopodobny czynnik środowiskowy powodujący autoimmunologiczne zapalenie wątroby u 15-leteniego chłopca.
  Tytuł angielski: Odour of aquarium fish food proteins as a probable environmental agent causing autoimmune hepatitis in a 15-year-old boy.
  Autorzy: Prandota Józef, Stolarczyk Julian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.337-341, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 15-letniego chłopca z fenotypem HLA A 1, 25 (10); B 18, 8; C7; DR 17 (3), 6, chorego na autoimmunologiczne zapalenie wątroby spowodowane prawdopodobnie długotrwałą ekspozycją na antygeny białkowe zawarte w ostrym zapachu pokarmu dla rybek awariowych.

  Streszczenie angielskie: A case of a 15-year-old boy phenotype HLA A 1, 25 (10); B 18, 8; C7; DR 17 (3), 6] with autoimmune chronic active hepatitis probably caused by long term exposure to th esharp odour of fish food protein antigens is presented.


  4/32

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki jako przyklad żywności funkcjonalnej.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics as functional food.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.15-18, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zaprezentowano wzajemne zależności między prebiotykami i probiotykami, ich korzystne działanie na funkcję organizmu oraz zmniejszenie ryzyka chorób.

  Streszczenie angielskie: Paper presents interactions between prebiotics and probiotics and its positive effects on functions of the body and reduced risk of diseases.


  5/32

  Tytuł oryginału: Miejsce bifidobakterii w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: Role of Bifidobacteria in prophylaxis and treatment of selected doseases in children.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.43-47, bibliogr. 41 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotykow i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono biologię, mechanizm działania bifidobakterii oraz ich wykorzystanie w klinice. Dotychczasowe prace wskazują na ich pozytywną rolę w poprawie stanu odżywienia oraz w profilaktyce i leczeniu wielu chorób u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Work represents biology, mechanism of activity of Bifidobacteria and their use in clinical practice. Recent publications confirm their positive effect in improvement of nutritional status, and also in prophylaxis and treatment of numerous diseases in children.


  6/32

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową.
  Tytuł angielski: Pro- and prebiotic interactions with lipid metabolism.
  Autorzy: Socha Piotr, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.85-88, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najważniejsze badania kliniczne, które w większości wskazują na działanie obniżające stężenie cholesterolu i triacylogliceroli pod wpływem podawania probiotyków i prebiotyków. Przedyskutowano również mechanizmy, przez które możliwy jest wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową. Zwrócono uwagę na metodykę przeprowadzonych badań, które niekiedy prowadzą do przeciwstawnych wniosków.

  Streszczenie angielskie: In this review we discussed the major clinical studies, which most often show lowering effect of probiotic and prebiotic treatment on cholesterol and triglyceride levels. We also described the mechanism of probiotic and prebiotic interaction with lipid metabolism. We tried to analyze the methodology of the studies, which sometimes lead to opposite conclusions.


  7/32

  Tytuł oryginału: Biegunka przewlekła u dzieci do lat 3 - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic diarrhoea up to 3 years old children - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Łyszkowska Małgorzata, Kierkuś Jarosław, Socha Jerzy
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.324-328, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana obrazu klinicznego biegunek przewlekłych. Obserwujemy zmniejszenie częstości występowania biegunki poinfekcyjnej oraz zmiany obrazu klinicznego alergii i celiakii. Postępowanie diagnostyczne opiera się na danych z wywiadu oraz systemie testów przesiewowych i potwierdzających. Postępowanie lecznicze jest kompleksowe: podstawą jest zastosowanie leczenia dietetycznego w oparciu o dietę eliminacyjną ze wspomaganiem w niektórych przypadkach chemioterapeutykiem lub probiotykiem. Leczenie w poszczególnych zespołach chorobowych jest odmienne dostosowane do postaci biegunki. W grupie pacjentów z przewlekłą biegunką o charakterze sekrecyjnym rokowanie często jest poważne, śmiertelność sięga ok. 5 proc.


  8/32

  Tytuł oryginału: Mleko modyfikowne do sztucznego żywienia niemowląt.
  Tytuł angielski: Milk formulae in infant feeding.
  Autorzy: Stolarczyk Anna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.329-331, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Pokarm matki jest najlepszym pożywieniem dla niemowląt w pierwszych 4-6 miesiącach życia. Skład mleka modyfikowanego do sztucznego żywienia niemowląt jest oparty na wzorcu pokarmu kobiecego. W pracy przedstawiono rolę wybranych nowych składników w mleku modyfikowanym dla niemowląt: tłuszcze strukturalne, oligosacharydy, probiotyki.


  9/32

  Tytuł oryginału: Żywienie w chorobach wątroby.
  Tytuł angielski: Nutrition in liver diseases.
  Autorzy: Pawłowska Joanna, Stolarczyk Anna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.366-368, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U dzieci w przebiegu przewlekłych chorób, zwłaszcza z towarzyszącą cholestazą, często dochodzi do niedożywienia. W pracy przedstawiono aktualne popglądy na temat stosowania leczenia żywieniowego.


  10/32

  Tytuł oryginału: Long-chain PUFA supplementation improves PUFA profile in infants with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Demmelmair Hans, Stolarczyk Anna, Świątkowska Elżbieta, Socha Jerzy
  Źródło: Lipids 2002: 37 (10) s.953-957, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Long-chaim PUFA (LCP) deficiency is a frequent complication in cholestic infants. We investigated the effects of LCP-supplemented formula on EFA status in infants with cholestasis. Twenty-three infants with cholestasis (biliary atresia after surgery, 8; intrahepatic cholestasis, 15) aged 1.9 to 4.9 mon (median 3.1 mon) were randomized to receive commercial infant formulas either without LCP or with LCP from egg phospholipids for 1 mon. Liver tests, nutrient intakes, and plasma phospholipid FA (p.c. w/w) were determined at baseline and after interavention. At baseline, patietns had high serum direct bilirubin levels (5.9 ń 3.0 mg/dL; mean ń SD), they were malnourished (body fat mass: 40 ń 13 p.c. of normal) and presented with PUFA deficiency [plasma phospholipid PUFA: 28.43 p.c. w/w (26.56 - 30.53) in patients vs. 37.02 p.c. w/w (34.53 - 39.58) in controls; median (f1st - 3rd quartile)] with elevated Mead acid and palmitoleic acid. LCP-supplemented (n = 11) and -nonsupplemented groups (n = 12) did not differ in age, indicators of liver function, and EFA status at baseline. After the intervention, LCP-supplemented infants had higher levels of arachidonic acid [7.2 (5.9 - 8.8) vs. 4.2 (f3.0 - 5.3) p.c. w/w; P 0.001] and DHA [2.8 (2.2 - 3.2) vs. 1.6 (1.0 - 2.1) p.c. w/w; P 0.05], accompanied by increased TBARS concentration: 1.9 (1.4 - 2.2) vs 1.3 (1.1 - 1.6) nmol/mL; P 0.05]. We concluded that LCP-supplemented formulae improve LCP status of infants with severe cholestasis but may enhance lipid peroxidation.


  11/32

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych. (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Januszewicz Paweł
  Opracowanie edytorskie: Socha Jerzy (oprac.), Stolarczyk Anna (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.46-49, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  12/32

  Tytuł oryginału: Wartości rewalidacyjne metody Marii Montessori
  Autorzy: Stolarczyk Małgorzata
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.34-37 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  13/32

  Tytuł oryginału: Osobnicza wrażliwość błony śluzowej jelita cienkiego w celiakii na małą dawkę glutenu.
  Tytuł angielski: Individual sensitivity of jejunal mucosa to small amounts of gluten in coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Socha Jerzy, Romańczuk Wrzesław, Stolarczyk Anna, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz, Syczewska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.554-560, il.,tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z czynników wpływających na wiek ujawnienia się celiakii, jej postać i powikłania jest dawka spożywanego glutenu. Celem pracy była ocena osobniczej wrażliwości na małą dawkę glutenu w celiakii. Badaniami objęto 60 pacjentów, w wieku od 2,65 do 17,92 roku (średnio 7,49), leczonych co najmniej 12 miesięcy dietą bezgluetnową z powodu celiakii rozpoznanej zgodnie z kryteriami ESPGAN oraz z wykluczoną alergią pokarmową. Prowokację glutenem w dawce 10 mg/kg c.c./dobę prowadzono pod kontrolą IgAEmA, IgAAGA, IgGAGA, ocenianych co 3 - 6 miesięcy, oraz biopsji jelita cienkiego (przed prowokacją oraz po wykazaniu obecności EmA i AGA). W ciągu 35 miesięcy prowokacji stwierdzono w większości bezobjawowy klinicznie zanik kosmków jelita cienkiego i (+) IgAEmA u 53,7 proc. badanych, w tym: po 3 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 11,1 proc. Stwierdzono, że spożywanie małej dawki glutenu (10 mg/kg c.c./dobę) może prowadzić do zaniku kosmków jelita cienkiego u niektórych chorych na celiakię (wrażliwość osobnicza).


  14/32

  Tytuł oryginału: Tłuszcze w żywieniu niemowląt.
  Tytuł angielski: Fat in nutrition of infants.
  Autorzy: Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.200-203, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Human milk is the best source of nutrition for the infant, especially during the first 4-6 months of life. Commercial infant formula are designed to mimic breast milk composition as much as possible. The main differences in terms of fat concern LC-PUFA content, types of fatty acids present and factors affecting their absorption. The role of LC-PUFA, á-palmitate and MCT oil in infant formula and special formula in the diet during the first year of life is discussed.


  15/32

  Tytuł oryginału: Zachowania żywieniowe - od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego.
  Tytuł angielski: Food behaviour - from genetics to socio-cultural environment.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.212-217, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Paper presents food behaviour in relation to genetics and environment, shows role of socio-cultural environment and possibilities of modulation of food behaviour by the diet in ontogenesis of man.


  16/32

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  17/32

  Tytuł oryginału: Witaminy i składniki mineralne w mlekach do sztucznego żywienia niemowląt i w wybranych preparatach leczniczych.
  Autorzy: Stolarczyk Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.42-44, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Mleko matki jest uznawane za idealne pożywienie dla zdrowych niemowląt w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia, a jego skład przyjęto za wzorzec do opracowania receptury mleka modyfikowanego do ich sztucznego żywienia. Wydaje się, że obecnie wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na znaczny stopień upodobnienia jego składu do modelu pokarmu kobiecego.


  18/32

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w biegunce przewlekłej.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.37-38, 40-43, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana onbszaru klinicznego biegunek przewlekłych. Obserwujemy zmniejszenie częstości występowania biegunki poinfekcyjnej oraz zmiany obrazu klinicznego alergii i celiakii. Postępowanie diagnostyczne opiera się na danych z wywiadu oraz systemie testów przesiewowych i potwierdzających. Postępowanie kliniczne jest kompleksowe: podstawą jest zastosowanie leczenia dietetycznego w oparciu o dietę eliminacyjną ze wspomaganiem w niektórych przypadkach chemioterapeutykiem lub probiotykiem. Leczenie w poszczególnych zespołach chorobowych jest odmienne, dostosowane do specyfiki postaci biegunki. W grupie pacjentów z przewlekłą biegunką o charakterze sekrecyjnym rokowanie często jest poważne, śmiertelność sięga ok. 5 proc.


  19/32

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Socha Jerzy, Kunachowicz Hanna, Gregorek Hanna, Okolska Grażyna, Stolarczyk Anna, Wojtasik Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.63, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/32

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  21/32

  Tytuł oryginału: Gwóźdź śródszpikowy Intraflex - innowacyjny system blokowania
  Autorzy: Karpiński Janusz, Deszczyński Jarosław, Stolarczyk Artur
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.301-304, il., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  22/32

  Tytuł oryginału: Analiza biomechaniczna i wstępne wyniki leczenia stabilizatorem Dynastab M (miednica)
  Autorzy: Deszczyński Jarosław, Karpiński Janusz, Michalski Paweł, Stolarczyk Artur, Ziółkowski Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.305-309, il., bibliogr. 9 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/32

  Tytuł oryginału: ELSA (Elektryczna Stymulacja Aktywacyjna) w diagnostyce i rehabilitacji niedowładów narządu ruchu
  Autorzy: Karpiński Janusz, Deszczyński Jarosław, Stolarczyk Artur
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.347-350, il., bibliogr. 7 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/32

  Tytuł oryginału: Analiza biomechaniczna dynamicznej stabilizacji segmentarnej przy użyciu stabilizatora kręgosłupowego Tytan-Med
  Autorzy: Karpiński Janusz, Deszczyński Jarosław, Stolarczyk Artur
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.378-379, il., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  25/32

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z sympozjum pt. Probiotyki. Prebiotyki. Mleka fermentowane.
  Opracowanie edytorskie: Stolarczyk Anna (Oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.308, 310, 312-313 - Sympozjum naukowe pt. Probiotyki, prebiotyki - mleka fermentowane Warszawa 12-13.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,619

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  26/32

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka powikłań oddechowych u chorych poddanych operacji na aorcie brzusznej
  Autorzy: Oszkinis Grzegorz, Balcerkiewicz K., Micker M., Kamiński J., Sobczyński Paweł, Stolarczyk D., Waliszewski K.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.272-279, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/32

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w biegunce przewlekłej.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.122, 124-126, 128-130, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/32

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  29/32

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/32

  Tytuł oryginału: Influence of the stimulation of carotid body chemoreceptors on the gastric mucosal blood flow in artificially ventilated and spontaneously breathing rats.
  Autorzy: Siński M., Kowalczyk P., Stolarczyk A., Sawionek Ł., Przybylski J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.359-369, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cardiovascular effects of the stimulation of arterial chemoreceptors are different in spontaneously breathing and artificially ventilated animals. Respiratory failure and long term sojourn a high altitude coincide frequently of gastric ulceration. In both these situations a profound stimulation of arterial chemoreceptors is present. The purpose of the paper was to investigate the reflex effect of stimulation caroid chemoreceptors on gastric mucosal blood flow in the rat. Arterial chemoreceptors were stimulated by two methods (I) substitution gas mixture of 10 p.c. oxygen in nitrogen for room air and (II) direct injection of acid saline (0,05 ml, pH + 6.8) into the distal part of left common carotid artery. In artificially ventilated rats stimulation of arterial chemoreceptors caused significant increase in gastric mucosal vascular resistance, accompanied by marked decline in blood flow. This effect was mediated by adrenergic mechanism. On the contrary to artificially ventilated rats, decline of gastric mucosal vascular resistance with concomitant increase in blood flow was in spontaneously breathing animals. This effect was not abolished either by phentolamine or atropine. As vasodilatatory effect of arterial chemoreceptors stimulation was abolished by bilateral vagotomy, we postulate that non adrenergic and non cholinergic vagal fibers mediate observed vascular changes in gastric mucosa in spontaneously breating rats. We hypothesize that in artificially ventilated patients with respiratory failure stimulation of ...


  31/32

  Tytuł oryginału: Badania nad neuroregulacją przepływu krwi w nerwie kulszowym u szczura : praca doktorska
  Autorzy: Stolarczyk Artur, Przybylski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Biofizyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 92 k. : il., tab., bibliogr. k. 83-92, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20903

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  32/32

  Tytuł oryginału: Alergia pokarmowa u dzieci - profilaktyka i leczenie.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.78, 80-82, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: