Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STEFANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń IL-6 i IL-8 w surowicy krwi w przewidywaniu rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej u ciężarnych z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego.
Tytuł angielski: Clinical value of maternal serum IL-6 and IL-8 determination as a predictor of an intrauterine infection in pregnancies complicated by premature rupture of membranes (PROM).
Autorzy: Stefanowicz Joanna, Pięta-Dolińska Agnieszka, Iwanek Alicja, Jaczewski Bogumił, Czichos Ewa, Oszukowski Przemysław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.574-580, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  2/5

  Tytuł oryginału: Przerzuty do zaotrzewnowych węzłów chłonnych w przebiegu raka błony śluzowej trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Retroperitoneal lymph nodal metastases in carcinoma of the endometrium.
  Autorzy: Waśniewski Tomasz, Stefanowicz Marek, Węgrzyn Krzysztof, Kozerski Jerzy, Onichimowski Dariusz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.29-35, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano patomorfologiczne czynniki ryzyka (typ histologiczny, stopień zróżnicowania histologicznego, głębokość naciekowa mięśnia macicy, zajęcie przestrzeni naczyniowej) przerzutów do zaotrzewnowych węzłów chłonnych u 80 spośród 147 kobiet operowanych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w latach 1996-2000. Dokonano analizy powikłań śród- i pooperacyjnych w grupach pacjentek poddanych i nie poddanych limfadenektomii.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wpływ przedoperacyjnego zastosowania propacetamolu na intensywność odczuwania bólu po operacji usunięcia macicy.
  Tytuł angielski: Pre-operative propacetamol administration influence on post-operative pain severity in patients after uterus extripation.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Stefanowicz Marek, Waśniewski Tomasz, Ciemniewicz Ewa
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.101-107, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In spite of, more and more greater interests with improvement of comfort connected with operation, still at over half of patients, soothing of pain after operation is inadequate. Progress, which took place in understanding of pain mechanisms permitted on putting hypothesis about possibility of prevention to surgical pain across application analgetic before operation (preemptive analgesia). The creature of presented below research is qualification of propacetamol efficiency used before pronouncement of pain stimulation in diminution of pain complaints after operation. In research took participation 50 patients operated for rmoval of uterus, divoded at random on two groups. Patients in dependence on groups received an hour before operation intravenous drop inlet of 250 ml saline with 2 g of propacetamol or without medicine as placebo. After operation, patients received to disposal PCA automatic syringe with morphine, as a method of soothing of postoperative pain. Twenty-four hours morphine request was measure of intensification of pain. In passed investigation less application of morphine was observed in group of patients receiving propacetamol. The research showed, that propacetamol used as preemptive analgesia is efficient in diminution of pain complaints after operation of uterus removal.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu propacetamolu i ketoprofenu zastosowanych przed operacją na zmniejszenie dolegliwości bólowych po operacji usunięcia macicy.
  Tytuł angielski: Efficiency of propacetamol and ketoprofen used before operation on pain allevation after uterus removal.
  Autorzy: Onichimowski Dariusz, Stefanowicz Marek, Waśniewski Tomasz
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.23-29, il., tab., bibliogr. [42] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skuteczność uśmierzania bólu po leczeniu operacyjnym jest nadal niezadowalająca u ponad połowy pacjentów. Badania nad mechanizmami odczuwania bólu wskazują na potencjalną możliwość zapobiegania bólowi pooperacyjnemu poprzez podanie analgetyków przed zabiegiem operacyjnym. Celem badania było określenie skuteczności propacetamolu, ketoprofenu lub obu leków łącznie, podawanych przed zabiegiem operacyjnym w zmniejszeniu dolegliwości bólowych po operacji. W badaniu wzięło udział 100 pacjentek poddanych operacji usunięcia macicy, które przypisano losowo do czterech grup. Godzinę przed operacją pacjentki otrzymywały wlew dożylny 250 ml soli fizjologicznej z 2 g propacetamolu lub 100 mg ketoprofenu, lub z dwoma lekami jednocześnie albo wyłącznie sól fizjologiczną jako placebo. Po operacji ból pooperacyjny uśmierzano morfiną dawkowaną przez pacjentkę strzykawką automatyczną PCA. Dawka morfiny przyjęta w ciągu 24 godzin od zakończenia operacji była miarą nasilenia bólu pooperacyjnego. Najmniejsze zapotrzebowanie na morfinę w okresie pooperacyjnym stwierdzono wśród pacjentek otrzymujących przed zabiegiem oba leki, a największe w grupie placebo. Dawka morfiny w grupach pacjentek przyjmujących jeden lek była mniejsza niż w grupie placebo, ale większa niż u pacjentek otrzymujących łącznie propacetamol i ketoprofen. W badaniu wykazano, że zarówno propacetamol, jak i ketoprofen zastosowane jako analgezja z wyprzedzeniem są skuteczne w zmniejszeniu dolegliwości bólowych po operacji ...

  Streszczenie angielskie: A relieve of pain after surgery is still inadequate in more than half of the patients. Studies of pain mechanisms suggest that pain after surgery could be potentially by administration of analgetics before surgery (i.e. by preemptive analgesia). We conducted this study to establish the efficacy of propacetamol, ketoprofen or both, given before the surgery in treatment of pain after surgery. We studied 100 women before and after the hysterectomy, randomly assigned to four groups. One hour before the surgery patients received intravenous infusion of saline (250) with 2 g of propacetamol (group 1); 100mg of ketoprofen (group 2), both drugs (group 3) or saline only (placebo). The pain after the surgery was treated with morphine self-administered by patients who were given the PCA automatic syringe with morphine. The total amount of morphine self-given during 24 hours after surgery was used as a measure of pain intensity. The smallest amount of morphine used in postoperative period was noted in patients receiving both study drugs and the greatest does of morphine was found in placebo group. Patients receiving one of the study drugs medicine also required less amount of morphine than placebo group, but required greater doses than patients receiving propacetamol and ketoprofen together. We conclude that both propacetamol and ketoprofen used as preemptive analgesia are efficient in treatment of pain after hysterectomy. The greatest efficiency was noted in patients receiving ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Biopsja otwarta w diagnostyce subklinicznego raka sutka.
  Tytuł angielski: Stereotactic surgical biopsy in diagnosis of subclinical breast cancer.
  Autorzy: Stefanowicz Marek, Stefanowicz Elżbieta, Gugała Karol, Rams Leszek, Waśniewski Tomasz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (4) s.67-70, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiedza ginekologa, będącego często lekarzem pierwszego kontaktu, dotycząca subklinicznych postaci raka sutka, może mieć decydujące znaczenie dla wczesnego rozpoznania, co stwarza szansę całkowitego wyleczenia. Od maja 1997 do grudnia 2000 roku w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie wykonano 65 otwartych biopsji chirurgicznych sutka po mammmograficznej stereotaktycznej lokalizacji podejrzanych zmian. Wykryto 14 raków; 7 w grupie z mikrozwapnieniami (microcalcificatio), 6 w grupie z zaburzeniami architektury o obrazie struktury promienistej (radial scar), 1 u pacjentki z asymetrycznym zagęszczeniem tkanki gruczołowej. Wykryto również 2 przypadki atypowej hyperplazji przewodowej atypica ductale). U pozostałych pacjentek stwierdzono zmiany takie jak: papillomatosis intraductale, ductectasiae, adenosis sclerosans, papillomatosis sclerosans, fibroadenoma.

  Streszczenie angielskie: Gynaecologists are often physicians, which have a contact with breast diseases first. From that reason their knowledge about subclinical form of breast cancer has primary meaning for early diagnosis. It creates a chance for complete recovery. We retrospectively studied 65 patients, who were treated surgical breast biopsy after mammographic stereotactic localisation of suspicious, non-palpable lesions, in our Hospital from May 1997 to December 2000. We detected 14 breast cancers: 7 in group of patients with microcalcifications, 6 in group with radial sclerosing lesions, 1 in group with assymetric concentration glandular tissue. We also detected 2 patients with hyperplasia atypica ductale. Among the rest of patients we found following lesions: papillomatosis intraductale, ductectasiae, adenosis sclerosans, papillomatosis sclerosans, fibroadenoma.

  stosując format: