Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STELMASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Uszkodzenie aksonalne w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Tytuł angielski: Axonal damage in multiple sclerosis.
Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Stelmasiak Zbigniew
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.505-512, bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tradycyjnie uważa się, że uszkodzenie aksonalne występuje w stwardnieniu rozsianym w przewlekłych ogniskach demielinizacyjnych i jest związane z późną fazą choroby. Nowe badania wskazują jednak, że takie uszkodzenie może pojawić się w każdym, nawet wczesnym okresie choroby. Badania histpatoloiczne wykazały obecność uszkodzeń aksonów w obrębie ostrych i aktywnych przewlekłych ognisk demielinizacyjnych. Mechanizm uszkodzeń aksonalnych nie jest do końca wyjaśniony. Bierze się pod uwagę wtórne do demielinizacji uszkodzenie aksonu, wpływ czynników reakcji zapalnej oraz bezpośrednie niszczenie składowych aksonu przez reakcję humoralną. Uszkodzenie aksonalne jest główną przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i prowadzi do narastania niesprawności chorych. Obecnie nowe metody diagnostyczne (MRI, MRI z transferem magnetyzacji, spektroskopia, metody histopatologiczne, metody biochemiczne) pozwalają na lepsze poznanie mechanizmów uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: Traditionally, it was believed in MS, that axonal loss occurred in chronic lesions. However, new findings suggest that axonal transection can begin very early in that course of multiple sclerosis and axonal damage was found in active and chronic active MS lesions, particularly in areas of acute inflammation and demyelination. The mechanisms of axonal loss are uncertain, but may involve axonal degeneration secondary to demyelination, the action of inflammatory mediators and immune attack directed at axonal components. Axonal destruction and it's progression, is the major cause of irreversible damage in the CNS and the increase of disability in MS patients. Currently, new diagnostic methods (MRI, MR spectroscopy, magnetic transfer, histopathological and biochemical study) allow better to know the mechanisms of neuronal damage.


  2/20

  Tytuł oryginału: Problemy neurologiczne w chorobach przenoszonych przez kleszcze - aspekty kliniczne i diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Neurologic problems in tick borne diseases - clinical and diagnostic aspects.
  Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Belniak Ewa, Mitosek-Szewczyk Krystyna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.30-37, bibliogr. 20 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby przenoszone przez kleszcze często prowadzą do powikłań neurologicznych. Najczęściej spotykane choroby o takiej etiopatogenezie to kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. W pracy przedstawiono kliniczne aspekty KZM i boleriozy ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnej symptomatologii neurologicznej. Jednocześnie omówiono aktualne zasady diagnostyki tych schorzeń głównie w oparciu o badanie serologiczne.


  3/20

  Tytuł oryginału: Decreased level of kynurenic acid in cerebrospinal fluid of relapsing-onset multiple sclerosis patients.
  Autorzy: Rejdak Konrad, Bartosik-Psujek Halina, Dobosz Beata, Kocki Tomasz, Grieb Paweł, Giovannoni Gavin, Turski Waldemar A., Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 331 (1) s.63-65, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present study was undertaken to measure cerebrospinal fluid (CSF) levels of kynurenic acid (KYNA) in patients with relapsing-onset multiple sclerosis (MS) during remission or not progressing for at least 2 months. In these patients the levels of CSF KYNA were found to be significantly lower compared with subjects with non-inflammatory neurological diseases, as well as those with inflammatory disease (median interquartile range): 0,41 (0.3 - 0.5) pmol/ml, n = 26 vs. 0.67 (0.5 - 1.1), n = 23, P 0.01 and 1.7 (1.5 - 2.6), n = 16, P 0.001, respectively). These results provide further evidence of the alterations in the kynurenine pathway during remitting-onset MS.


  4/20

  Tytuł oryginału: Analiza przypadków kobiet chorujących na padaczkę rodzących w lubelskich Klinikach Położniczych w latach 1992-1998.
  Tytuł angielski: Analysis of epileptic pregnant women delivering between 1992-1998 in obstetric departmens of the University Medical School in Lublin.
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Semczuk Wiesława, Nowicka-Tarach Beata, Halczuk Iwona, Semczuk-Sikora Anna, Laskowska Marzena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.259-266, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę stanowi poważny problem medyczny. Celem pracy była analiza stosowanego leczenia p-w padaczkowego u kobiet w ciąży, występujących powikłań oraz analiza stanu noworodków w badanej grupie. Analizą retroskektywną objęto 84 kobiety ciężarne chorujące na padaczkę. Wśród rodzących było 51 pierwiastek i 33 wielorodki, z czego w 23 przypadkach była to druga, a w 10 trzecia i wyższa ciąża. Grupę kontrolną stanowiło 80 wybranych losowo zdrowych kobiet rodzących i hospitalizowanych w tym samym okresie. Średnia wieku badanych kobiet wynosiła 25 lat, zaś średni czas trwania choroby 8,6 lat. U 45 pacjentek występowały napady uogólnione maksymalne, u 39 napady częściowe. U 26 pacjentek stosowano monoterapię, zaś u pozostałych 58 politerapię. Stwierdzono, że podczas ciąży częstotliwość napadów wzrosła u 13 kobiet, zmalała u 19, nie ulegla zmianie u 52 kobiet. Z powikłań podczas ciąży najczęściej obserwowano infekcję dróg moczowych, nadciśnienie indukowane ciążą, gestozę, plamienie. Rozwiązanie w grupie chorych na padaczkę siłami natury nastąpiło w 40 i cięciem cesarskim w 44 przypadkach. Wady rozwojowe stwierdzono u 4 noworodków: u dwóch wady serca i u jednego wadę rozwojową palców; matki tych dzieci przyjmowały Phenydantin. Natomiast w 1 przypadku stwierdzono przepuklinę oponowo-rdzeniową i wqodogłowie, a matka tego dziecka stosowała w leczeniu Convulex. W grupie kontrolnej u noworodków nie stwierdzono wad rozwojowych. Przeprowadzona analiza pozwala zaobserwować, iż w grupie kobiet w ciąży chorujących na padaczkę częściej niż w grupie kontrolnej występują powikłania podczas ciąży...

  Streszczenie angielskie: Pregnancy in woman with epilepsy arouses several serious medical problems and always belongs to the group of high obstetric risks. The aim of the present clinical study was the evaluation of the antiepileptic treatment efficiency during pregnancy, including risk factor, effects on pregnancy and delivery in epileptic patients. The study group consisted of 84 epileptic pregnant women which delivered between 1992-1998 in Obstetric Departments of University Medical School of Lublin. A randomised group 80 healthy pregnant women constitued the control group. The mean age of the analysed patients was 25 years. 51 epileptic patients were pregnant for the first time, 23 patients for the second time and 10 patients for the third time or more. The mean time of the disease was 8.6 years. In our study group: 45 (53.8 p.c.) patients experienced primary generalized tonic-clonic seizures and 39 (46.6 p.c.) patients experienced patial seizures. 26 patients were treated with monotherapy and the rest with polytherapy methods. The estimation of the seizures frequency during pregnancy in 52 (61.9 p.c.) patients did not change, in 13 (15.4 p.c.) patients increased. Among obstetric complications: urinary tract infections, hypertonia (EPH-gestosis) were observed. In 4 newborn congenital defects have been noted. Mothers of three of them were treated with Phendydantin (heart lesion, developmental anomaly of fingers). The fourth mother used Convulex (meningoarchided hernia, hydrocephalus).


  5/20

  Tytuł oryginału: Wykrywanie mikrozatorów mózgowych za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej. Aspekty techniczne.
  Tytuł angielski: Detection of cerebral microemboli by Transcranial Doppler. Technical aspects.
  Autorzy: Wojczal Joanna, Szczepańska-Szerej Anna, Belniak Ewa, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.791-799, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono techniczne aspekty wykrywania mikrozatorów w krążeniu mózgowym. Opisano fizyczne podstawy wykrywania sygnałów mirkozatorowych, ich charakterystykę ultrasonograficzną, możliwości identyfikacji sygnałów zatorowych w obrębie widma dopplerowskiego oraz zalecane ustawienia sprzętowe. Następnie przedstawiono metody automatycznego wykrywania mikrozatorów, problemy związane z identyfikacją materiału zatorowego oraz zalecany czas monitorowania pacjentów z różnymi wskazaniami. Przedstawione techniczne postępy w wykrywaniu sygnałów mikrozatorowych, szczególnie doskonalsze metody ich automatycznego wykrywania i rejestracji, rokują nadzieję na pełniejsze poznanie klinicznego znaczenia zjawiska mikrozatorowści w krążeniu mózgowym.


  6/20

  Tytuł oryginału: Zapobieganie chorobom zakaźnym w XVIII wieku na przykładzie doświadczeń ze szczepieniami przeciwko ospie rodziny Adamsów z Massachusetts.
  Autorzy: Stelmasiak Katarzyna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.359-373, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku


  7/20

  Tytuł oryginału: Bóle głowy - zasady postępowania i metody leczenia.
  Tytuł angielski: Headaches - guidelines of management and treatment.
  Autorzy: Krasińska-Czerlunczakiewicz Halina, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.704-707, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono różne rodzaje bólu głowy w oparciu o klasyfikację IHS (International Headache Society), która dzieli je na samoistne i objawowe. Zaproponowano zasady postępowania diagnostycznego w bólach głowy. Podkreślono wagę problemu wobec faktu, że choć bóle głowy często stanowiąistotę choroby, moga być czasami sygnałem poważnej patologii. Najskuteczniejszymi lekami przynoszącymi ulgę w napadach migrenowych bólów głowy są stale tryptany.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses various kinds of headaches basing on INH (International Headache Society), which divides them into spontaneous and symtpomatic ones. Diagnostic procedures in recognising headaches have been suggested. In was emphasised that though headaches are often essential for the diseases, they may sometimes signal a serious pathology. The most effective drugs relieving migraine headache have long been and still are triptans.


  8/20

  Tytuł oryginału: Migerna - współczesne metody leczenia.
  Tytuł angielski: Migraine - contemporary methods of treatment.
  Autorzy: Mitosek-Szewczyk Krystyna, Stelmasiak Zbigneiw
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.708-713, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migrena charakteryzuje się napadowym bólem głowy z towarzyszącymi mu nudnościami i wymiotami. Migrena znacznie zaburza jakość życia pacjenta ze względu na dokuczliwość napadów bólu i lęk przed powtórzeniem się. Leczenie migreny obejmuje doraźne leczenie napadu migrenowego i postępowanie profilaktyczne. Doraźne leczenie napadu bólu głowy ma za zadanie zmniejszenie lub usunięcie bólu głowy i objawów towarzyszących. Postępowanie profilaktyczne w migrenie ma na celu zmniejszenie częstości i ciężkości napadu migrenowego bólu głowy.

  Streszczenie angielskie: The migraine is characterized by paroxysmal headache with accompanied nausea and vomiting. The migraine considerably disturbs the quality of life because of annoyed pain attacks and the fear of their repeating. The migraine tratment includes extemporary treatment of migraine headache attack and preventive procedure. The extemporary treatment of headache attack aims at diminution or removal of headache and accompanied symptoms. The prophylactic procedure intends to reduce the frequency and severity of migraine headache attack.


  9/20

  Tytuł oryginału: Zatrucie benzodiazepinami a czynność ośrodkowego układu nerwowego.
  Autorzy: Nowak Stanisław, Sobieszek Grzegorz, Błaszczyk Barbara, Stelmasiak Zbigniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.714-717, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Benzodiazepines (BZD) are effective GAVA enhancers and consequently may interact with other centrally depressant drugs and alcohol. BZD overdose combined with the above agents may be even fatal. Recently, experiemntal data clearly indicate that peripherally administered BZD produce massive apoptosis in brains of infant rodents. Intensive investigations should follow to find out whether this effect can be also extended to clinical conditions.


  10/20

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne i przeciwzakrzepowe w ostrym okresie udaru niedorkwiennego mózgu.
  Tytuł angielski: Thrombolytic and antithrombotic therapy for acute ischemic stroke.
  Autorzy: Wojczal Joanna, Szczepańska-Szerej Anna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.722-728, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono wyniki najważniejszych badań nad skutecznością i bezpieczeństwem leczenia trombolitycznego i przciwkrzepliwego w ostrym okresie udaru niedorkwiennego mózgu. Leczenie trombolityczne w formie dożylnej (układowej) lub dotętniczej (miejscowej) jest obiecującą metodą przyczynowego i skutecznego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. Ze względu jednak na różnorodną etiopatogenezę udaru wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wieloośrodkowych oraz rutynowego stosowania trombolizy w praktyce klinicznej są kontrowersyjne. Innym obiecującym lekiem w ostrej fazie udaru mózgu jest ankrod, lek fibrynogenolityczny, będący w fazie badań klinicznych. Żadna z wieloośrodkowych prób nie potwierdziła korzystnego wpływu stosowania niefrakcjonowanej heparyny lub niskocząsteczkowych heparyn na stan pacjentów w udarze niedokrwiennym mózgu. Jednym uzasadnieniem ich stosowania jest profilaktyka zakrzpicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Na zakończenie przedstawiono nowe kierunki badań nad leczeniem trombolitycznym i przeciwkrzepliwym w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu.

  Streszczenie angielskie: In this article the results of the studies on thrombolytic and anticoagulant therpay in acute phase of ischemic stroke were reviewed. The intravenous (systemic) thrombolysis or intra-arterial (local) one seem to be promising methods of causative and effective treatment of acute ischemic stroke. However, the results both the recent multicenter studies and the routine clinical practice are controversial, because of different etiologies of is chemci stroke. Ancrod is a defibrinogenating agent, which is now being tested in multicenter trials on acute ischemic stroke. The unfractioned heparin and low molecule weight heparins are not effective in acute ischemic stoke. The prophylaxis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism are the only indications for using them in acute ischemic stroke. In the end, the new directions of the research on thrombolysis and antithrombotic therapies are presented.


  11/20

  Tytuł oryginału: Stabilizacja blaszki miażdżycowej w przebiegu leczenia statynami - nowy kierunek profilaktyki udaru niedorkwiennego mózgu.
  Autorzy: Szczepańska-Szerej Anna, Wojczal Joanna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.729-733, bibliogr. 19 poz., sum
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo braku określonych badaniami epidemiologicznymi dowodów na zależność między ryzykiem udaru mózgu a poziomem cholesterolu, badania ostatnich lat wykazały znaczące zmniejszenie ryzyka powtórnego udaru mózgu u chorych leczonych statynami-inhibitorami reduktazy hydroksy-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-Co A). W ostatnim okresie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko wystąpienia udaru mózgu w przebiegu nie powodującej stenozy, ale niestabilnej blaszki miażdżycowej. Statyny wywierają działanie stabilizujące na blaszkę miażdżycową poprzez poprawę funkcji śródbłonka naczyniowego, hamowanie procesów zapalnych w obrębie blaszki i wzmocnieni czapeczki łącznotkankowej. Pacjenci ze stwierdzoną niestabilną balszką miażdżycową w tętnicach szyjnych powinni mieć zalecane profilaktyczne leczenie statynami.

  Streszczenie angielskie: Studies with statins - 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors (HMG-CoA) show a reduction in the risk of the ischemic stroke despite the role of cholesterol levels as a risk factor for ischemic stroke seems to be controversial. The vulnerable atherosclerotic plaque has become the main focus for new medical strategies for plaque stabilisation and stroke prevention. It is now known that the rupture of nonstenotic, yet vulnerable atherosclerotic plaque can lead to ischemic stroke. Intensive cholesterol lowering with statins stabilizes atheroma by the improvement of the endothelial function, reducing inflammation and strngthening fibrous cup. THerefore, patients with unstable atheroma in cervical arteries should be recommended to statins therapy.


  12/20

  Tytuł oryginału: Neuroprotekcja w neurologii.
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Krzyżanowski Maciej, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.734-737, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Glutamate and oxidative stress are main factors responsible for neurodegeneration. Experimental data indicate that some antiepileptic drugs, especially tiagabine and topiramate, exert neuroprotective effects. In experimental models of Alzhemer's and Parkinson's diseases, potent neuroprotection was provided by memantine (in both models), inhibitors of acetylcholinesterase, antioxidants (Alzheimer's disease) and especially dopaminergic agonists or A2A adenosine receptor antagonists (Parkinson's disease). Clinical data accentuate the importance of memantine, dopaminergic agonists and riluzole in chronic neurodegeneartive diseases.


  13/20

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera - nowe spojrzenie na etiopatogenezę i leczenie.
  Tytuł angielski: Alzheimer disease - pathogenesis and prospects for treatment.
  Autorzy: Fidor Andrzej, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.738-745, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną pojawienia się zespołu otępiennego u osób starszych. Stanowi ona ok. 50-60 proc. wszystkich zespołów otępiennych u osób po 65 roku życia. Odkładanie się amyloidu-beta w postaci płytek oraz powstawanie zwyrodnienia neurowłókienkowego jest patogonomiczne dla AD. W schorzeniu tym na skutek zmian neurodegeneracyjnych dochodzi do zaburzenia transmisji cholinergicznej szczególnie na poziomie kory mózgowej i hipokampa. Jedynie w odniesieniu do inhibitorów esterazy cholinowej wykazano klinicznie istotną poprawę stanu chorych.

  Streszczenie angielskie: Alzheimer's disease (AD) is one of the most common cause of mental deterioration in elderly people, accountint for around 50-60 p.c. of the overall cases of dementia among persons over 65 years of age. The accumulation of beta-amyloid plaques and neurofibrillary tangle are the pathogonomonic feature of AD. AD involves neuronal degeneration with impaired cholnergic transmission in the cerebral cortex and hippocampus in areas of the brain particularly associated with memory and higher intellectual functioning. Only cholinesterase inhibitors have shown clinically meaningful responses for patients with AD.


  14/20

  Tytuł oryginału: Możliwości terapauetyczne w leczeniu stwardnienia bocznego zanikowego.
  Tytuł angielski: A therapeutic possibilities of amyotrophic lateral sclerosis.
  Autorzy: Iłżecka Joanna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.753-758, tab., bibliogr. 26 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stwardnienie boczne zanikowe (SLA) jest postępującą chroobą neurodegeneracyjną prowadzącą do uszkodzenia motoneuronów. Etiopatogeneza SLA wciąż nie jest znana i dotychczas nie ma skutecznego leczenia tej choroby. W pracy przedstawiono próby leczenia SLA. Zasadniczą rolę przypisuje się wczesnej terapii skojarzonej z zastosowaniem leków działających antyglutaminergicznie, antyoksydacyjnie, antyapaptycznie. Ważną rolę odgrywa również leczenie objawowe i opieka paliatywna, mające na celu przedłużenie przeżycia i poprawę jakości życia chorych na SLA.

  Streszczenie angielskie: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease affecting motor neurons. Etiophatogenesis of ALS is still unknown, and there are no efficacious treatment of this disease. The study discuss the trials of ALS treatment. A significant role has early and complex tehrapy with antiglutamatergic, antioxidative and antiapoptotic drugs. Symptomatic treatment and palliative care, that may to prolong survival, and to improve quality of life of ALS patietns also play an important role.


  15/20

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza stwardnienia bocznego zanikowego.
  Tytuł angielski: Etiopatogenesis of amyotropic lateral sclerosis.
  Autorzy: Iłżecka Joanna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.260-269, bibliogr. 107 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stwardnienie boczne zanikowe (SLA) jest chorobą zwyrodnieniową charakteryzującą się śmiercią neuronów ruchowych. Mechanizmy molekularne zwyrodnienia neuronalnego w tej chorobie nie są dostatecznie poznane. Wydaje się, że czynniki genetyczne, nadmierna toksyczność kwasu glutaminowego, stres oksydacyjny, niedobór czynników neurotroficznych, toksyczne działanie agregatów zmutowanego enzymu dysmutazy nadtlenkowej, zmieniona ekspresja neurofilamentów, zaburzenia transportu aksonalnego, czynniki immunologiczno-zapalne oraz dysfunkcja mitochondriów mogą odgrywać ważną role w procesie śmierci komórek w SLA.


  16/20

  Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Kawiak, (1925-2002), Katedra i Klinika Neurologii AM, Lublin.
  Tytuł angielski: In memoriam of Professor Wiesław Kawiak, M.D. (1925-2002).
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1245-1248
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Kawiak
 • Wiesław 1925-2002


  17/20

  Tytuł oryginału: Histological examination of the extrabulbar segment of the optic nerve in experimental animals after administration of Cladribine.
  Tytuł polski: Histologiczna ocena odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego po zastosowaniu leku immunosupresyjnego - Kladrybiny u zwierząt doświadczalnych.
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.222-226, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  18/20

  Tytuł oryginału: Influence of the new medicine - 2-CDA (Cladribine) on the ultrastructure of the extrabullar segment of the optic nerve in rabbits of New Zeland breed.
  Tytuł polski: Wpływ nowego leku immunosupresyjnego - 2-CDA (Kladrybina) na ultrastrukturę odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego królików rasy nowozelandzkiej..
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.227-232, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  19/20

  Tytuł oryginału: The effect of epilepsy on emotional state in Hamilton and Beck questionnaire studies.
  Tytuł polski: Ocena stanu emocjonalnego pacjentów z padaczką w badaniach z zastosowaniem kwestionariuszy Hamiltona i Becka.
  Autorzy: Chmielewska Barbara, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.219-225, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia depresyjne często współwystępują z organicznymi schorzeniami układowymi, również toczącymi się w układzie nerwowym. Spośród schorzeń neurologicznych szczególnie osoby chorujące na padaczkę doświadczają różnorodnych dysfunkcji w sferze funkcjonowania psychicznego. Zaburzenia lękowe i depresyjne są notowane dwu-trzykrotnie częściej w tej populacji w porównaniu z osobami zdrowymi. W prezentowanym badaniu porównano występownaie zaburzeń o charakterze derpesyjnym u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną padaczką oraz u chorujących przewlekle, u których uzyskano remisję choroby, jak i u osób z padaczką lekooporną. Oceny zaburzeń dokonano przy wykorzystaniu kwestionariuszy depresji Hamiltona oraz Becka, przeprowadzając badanie u każdego chorego jednorazowo odpoweidnio przez lekarza oraz samego pacjenta w okresie pomiędzy napadami padaczkowymi. W badaniach obydwoma kwestionariuszami wykazano zgodnie wyższe wartości w skali zaburzeń depresyjnych u chorych nowo zdiagnozowanych w porównaniu z chorującymi od wielu lat, zarówno tych, u których w wyniku farmaktoerapii uzyskano remisję objawów, jak i u pacjentów z lekoopornością. Uzyskane różnice odpowiadały wartościom typowym dla odpowiednio umiarkowanego i łagodnego poziomu zaburzeń depresyjnych. Można przypuszczać, że ustlaenie diagnozy padaczki, w związku ze stygmatyzacją, jaką sprowadza to schorzenie, oraz licznymi ograniczeniami życiowych aktywności, może być znaczącym czynnikiem stresującym, warunkujacym występowanie zaburzeń depresyjnych w początkowym okresie trwania choroby.

  Streszczenie angielskie: Patients with epilepsy present higher rate of psychological and psychaitric problems and emotional disturbances are estimated as the most frequent ones with prevalence of depression about tree times higher than it was observed in general population. In the presented study the occurrence of depressive symptoms was compared in a total of 60 adult patients with newly recognised and chronic epilepsy during remission of illness as well as pharmacoresistant. 21-items Hamilton Depressive Scale and Beck Depressive Inventory were applied once in each testified patient, consecutively by a phsyician or a patient himself during interictal period. Our study has found a higher level of depressive signs in newly diagnosed than in chronic patients during remission of illness but also in patients with an active process. The scoring rates both on HDRS and BDI were respectively characteristic of moderate or mild intensity of depressive distrubances. This comparison allows us to make a suggestion that diagnosis of epilepsy with its well-known stimgatison and limitations of different life activities may act as a stressing factor that enhances anxiety and depressive reactions in early phase of illness.


  20/20

  Tytuł oryginału: Effectiveness of adjunctive therapy with tiagabine in mentally disabled patients with epilepsy.
  Tytuł polski: Efektywność tiagabiny w politerapii w padaczce u pacjentów z dysfunkcją intelektualną.
  Autorzy: Chmielewska Barbara, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.226-236, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W licznych badaniach, poza skutecznością, pokreślano korzystny wpływ tiagabiny, leku przeciwpadaczkowego nowej generacji, na funkcjonowanie neuropsychiczne pacjentów z padaczką jak również minimalne ryzyko wystąpienia niepożądanych zaburzeń psychicznych. W obecnym prospektywnym, niekontrolwoanym placebo, krótkoterminowym 6-miesięcznym badaniu oceniono skuteczność i tolerancję stosowania tiagabiny jako leku dodanego w grupie 30 młodych dorosłych pacjentów z padaczką lekooporną oraz współistniejacym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. U 40 proc. leczoncyh stwierdzono przynajmniej 50 proc. redukcję częstości napadów (responderzy), liczba dni z napadami zmniejszyła się z 9,9 do 6,3 na miesiac, a średnia częstość napadów uległa zmniejszeniu z 14,9 do 9,2 na miesiąc. Odnotowano także złagodzenie ciężkości napadów: odsetek pacjentów z napadami umiarkowanymi zwiększył się z 30 proc. przed stosowaniem tiagabiny do 50 proc. po 24 tygodniach terapii, a odsetek chorych z napadami ciężkimi zmniejszył się odpowiednio z 30 do 16 proc. U pacjentów-responderów w badaniu kwestionariuszem jakości życia stwierdzano poprawę wszystkich ocenianych funkcji, ale najwyraźniej funkcji poznawczych, korzystną ocenę wpływu leczenia na ogólne samopoczucie oraz poprawę w funkcjonowaniu społecznym. Większość pacjentów (90 proc.) nie doświadczyła istotnych objawów niepożądanych leczenia; najczęstsze skargi wiązały się z łagodnymi, przemijającymi efektami neurotoksycznymi ...

  Streszczenie angielskie: Previous reports justified positive impact of tiagabine, a new-generation antiepileptic drug on neuropsychological functioning as well as minimal risk of psychiatric exacerbations. In this prospective, open, observational, non-comparative, short-term - 6 months' study we evaluated efficacy and tolerability of tiagabine as add-on in polytherapy in 30 young adults with both refractory epilepsy and mild or moderate mental retardation. About 40 p.c. of patients experienced improvement in seizure frequency of 50 p.c. or more and none complained of seizure deterioration. Overall seizure frequency fell down from a mean 9.9 at the baseline to 6.3 seizure days per month. The seizure rate was reduced from 14.9 to 9.2 per month after 24 weeks of add-on phase. Adjunctive tiagabine therapy appeared to be associated with reduciton in overall seizure severity characteristics expressed as enhancement of mild of mild seizures from 30 to 50 p.c. of patients and reduction in severe seizures from 30 to 16 p.c. Responders reported an improvement in most health related quality of life domains but mostly cognition, medication effects and social functioning. The majority (90 p.c.) of patients did not report additional adverse effects with tiagabine; the most common complains associated with central nervous system (vertigo, weakness, nervousness) were transient and did not cause discontinuation. Blood counts and liver funcitonal tests did not show any clinically relevant changes. In this ...

  stosując format: