Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STELLA-HOŁOWIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Aktualne zasady diagnostyki i leczenia choroby Wilsona.
Tytuł angielski: Current principles of Wilson's disease diagnostics and treatment.
Autorzy: Najda Jacek, Stella-Hołowiecka Beata, Machalski Marek, Woszczyk Dariusz, Mykała-Cieśla Joanna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.600-607, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Choroba Wilsona - określana również jako zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - jest istotnym problemem klinicznym u młodych pacjentów, który nadal stwarza problemy diagnostyczne. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ostatecznie ustalono podłoże genetyczne schorzenia, potwierdzając różnorodność mutacji genowych odpowiedzialnych za jego powstanie. Opracowany został obowiązujący schemat leczenia choroby mający za cel jak najszybsze usunięcie z organizmu nadmiaru toksycznie działających jonów miedziowych. W pierwszej fazie leczenia stosowanie tradycyjnych oraz nowo opracowanych leków chelatujących, pozwala z reguły na szybkie usunięcie tkankowych depozytów miedzi i zrównoważenie jej ogólnoustrojowego bilansu. W terapii przewlekłej coraz szersze zastosowanie znajdują związki cynku, wydatnie nasilające jelitową i wątrobową syntezę metalotioneiny. Prowadzone przez całe życie konsekwentne leczenie choroby Wilsona, rozpoczęte po jej wczesnym rozpoznaniu, pozwala na zapewnienie chorym długoletniego okresu przeżycia, często porównywalnego z populacją ludzi zdrowych.

    stosując format: