Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STEFAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Anthrapyridones, a novel group of antitumour non-cross resistant anthraquinone analogues. Synthesis and molecular basis of the cytotoxic activity towards K562/DOX cells.
Autorzy: Tarasiuk J., Stefańska B., Plodzich I., Tkaczyk-Gobis K., Seksek O., Martelli S., Garnier-Suillerot A., Borowski E.
Źródło: Br. J. Pharmacol. 2002: 135 (6) s.1513-1523, il., tab., bibliogr. s. 1522-1523
Sygnatura GBL: 301,182

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: 1. Multidrug resistance (MDR) to antitumour agents, structurally dissimilar and having different intracellular targets, is the major problem in cancer therapy. MDR phenomenon is associated with the presence of membrane proteins which belong to the ATP-binding cassette family transporters responsible for the active drug efflux leading to the decreased intracellular accumulation. 2. The search of new compounds able to overcome MDR is of prime importance. 3. recently we have synthesized a new family of anthrapyridone compounds. The series contained derivatives modified with appropriate hydrophobic or hydrophylic substituents at the side chain. 4. The interaction of these derivatives with erythroleukina K562 sensitive and K562/DOX resistant (overexpressing P-glycoprotein) cell lines has been examined. The study was performed using a spectrofluorometric method which allows to continuously follow the uptake and efflux of fluorescent molecules by living cells. 5. It was demonstrated that the increase in the lipophilicity of anthrapyridones favoured the very fast cellular uptake exceeding the rate of P-gp dependent efflux out of the cell. For these derivatives, very high accumulation (the same for sensitive and resistant cells) was observed and the in vitro biological data confirmed that these compounds exhibited comparable cytotoxic activity towards sensitive and P-gp resistant cell line. In contrast, anthrapyridones modified with hydrophylic substituents exhibited relatively low kinetics of cellular uptake...


  2/12

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności profilaktyki osteoporozy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
  Tytuł angielski: The estimation of the osteoporosis prophylaxis efficiency in children with acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Stefańska Katarzyna, Orzeszko-Spaczyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.45-47, bibliogr. 9 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza u dzieci ma najcześciej wtórny charakter. Jedną z jej przyczyn jest białaczka oraz chemioterapia, a szczególnie stosowanie metotreksatu i kortykosteroidów. W pracy ocenie poddano mineralną gęstość kości (BMD) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną na określonych etapach chemioterapii, jak i po jej zakończeniu. Część pacjentów (grupa I) otrzymywała profilaktykę osteoporozy od początku leczenia przeciwnowotworowego, u pozostałych pacjentów (grupa II) powyższą profilaktykę włączono na określonym etapie chemioterapii. Porównano uzyskane wyniki BMD. Stwierdzono istotnie wyższe wartości BMD u dzieci z grupy I.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis has usually secondary character in children. One of its most frequent causes is leukemia and chemotherapy, espacially methothrexate an dsteroids. In this report bone mineral density (BMD) in children with acute lymphoblastic leukemia was analysed. The analyse was performed on the determined stages of chemotherapy and after treatment. One part of patients (group I) antiosteoporotic drugs had included from the begining of chemotherapy. Anotehr children (group II0 had administered this treatment on the determined stages of chemotherapy. The BMD results were compared. The BMD resulta were statistically higher in children from the group I.


  3/12

  Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
  Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  4/12

  Tytuł oryginału: Czy długotrwałość trwania ciąży determinuje stopień dojrzałości funkcjonalnej płytek noworodka.
  Tytuł angielski: Does gestational age determine functional maturity of newborn platelets.
  Autorzy: Chudzik Anita, Maroszyńska Iwona, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Watała Cezary, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.72-78, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel: W chwili narodzin układ hemostazy nie jest jeszcze w pełni dojrzałym układem i różni się ilościowo - uwzględniając stężenia poszczególnych czynników biorących udział w procesie krzepnięcia i hemolizy, jak i jakościowo w porównaniu do osób dorosłych. Pomimo tych różnic funkcjonuje on sprawnie i zapewnia w fizjologicznych warunkach prawidłowe krążenie krwi. Jednakże w przypadku najmniejszych nawet patologii równowaga ta szybko ulega złamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Dzieje się tak z powodu istnienia małych rezerw pojedynczych składników układu hemostazy i zmienionej w związku z tym równowagi między nimi. Grupą szczególnie predysponowaną do wystapienia owych patologii są noworodki, u których zastał zakłócony proces adaptacji, oraz noworodki urodzone przedwcześnie. Bardzo istotną rolę w układzie hemostazy odgrywają płytki krwi, które w chwili narodzin są nie w pełni dojrzałe funkcjonalnaie. Projekt badania: W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny zdolności płytek krwi do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz badano czy stopień dojrzałości funkcjonalnej ocenianej jako zdolność płytek krwi do aktywacji pod wpływem wybranych agonistów jest zależnym od długości trwania ciąży. Metody: Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Oznaczono stopień ekspresji selektyny P i aktywnego kompleksu dla wiązania fibrynogenu (GPIIbIIIa) - markerów aktywacji płytek krwi. Wyniki: Wykazano obniżoną ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Homeostasis of newborns is immature at delivery. It differs in quality and quantity in neonates compared to adults. There is very thin balance in neonates in this system at delivery and many changes like infections, medications etc. may increase hemorrhagic complications in this group. Neonates have physiologically diminished counts of blood platelets (PLT) and they are hyporeactive compared to adults' platelets. This is more serious in preterm newborn. The second important thing is that preterm infants are at high risk for bleeding disturbances, particularly intraventricular hemorrhage. Design: The aim of this study was to estimate activity of platelets of term and premature newborns and correlation between grade of platelet hyperactivity and gestation age. Materials and methods: Flow cytometry was used to measure expression of P-selectin and activated complex of GPIIbIIIa - markers of platelet activity. Results: Our study revealed hyporeactivity of term and premature newborns' platelets and positive correlation between grade of platelet hyporeactivity and gestation age.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu we włosach, a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Magnesium content and selected lipid indices in blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Ostrowska Lucyna, Stefańska Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.155-159, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość magnezu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem magnezu we włosach, a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.

  Streszczenie angielskie: It was assessed whether magnesium content in the organism estimated from its concentration in the hair of the Białystok Medical Academy students was related to lipd metabolism evaluated from blood lipidograms. Total cholesterol, HDL and LDL cholesterol fractions, and triglycerides were determined by reflectomy ona Roche Reflotron apparatus. Hair magnesium was determined by AAS on a Hitachi Z-5000 apparatus after the samples had been incinerated and dissolved in spectrally pur 1 mol/dm**3 HNO3. The results were validated by comparing them with those for reference material (hair). Mean magnesium content in the hair of the men was 57.7 ćg/g hair, which was lower than the corresponding value for the women, 87.0 ćg/g hair. The difference was statistically insignificant. Lipid concentration in blood serum of the examined subjects did not show statistically significant differences between sexes. However, lipid indices were markedly higher in the women. Thes results indicate that hair magnesium content may be related to lipid metanolism. More experimental evidence is required to confirm that hypothesis.


  6/12

  Tytuł oryginału: Wykrywanie genów smr i qacA u szczepów Staphylococcus aureus z zastosowaniem metody PCR.
  Tytuł angielski: Detection of smr and qacA genes in Staphylococcus aureus using PCR.
  Autorzy: Stefańska Joanna, Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Starościak Bohdan, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.183-189, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 31 szczepów Staphylococcus aureus, badano obecność genów smr i qacA przy zastosowaniu metody PCR. Badaniami objęto 22 szczepy MRSA (w tym 20 opornych na czwartorzędowe sole amoniowe) oraz 9 szczepów MSSA.


  7/12

  Tytuł oryginału: Oporność szczepów Staphylococcus aureus na czwartorzędowe sole amoniowe i chlorheksydynę.
  Tytuł angielski: Resistance to chlorhexidine and quaternary ammonium compounds in Staphylococcus aureus strains.
  Autorzy: Stefańska Joanna, Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Starościak Bohdan, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.191-197, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano poziom wrażliwości 90 szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów hospitalizowanych oraz pochodzących ze środowiska pozaszpitalnego na wybrane czwatorzędowe sole amoniowe i chlorheksydynę.


  8/12

  Tytuł oryginału: Dojrzałość płytek krwi w zależności od stopnia dojrzałości noworodka.
  Tytuł angielski: Maturity of blood platelets depending on maturity of newborn.
  Autorzy: Chudzik Anita, Watała Cezary, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Wilkowski Jarosław, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.320-324, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Układ hemostazy noworodka w momencie jego narodzin nie jest jeszcze w pełni dojrzałym funkcjonalnie układem w porównaniu do stanu jaki stwierdza się w grupie osób dorosłych. Pomimo to sprawność jego funkcjonowania jest wystarczająca dla zapewnienia fizjologiczncyh warunków krążenia krwi w grupie noworodków zdrowych. W grupie noworodków chorych, których liczną grupę stanowią noworodki przedwcześnie urodzone, równowaga ta, z powodu istnienia małych rezerw składników układu hemostazy oraz zmienionej w związku z tym równowagi między nimi, szybko ulega załamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Celem pracy była ocena zdolności płytek krwi (PLT) do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz noworodków donoszonych w porównaniu do płytek osób dorosłych. Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Reaktywność płytek receptora dla fibrynogenu PAC-1 m markerów aktywacji płytek. Wykazano obniżoną zdolność płytek krwi do aktywacji w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz w grupie noworodków donoszonych w porównaniu do osób dorosłych.


  9/12

  Tytuł oryginału: Zawartość wanadu we włosach a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Vanadium content in the hair and chosen lipid indices in the blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Stefańska Ewa, Ostrowska Lucyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.393-397, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Białymstoku

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość wanadu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem wanadu we włosach a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.


  10/12

  Tytuł oryginału: Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Maroszyńska Iwona, Czop Jacek, Stefańska Małgorzata, Chudzik Anita, Zięba Krzysztof, Kicińska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.107-112, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Przedstawienie wstępnych wyników leczenia BPD z zastosowaniem płukania drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu oraz ocena bezpieczeństwa proponowanej metody. Materiał i metody. Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu wykonano u 18 noworodków. Obliczano OI AaDO2 przed przystąpieniem do płukania (0) oraz po 0,5; 1; 2; 12; 24; 48 i 72 h. W czasie płukania pobierano trzy próbki płynu w celu oznaczenia ekspresji receptorów CD11b, CD54 i CD62 na leukocytach oraz stężenia VCAM, ICAM, selektyny E, L, P. Do płukania drzewa oskrzelowego wykorzystano roztwór surfaktantu naturalnego w 0,9 proc. NaCl, 20 ml/kg, 5mg fosfolipidó /ml roztworu. Obliczano średnie i odchylenia standardowe, do oceny korelacji zastosowano korelację porządku rang Spearrmana. Porównywano wartości OI, DAO2, eksrpesję receptoró oraz stężenie cząstek rozpuszczalnych w kolejnych porcjach płynu wykorzystując test kolejności par Wilcoxona. Za granicę istotności przyjęto p 0,05. Jako miarę skuteczności płukania przyjęto czas, jaki upłynął od płukania do ekstubacji dziecka. Wyniki. Sredni OI w momencie przystąpienia do zbiegu wynosił 8,1, a AaDO2 808,4. W 72 godzinie po zakończeniu płukania OI wynosił 3,54 a DaO2 134,19. Średni czas jaki upłyną od momentu wykonaniapłukania do ostatecznej ekstubaji wynosił 11,87 dni. Czas ten zależał od czasu sztucznej wentylacji przed płukaniem drzewa oskrzelowego surfaktantem. Średnia ekspresja receptora CD11b na neutrofilach uzyskanych podczas płukania ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is evaluation of the safety of tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with BPD. Methods. We have treated 18 neonates, who required mechanical ventilation for at least 10days. Oxygenation indes (OI), arterial alveoral ratio (AaD02) analysi swere performed before starting the procedrue and within 0,5, 1, 2, 12, 24, 48, 72 hours after the surfactant lavage. During lavage three probes of fluid were collected to asses the expresion of leucocyte receptors CD11b, CD54, CD62 and concentration of VCAM, ICAM, and E,L,P selectins. Neonates received 20ml/kg of natural surfactant saline solution at concentration 5 mg phospholipid/ml. Mean value and standard deviation, Spearmann correlation and Wilocoxon test were calculated. We compared values of OI, AaDO2, expression of receptors and soluble moleculles concentration in sequence doses obtained during surfactant lavage. The effectivness of broncho alveolar lavage was estimated using the time between lavage and extubation. Results: Mean OI at the begining of the procedure was 8,1 and AaDo2 808,4. Ater 72 hours OI was 3,54 a DaO2 134,19. Neonates were extubated between 1 to 38 (mean 11,87) days after lavage. OI and AaDaO2 at 24 and 48 hours after procedure had the greatest prognostic prognostic value. Mean expression of neutrophile's receptor CD11b decreased, mean expresion of CD54 i CD62 receptors increased. Mean VCAM, L selectin concentration increased, selectin E ...


  11/12

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów antyoksydacyjnych a poziom cynku we krwi dzieci i młodzieży z terenu woj. śląskiego.
  Tytuł angielski: Activity of antioxidative enzymes and the level of zinc in the blood of children and adolescents from Silesia.
  Autorzy: Karczewski Jan, Szywała Leszek, Gołdowska Ewa, Stefańska Ewa
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (4) s.280-287, tab., bibliogr. s. 286, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: We krwi dzieci pochodzących z okolic skażonych oraz czystych ekologicznie oznaczono stężenie Zn oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych (peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej). Zbadano wpływ skażenia środowiska na poziom Zn i aktywność analizowanych enzymów we krwi. Stwierdzono korelację pomiędzy stężeniem Zn a aktywnością dysmutazy ponadtlenkowej.

  Streszczenie angielskie: Zn concentration and the activity of antioxidative enzymes (glutathione peroxidase, catalase and superoxide dysmutase) were determined in the blood of children from polluted and ecologically clean areas. The effect of environmental pollution on Zn level and the activity of the enzymes in blood was evaluated. A correlation was found between Zn concentration and the activity of superoxide dysmutase.


  12/12

  Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
  Autorzy: Trojanowska Iwona, Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Tamowicz Barbara, Stefańska-Wronka Karina
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.50-52, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: