Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOŁYHWO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego u dzieci : przewodnik
Autorzy: Dutau Guy
Opracowanie edytorskie: Kunicki Mateusz (red.), Klimkowska Monika (tł.), Stołyhwo Monika (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [10], 196 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Infections respiratoires recidivantes ches l'enfant
Sygnatura GBL: 742,520

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Związek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6 z ciśnieniem tętniczym u zdrowych mężczyzn.
  Tytuł angielski: Polyunsaturated fatty acids association with blood pressure level in healthy males.
  Autorzy: Stołyhwo Monika, Bellwon Jerzy, Giecewicz Joanna, Gofron Krzysztof, Stołyhwo Andrzej, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.187-193, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Regularne spożycie ryb i długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC-PUFA) pochodzenia morskiego może obniżać ciśnienie tętnicze i zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej. Jednakże wpływ poszczególnych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6 PUFA jest nadal kontrowersyjny. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy ciśnieniem tętniczym a zawartością kwasów z rodziny n-3 i n-6 kwasów tłuszczowych w surowicy i erytrocytach u zdrowych mężczyzn. Materiał i metody. Podczas rutynowych badań okresowych zbadano 21 mężczyzn w wieku 58,5 ń 9 lat. Ciśnienie tętnicze skurczowe (SBP), rozkurczowe (DBP) i średnie (MAP) oceniano jako średnie ciśnienie z dwóch pomiarów - obecnego badania oraz poprzedniego sprzed 5-6 lat i wynosiło: skurczowe (SBP 134,8 ń 19 mm Hg), rozkurczowe (DBP 84,0 ń 10 mm Hg) i średnie (MAP 100,9 ń 12 mm Hg). Skład kwasów tłuszczowych PUFA n-3 i n-6 w krwinkach czerwonych i surowicy oznaczano techniką wysokosprawnej chromatografii gazowej HR-GC. Wyniki. W składzie badanych kwasów tłuszczowych krwinek czerwonych jedynie C20:5 n-3 PUFA wykazywał istotną ujemną korelację z DBP (r = -0,44, p 0,05). Spośród składu kwasów tłuszczowych w surowicy stwierdzono istotną ujemną korelację ciśnień SBP, DBP i MAP z sumą kwasów tłuszczowych rodziny n-3 PUFA (C18:4, C20:4, C20:5, C22:5, C22:6) r = - 0,57, p 0,02, r = -0,65, p 0,01 i r = -0,62, p 0,01 odpowiednio dla SBP, DBP i MAP oraz sumy n-6 PUFA (C18:3, C20:3, C20:4, C22:4, C22:5) r = -0,63, p 0,01; r = -0,67, p 0,01; r = 0,66 i p 0,005 odpowiednio dla SBP, DBP i MAP). Stwierdzono także istotną ujemną korelację pomiędzy DBP oraz EPA (C20:5) w surowicy (r = -0,51, p 0,05)...

  stosując format: