Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOJEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Utajona encefalopatia wątrobowa: diagnostyka i znaczenie.
Tytuł angielski: Subclinical hepatic encephalopathy: diagnosis and importance.
Autorzy: Stojek Magdalena, Kryszewski Andrzej
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.147-151, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U chorych z marskością wątroby bez uchwytnych klinicznie zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego często występują mierzalne ubytki czynności poznawczych, określane mianem utajonej encefalopatii wątrobowej (uew). Główne zaburzenia stwierdzane w uew to apraksja konstrukcyjna, wydłużenie czasu reakcji na bodźce, zaburzenia funkcji uwagi. Utajona encefalopatia wątrobowa jest czynnikiem pogarszającym rokowanie co do długości przeżycia, jej wystąpienie jest także związane z większym ryzykiem rozwinięcia się pełnoobjawowej encefalopatii. Pogarsza ona jakość życia chorych z marskością i utrudnia wykonywanie pracy zawodowej. Nie ustalono dotychczas jednolitych zasad rozpoznawania uew. Obecnie największą rolę w diagnostyce odgrywają testy psychometryczne, mimo ich oczywistych ograniczeń, takich jak zależność od współpracy pacjenta, niska powtarzalność i występowanie efektu uczenia się. W przyszłości należy spodziewać się wzrostu znaczenia metod neurofizjologicznych, takich jak potencjały wywołane. W leczeniu uew stosowano wiele metod, m.in. dietę ubogobiałkową, flumazenil, substytucje aminokwasów rozgałęzionych, preparaty cynku. Nie zostało jednoznacznie dowiedzione, czy włączenie leczenia może zapobiec rozwinięciu się pełnoobjawowej ew.

  Streszczenie angielskie: Many cirrhotic patietns with apparently normal mental status have some form of measurable deficit in their intellectual performacne. This state is referred to as subclinical or minimal hepatic encephalopathy. Main disorders present in subclincial hepatic encephalopathy include: constructional apraxia, prolonged reaction times, attention disorders. The subclinical hepatic encephalopathy may precede overt hepatic encephalopathy. It has been shown that it negatively affects survival and impairs the quality of life and work. No uniform criteria have been universally accepted for the diagnosis of sblicnical hepatic encephalopathy. The psychometric tests still play a major role in establishing the diagnosis in spite of their clear limitations, such as dependence on the patient's cooperation, low reproductibility and learning effect. In future, increasing importance of neurophaysiologic methods, like evoked potentials, may be expected. Several methods of treatment have been proposed for treatment of subclinical hepatic encephalopathy, ie. low-protein diet, flumazenil, branched - chain amino acids, zinc supplementation. It has not been proven that treating subclinical hepatic encephalopathy can prevent overt hepatic encephalopathy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na syntezę i działanie tlenku azotu w naczyniach krezkowych u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Stojek Ewa, Skoczyńska Anna (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 we Wrocławiu, [Akademia Medyczna Katedra Anatomii Patologicznej, Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 257 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20176

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  3/3

  Tytuł oryginału: Legionella in sprinkling water as a potential occupational risk factor for gardeners.
  Autorzy: Stojek Nimfa Maria, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.261-264, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: To study a possibility of infection with Legionella at gardening by inhaling of water aerosolized at sprinkling of plants, samples of tap water used for sprinking of plants grown in outdoor gardens and in greenhouses in the Lublin province (eastern POland) were examined for the presence of Legionella, along with the samples of soil, artificial medium and air collected in modern greenhouses. The strains of Legionella were isolated from 8 our of 36 samples of water (22.2 p.c.) collected from outdoor taps used for sprinking plants cultivated in outdoor gardens, and from 5 out of 20 samples of water (25.0 p.c.) collected from indoor taps used for sprinking of plasnts cultivated in traditional greenhouses or foil tunnels. Both in the samples collected from outdoor and indoor taps Legionella pneumophila 2 - 14 was more common that Legionella spp. (respectively 13.9 p.c. vs. 8.3 p.c., and 15.0 p.c. vs. 10.0 p.c.). No legionellae were found in 18 samples of tap water, 14 samples of soil, 14 samples of artificial medium or 6 samples of air collectd in modern greenhouses. The results of this preliminary study suggest that water aerosolized at sprinking of plants represents a potential source of Legionella infection among gardeners.

  stosując format: