Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STELMACHÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ponowny rozwój mięśniaków po operacjach oszczędzających macicę.
  Tytuł angielski: Recurrence of uterine myomas after surgical treatment preserving the uterus.
  Autorzy: Wyględowski Jerzy, Osuch Beata, Szałkowski Andrzej, Mażdziarz Agnieszka, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.43-44, 46, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano nawroty mięśniaków u 121 kobiet, operowanych w sposób oszczędzający macicę w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1987-1997. Stwierdzono ponowny rozwój mięśniaków wynoszący 18,18 proc. Odsetek ten zwiększał się w miarę upływu czasu od operacji. Częstość nawrotów nie zależala od liczby i wielkości usuniętych pierwotnych zmian.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was analysis the risk of recurrence of uterine myomes in 121 patients who underwent myomectomy between 1987 and 1997 at the Chair and Department of Obstetrics and Gyneacplogy II Faculty of Medicine Medical University of Warsaw. The cumulative 10-years recurrence rate was 18,18 p.c., and this increased steadly up to the end of the observation period. Differences were not observed in frequency of recurence by numbers and diameter myomas.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zasady kwalifikowania pacjentek z guzami przydatków do operacji laparoskopowych.
  Autorzy: Stelmachów Jerzy, Śpiewankiewicz Beata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.116-117
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności metody fotodynamicznej - PDD w rozpoznawaniu zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of photodynamic diagnosis (PDD) in examination of the cervical lesions.
  Autorzy: Nowakowski Zbigniew, Kietlińska Zofia, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.930-933, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano porównania wydolności metody PDD i kolposkopii w uściślaniu rozpoznania cytologicznego gr. II wg Papanicolaou. Obok uznanych metod rozpoznawania zmian na szyjce macicy metoda PDD wydaje się być obiecująca jako uzupełnienie dotychczas stosowanych procedur diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate Photodynamic Diagnosis (PDD) effectiveness among patietns with cervical lesions and comparison to effectiveness of colposcopy. Material and methods: 68 patients with cervical lesions underwent cytologic examination, colposcopy and PDD which were followed by histologic examination. Results: In 41 patietns with Pap smear gr. II or IV the result of Pap smear, colposcopy, PDD and histologic result were correlated. Among 27 patietns with Pap smear gr. III the confirmity of the final pathologic result with colposcopic examination was 55,6 p.c. and positive fluorescent effect during PDD was 63 p.c. in patietns with Pap smear gr. III. Conclusion: The efficacy, specifity and sensivity of PDD are similar to those of colposcopy in diagnosis of Pap smear gr. III patients.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności operacji laparoskopowych w leczeniu kobiet z zespołem pęcherzykowatego zwyrodnienia jajników : praca doktorska
  Autorzy: Piórkowski Robert, Stelmachów Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20651

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: The value of Doppler assessment of uteroplacental perfusion in the II and III trimester of pregnancy.
  Autorzy: Sawicki Włodzimierz, Śpiewankiewicz Beata, Cendrowski Krzysztof, Bachanek Michał, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate flow resistance in middle cerebral, umbilical, and placental arteries in the second and third trimesters of pregnancy, and set down the initial reference values in the succeeding weeks of the II and III trimesters of pregnancy. Methods: This was a prospective observation study in 326 normal pregnancy between 26 and 40 weeks of gestational age. Serial Doppler measurements were made of the middle cerebral artery, umbilical artery and placental artery and RI, S/D and UA/MCA rations in each vessel were calculate. Rresults: Flow resistance in middle cerebral artery remained about on the same level in consecutive weeks of pregnancy. The RI ranged from 0.72 to 0.82 (mean 0.75 ń 0.08), and S/D from 4.17 to 5.55 (mean 4.69 ń 1.99). They showed a little declined tendency (the r coefficient respectively - 0.53 and - 0.22), but not statistically significant. However, in umbilical artery and placental chorionic plate arteries a gradual decline of flow resistance was reported (the r coefficient for RI and S/D respectively = -0.78 and - 0.88 - p 0.05, and -0.71 and - 0.88 - p 0.05). The mean RI value respectively was 0.57 ń 0.1 and 0.44 ń 0.11, and the mean S/D ratio value = 2.56 ń 0.88 and 1.99 ń 0.51. Similary umbilical/cerebral ratio (UA/MCA) was found out decrease (the r coefficient = -0.74 - p 0.05), with the mean value amounting 0.75 ń 0.16. Conclusions: Resistance to flow in umbilical and placental chorionic artery in normal pregnancy is low and has weaken tendency, unlike in mildde cerebral artery where resistance remains more or less on the same high level in succeding weeks of pregnancy.

  stosując format: