Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STEFAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Sodowrażliwość ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Salt sensitivity of blood pressure in diabetes.
Autorzy: Majkowska Liliana, Stefański Adam
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.429-435, il., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami WHO i JNC VI spożycie sodu przez osoby z nadciśnieniem tętniczym powinno być mniejsze niż 100 mmol/d., podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych wynosi ono zazwyczaj około 200 mmol/d. Wpływ diety niskosodowej na obniżenie ciśnienia tętniczego nie jest jednak tak oczywisty, jak zwykle się przyjmuje. Duże badania epidemiologiczne wskazują, że wpływ zawartości sodu w diecie na ciśnienie tętnicze jest bardzo niewielki. Wiąże się to z osobniczą wrażliwością na obciążenie ładunkiem sodu. I tak, zjawisko sodowrażliwości ciśnienia tętniczego występuje u około 15 proc. zdrowych, 50 proc. z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i u prawie wszystkich chorych z nadciśnieniem tętniczym wtórnym. Jest ono częstsze u osób otyłych i starszych. Wobec przesłanek, iż zjawisko to może być częstsze u chorych na cukrzycę, analizie poddano opublikowane prace dotyczące tego problemu. Wydaje się, iż u chorych na cukrzycę typu 1 występowanie zjawiska sodowrażliwości wiąże się z obecnością nefropatii cukrzycowej już na etapie mikroalbuminurii, jeszcze przed wzrostem ciśnienia tętniczego. U chorych na cukrzycę typu 2 zjawisko to jest bardzo częste, zwłaszcza w przypadku obecności otyłości i nadciśnienia tętniczego, i wydaje się, że może mieć związek z insulinoopornością i hiperinsulinemią, a u niektórych osób także z mikroalbuminurią. Z tego powodu w tych grupach chorych powinno się zalecać dietę z istotnym ograniczeniem sodu.


  2/5

  Tytuł oryginału: Neuropatia cukrzycowa.
  Autorzy: Stefański P., Jasonek-Zaryczańska R.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.307-315, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa (NC) jest częstym późnym powikłaniem cukrzycy. W jego patogenezie czynnik metaboliczny uszkadza obwodowy układ nerwowy somatyczny i autonomiczny bezpośrednio oraz pośrednio przez zaburzenia przepływu w vasa nervorum (spowodowane uszkodzeniem tych naczyń) z wtórną hipoksją nerwów. Leczenie różnorodnych objawów neuropatii mimo wielu prób jest jak dotąd postępowaniem niedoskonałym i mało efektywnym. Dlatego istotne jest zapobieganie rozwojowi neuropatii, co jest możliwe poprzez optymalne wyrównanie cukrzycy.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne badanie czynnościowe zwieraczy odbytu u chorych z nietrzymaniem stolca.
  Tytuł angielski: Ultrasonographic functional examination of the anal sphincter muscles in patients with fecal incontinence.
  Autorzy: Stefański Robert, Kołodziejczak Małgorzata, Jakubowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.53-59, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono doświadczenia własne dotyczące stosowania ultrasonograficznego badania przezodbytniczego u chorych z objawami nietrzymania stolca w ocenie czynnościowej mięśni układu zwieraczowego odbytu. Badano 32 chorych (5 mężczyzn śr. wieku 41,8 lat i 27 kobiet śr. wieku 48,7 lat) z nietrzymaniem stolca z różnych przyczyn. Oceniano mięśnie zwieracze odbytu zewnętrzny i wewnętrzy oraz mięsień łonowo-odbytniczy u osób z nietrzymaniem stolca po operacjach przetok, urazach okołoporodowych i wypadku, a także bez uchwytnej przyczyny. Oceniano zakres kurczliwości tych mięśni w korelacji ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w ich budowie. Stwierdzono, że ultrasonografia czynnościowa jest przydatną metodą w diagnostyce chorych z nietrzymaniem stolca.

  Streszczenie angielskie: In the paper the evaluation of the medical examinations made with the use of transrectal ultrasonography in patietns with fecal incontinence is presented in view of the functioning of the anal sphincter muscle. 32 patietns with fecal incontinence due to various causes were examined (at the average age of 41,8 for 5 men and 48,7 reopectively for 27 women). The muscles evaluated are as follows: esternal and internal sphincter muscle, puborectal muscle in the patients with fecal incontinence who had hed fistula operations, perinatal injuries and accidents as there was no obvious reason for a fecal incontinence problem. The correlations between the muscle structure abnormalities and their impact on the range of contractility were evaluated. The use of functional ultrasonography for diagnosing patietns with fecal incontinence showed to be a valueable help.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia jako metoda pomocna w lokalizacji ciała obcego - pocisk w ścianie ropnia okołoodbytniczego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ultrasonography as the method helpful in the localisation of foreign body - the missile in the wall of the perianal abscess. A case report.
  Autorzy: Stefański Robert, Grochowicz Paweł, Jakubowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.84-85, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej z ropniem okołoodbytniczym którego przyczyna był pocisk pozostawiony po postrzale przed pięcioma laty. Lokalizacja pocisku w ścianie ropnia nastąpiła za pomocą badania ultrasonograficznego.

  Streszczenie angielskie: The case of perirectal abscess which was made by the residual missile after the residual missile after the shot before five years ago. Is presented localisation of the missile in the wall of the abscess using the ultrasonography.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie endosonografii trójwymiarowej 3D w proktologii.
  Tytuł angielski: Application of 3D endosonography in proctology.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Sarti Dariusz, Stefański Robert
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.44-48, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z kierunków rozwoju metod obrazowania jest wprowadzenie wizualizacji trójwymiarowej. Artykuł ten przedstawia możliwości trójwymiarowej endosonografii w diagnostyce chorób proktologicznych w tym nowotworów odbytnicy, ropni i przetok odbytu i niewydolności zwieraczy odbytu.

  Streszczenie angielskie: In the last few years there have been increasing interest in the development of 3D displays in medical imgaing, including endosonography. This article presents application of 3D endosonography in the diagnostics of anal and rectal diseases, including rectal tumors, anal sepsis and fecal incontinence.

  stosując format: