Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STECZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Profesjonalizmy lekarskie zebrane podczas orbitotomii metodą Kronleina.
Tytuł angielski: Medical expressions collected during Kronleins orbitotomy.
Autorzy: Steczko Andrzej, Olszewski Eugeniusz, Składzień Jacek
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.115-116, bibliogr. 4 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wypowiedzi lekarskich określanych mianem profesjonalizmów. Na podstawie materiału leksykalnego zebranego w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych (orbitotomii) uzasadniono konieczność i funkcjonalność posługiwania się przez kadrę medyczną zdaniami eliptycznymi, ograniczonymi najczęściej do jednego wyrazu - nosiciela sensu.

  Streszczenie angielskie: The paper analyses medical expressions which are reffered to as professional terms. The lexical data were collected during performing orbitotomy. The authors confirm the necessity and useffulnes of the application by medical staff of brief statements, usually confined to one word or phrase which conveys the main meaning.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zakażenia ropne tkanek głębokich szyi.
  Tytuł angielski: Deep neck space infections.
  Autorzy: Steczko Andrzej, Trąbka-Zawicki Paweł
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Presently, deep neck space infections (DNSI) do not constitute an epidemiological threat, but they may endanger human life due to a number of possible complications. The authors present the signs and symptoms of DNSI, as well as available diagnostic and therapeutic methods, and stress that the major treatment of DNSI is surgery.

  stosując format: