Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STETKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: The effect of oxidized lipoproteins (o-LDL) activity in pregnancies complicated by preeclampsia - role of o-LDL antibodies.
Autorzy: Pawłowicz P[aweł], Stetkiewicz T., Wilczyński J.
Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.153-158, tab., bibliogr. 27 poz.
Sygnatura GBL: 313,538

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to explain the influence of plasma oxidized lipoproteins on placenta function in pregnancies complicated by preeclampsia and in consequence, on fetal intrauterine asphyxia. Patients and methods: We studied 227 pregnant women between 32th and 40th week of gestation. Study group consisted of 159 pregnant women with preeclampsia. Control group included 118 healthy pregnant women. The level of oxidative stress was estimeted by circulating antibodies anti-O-LDL (oLAB) mesurement in pregnant women plasma. Antibodies anti-O-LDL (oLAB) was measured in plasma using immunoenzymatic method detecting autoantibodies IgG against oxidized plasmatic low density lipoproteins (LDL). Fetal well-being evaluation was based on computer analysis of CTG record (Oxford) and on blood flows measurements in umbilical and middle cerebral arteries of fetus. Results: The values of oLAB levels were higher for the study group than for the control group. Conclusions: In pregnancies complicated by preeclampsia, oxidative stress increase was noted, that index is elevated anti oLDL antibodies (oLAB) concentration.


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu otyłości na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie około- i pomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of obesity influence on selected haemostatic and fibrinolytic parameters in peri- and postmenopausal women.
  Autorzy: Połać Ireneusz, Stetkiewicz Tomasz, Stachowiak Grzegorz, Jędrzejczyk Sławomir, Pertyński Tomasz, Pakalski Andrzej, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.182-184, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja tkanki tłuszczowej i jej bezwzględna ilość ma znaczenie dla rozwoju chorób zależnych od otyłości. U otyłych obserwuje się wiele nieprawidłowości dotyczących czynników krzepnięcia i fibrynolizy. Badaniu 47 kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, które były operowane z powodu łagodnych zmian w obrębie miednicy mniejszej. Chore podzielono na grupy: I - z BMI 29 kg/mý (otyłe) i II - z BMI w granicach 18,5 - 25 kg/mý. U kobiet otyłych stwierdzono, wyższe stężenia LDL, wyższą całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, podwyższone stężenie fibrynogenu i zwiększoną aktywność PAI-1. Stwierdzono pozytywną korelację między polem pod krzywą insuliny a aktywnością PAI-1 oraz negatywną korelację między stężeniem insuliny na czczo i tPA. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 1. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet po menopauzie ma wpływ na aktywność PAI-1. 2. Otyłość ma wpływ na układ fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. 3. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów ma wpływ na aktywność PAI-1 u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.


  3/8

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 15
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Konieczko Katarzyna, Soćko Renata, Stetkiewicz Jan, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 92 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  4/8

  Tytuł oryginału: Short-term combined hormone replacement therapy in menopausal subjects - does it have any impact on coagulation and fibrinolysis?
  Autorzy: Stachowiak G., Połać I., Jędrzejczyk S., Pakalski A., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.279-286, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate alterations in coagulation and fibrynolisis variables during 6 months of HRT applied in postmenopausal women. Methods. Our study group were forty six postmenopausal females with climacteric symptoms, who during 6 months received hormonal treatment consisting of transdermal 17-beta-estradiol (17á-E2, 50 mvg/day) ond oral medroxyprogesterone acetate (MPA, 5 mg/day). Controls were forty two healthly age-matched women who were not hormonally treated. At baseline, then in 3rd and 6th month of our trial in all the females the following coagulation and fibrynolosis parameters were measured in blood serum: prothrombin index, INR, APTT, thrombin time, platelet count, fibrinogen, D-dimer, thrombin-antithrombin III complexes, factor VII, antithrombin III, protein C, protein S, PAI-1, t-PA. Results: After 3 months of HRT we observed in the postmenopausal group a lowered prothrombin index with enhanced INR values as compared to the controls. Then 6 months of HRT therapy revealed in the study group a drop in factor VII activities accompanied with increased activities of protein C.


  5/8

  Tytuł oryginału: Cytochrome P450c17ŕ gene (CYP17) polymorphism and endometrial cancer risk.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.261-264, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The established risk factors for endometrial cancer show that exposure to estrogens unopposed to progestins can predict the risk of endometrial cancer. CYP17 encodes the enzyme cytochrome P45c17, which catalyses steroid 17ŕ-hydroxylase and 17 - 20 lyase activities at key points in estrogen (estradiol) biosynthesis. We investigated the association between an A1/A2 polymorphism in the promoter regions of CYP176 gene and the occurrence of endometrial cancer among women who had never used hormone replacement therapy. Patients and methods: Tumour tissues were obtained from 44 postmenopausal women with endometrial cancer. Blood samples from 100 age matched healthy women served as control. The A1/A2 polymorphism was determined by PCR-based MvaA1 restriction fragment length polymorphism. Results: The distribution of the genotypes in cancer patients and control did not differ significantly (p 005) from those predicted by Hardy-Weinberg distribution. Additionally, there were no differences in the frequencies of the A1 and A2 alleles between patients and controls. Conclusion: Our results suggest that the A1/A2 polymorphism may not be associated with endometrial cancer but further research performed on larger population is needed to clarify this point.


  6/8

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia zaburzeń okresu menopauzalnego.
  Tytuł angielski: Diagnostics and therapy of menopausal period disturbances.
  Autorzy: Stetkiewicz Tomasz, Sobczuk Anna, Pertyński Tomasz
  Źródło: Med. Biol. 2002 (2) s.29-35, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia charakterystyczne dla okresu menopauzy dotyczą praktycznie wszystkich aspektów biologicznego życia kobiety. Postępowaniem z wyboru w leczeniu dolegliwości okresu menopauzalnego jest hormonalna terapia zastępcza. Należy jednak brać pod uwagę także możliwości leczenia alternatywnego: dietę, ćwiczenia fizyczne, ziołolecznictwo czy homeopatię.

  Streszczenie angielskie: Disturbances occurring during menopausal period are concerned with almost all aspects of women's biological life. In treatment of menopausal period complains the therapy of first choice is hormonal replacement therapy. It is necessary to pay attention for alternative treatment methods such: diet, physical exercises, herbal medicine and homeopathy.


  7/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Klimakt-Heel w leczeniu objawów wypadowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Effects of Klimakt-Heel treatment on climacteric symptoms in postmenopausal women.
  Autorzy: Sobczuk Anna, Stetkiewicz Tomasz, Wasilewski Bohdan
  Źródło: Med. Biol. 2002 (2) s.36-42, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postępowanie z wyboru w leczeniu okresu menopauzalnego jest HTZ. Substytucja hormonalna znosząc lub zmniejszjąc dolegliwości klimakteryczne może również powodować szereg skutków niepożądanych. Coraz większe są jednak możliwości leczenia alternatywnego. Jedną z form takiego leczenia jest zastosowanie preparatów antyhomotoksycznych. Jak wykazały nasze badania w grupie 721 kobiet postmenopauzalnych, preparat Klimakt-Heel jest bardzo dobrze tolerowany i wyraźnie łagodzi objawy wazomotoryczne. Pacjentki oceniły, że w trakcie trzymiesięcznej kuracji preparatem Klimakt-Heel nastąpiło polepszenie samopoczucia, objawy wazomotoryczne szybko ustępowały lub ulegały złagodzeniu, nastrój poprawił się już po pierwszym miesiącu leczenia. Zarówno skala Kuppermana, jak i Greena wyraźnie wskazywały na szybkie ustępowanie dolegliwości dotyczących objawów wazomotorycznych, sfery psychicznej i seksualnej, zmniejszanie się niepokoju, lęku, podnoszenie poziomu samoakceptacji u leczonych kobiet. Stosowanie preparatu Klimakt-Heel stanowi alternatywę dla leczenia dolegliwości menopauzalnych, szczególnie objawów wazomotorycznych i dotyczących sfery psychicznej. Preparat jest dobrze tolerowany i rzadko powoduje niepożądane skutki.

  Streszczenie angielskie: In treatment of menopausal period complains the therapy of first choice is HRT. Hormonal replacement, while alleviating many symptoms, in some patients can also generate side effects. Alternative possibilities of treatment still appear. One of them is antihomotoxic drugs treatment. As we reported in our study Klimakt-Heel is well tolerated by patient, brings significant relief of vasomotor symptoms. During 3 month treatment with Klimakt-Heel in patients' opinion there was general feeling improvement, fast regression or relief of vasomotor symptoms, mood improvement after only one month of therapy. Either Kupperman index or Green scale revealed fast relief of complains from physical; fear, anxiety decreased, whereas self-rating level became higher. Therapy with Klimakt-Heel is alternative method for menopausal complains treatment, especially vasomotor symptoms and psychic sphere complains. This drug is well tolerated and seldom causes sode effects.


  8/8

  Tytuł oryginału: Porównanie wydzielania wybranych cytokin przez trofoblasty izolowane z łożysk z ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym i fizjologicznych.
  Tytuł angielski: Comparison of secretion of selected cytokines in pregnancies complicated by preeclampsia and physiologicals.
  Autorzy: Pawłowicz Paweł, Stetkiewicz Tomasz, Habało Piotr, Wilczyński Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.981-983, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: In preganancies complicated by preeclampia (elevated values of LAB) an increased level of TNF-ŕ was oserved, both with the situation by LPS and without. There is the statistically significant increase of level of interleukin 10. In can be defence line against cytotoxic influence of TNF-ŕ.

  stosując format: