Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STEFANIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Laboratoria mikrobiologiczne wobec wymogów akredytacyjnych.
Tytuł angielski: Microbiology laboratories and the accreditation standards.
Autorzy: Szczypa Katarzyna, Stefaniuk Elżbieta, Chmylak Beata, Fiett Janusz, Hryniewicz Waleria
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.373-381, bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • mikrobiologia
  • organizacja ochrony zdrowia

    Streszczenie polskie: Zróżnicowany poziom laboratoriów diagnostyki medycznej w tym laboratoriów mikrobiologicznych stwarza konieczność wdrożenia systemu jakości będącego, warunkiem uzyskania przez laboratorium akredytacji w zakresie wykonywanych badań. W jednym z etapów programu POLMICRO 2001 uczestniczące w kontroli laboratoria otrzymały ankietę zawierajacą 35 pytań dotyczących struktury i organizacji laboratorium, a także stosowanych metod diagnostycznych i toku pracy laboratorium. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie poddano analizie, która umożliwiła poznanie rzeczywistego stanu laboratoriów. Analiza uzyskanych danych na podstawie ankiety POLMICRO wykazała istnienie dużych rozbieżności pomiędzy laboratoriami w zakresie spełniania wymagań akredytacyjnych.

    Streszczenie angielskie: The need for implementing a quality control system comes from the observations showing differences in quality among meedical diagnostics and microbiological laboratories. Accreditation for a laboratory can be granted only if it has implemented a quality control system. Laboratories participating in one of the stages of the POLMICRO 2001 Program were asked to fill in a questionnaire containing 35 questions about structure and organization of laboratory as well as queries regarding diagnostic methods curently used and working process. The analysis of submitted answers brought to light the true picture of the laboratories' status and confirmed the existence of major discrepancies among the laboratories with regards to the accreditation standards.

    stosując format: